Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Územní plány obcí ve správním obvodu ORP Luhačovice

Územní plány sídelních útvarů a územní plány obcí a jejich změn zde nezveřejněných jsou k dispozici na odboru stavebním Městského úřadu Luhačovice, nám. 28.října 543, Luhačovice - 3. patro, m.č. 305, tel.: 577197454, 577197460.

Zpráva o uplatňování Územního plánu Bohuslavice nad Vláří

Zpráva o uplatňování Územního plánu Bohuslavice nad Vláří za uplynulé období 2016 - 2022

Územní plán Slavičín - Změna č. 2 (schválena 21. 12. 2022, pod. č. usn. II/3/2022, s účinností od 6. 1. 2023)

Opatření obecné povahy - změny č.2 ÚP Slavičín
P1 - Textová část návrhu změny ÚP
P2 2-1- ÚP Slavičín - změna č. 2 - Výkres základního členění území
P2 2-2- ÚP Slavičín - změna č. 2 - hlavní výkres
P3 -1 - Textová část odůvodnění změny
P3 -2 - Text s vyznačením změn
P4 1-2 - ÚP Slavičín - změna č. 2 Koordinační výkres
P4 1-3 -  ÚP Slavičín -změna č. 2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

P4 1-4- ÚP Slavičín Výkres širších vztahů

Územní plán Slavičín - Změna č. 2 - úplné znění po vydání změny č. 2

Opatření obecné povahy - úplné znění po změně č.2 ÚP Slavičín
P1  Textová část úplného znění po vydání změny
P3  Textová část odůvodnění
P 2-1 Výkres základního členění území
P 2-2 Hlavní výkres
P 2-3 Veřejně prospěšné staveby a opatření
P 2-4 Koordinační výkres

Územní plán Sehradice - Změna č. 1 (schválena 13. 10. 2021, pod. č. usn. 06/04/13.10.2021, s účinností od 3. 11. 2021)

Opatření obecné povahy - změny č.1 ÚP Sehradice
P1 - Textová část návrhu změny ÚP
P2 2-1- ÚP Sehradice - změna č. 1 - Výkres základního členění území
P2 2-2- ÚP Sehradice - změna č. 1 - hlavní výkres
P2 2-3- ÚP Sehradice - změna č. 1 výkres VPS, VPO a asanací změny ÚP
P3 -1 - Textová část odůvodnění změny
P3 -2 - Text s vyznačením změn
P4 1-2 - ÚP Sehradice - změna č. 1 Koordinační výkres
P4 1-3 -  ÚP Sehradice -změna č. 1 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

P4 1-4- ÚP Sehradice Výkres širších vztahů

P4 2-1-ÚP Sehradice výkres základního členění území, předpokládané znění po vydání změny č. 1 ÚP
P4 2-2- ÚP Sehradice hlavní výkres, předpkládané úplné znění po vydání změny č. 1 ÚP
P4 2-3- ÚP Sehradice výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, předpkládané úplné znění po vydání změny č. 1 ÚP

Územní plán Sehradice - Změna č. 1 - úplné znění po vydání změny č. 1

Opatření obecné povahy - úplné znění po změně č.1 ÚP Sehradice
P1  Textová část úplného znění po vydání změny
P3  Textová část odůvodnění
P 2-1 Výkres základního členění území
P 2-2 Hlavní výkres
P 2-3 Veřejně prospěšné staveby a opatření
P 2-4 Koordinační výkres

Územní plán Slavičín - Změna č. 1B (schválena 15. 12. 2021, pod. č. usn. XXIII/8/2021, s účinností od 12. 1. 2022)

Opatření obecné povahy - změny č.1B ÚP Slavičín
P1 - Textová část návrhu změny ÚP
P2 2-1- ÚP Slavičín - změna č. 1B - Výkres základního členění území
P2 2-2- ÚP Slavičín - změna č. 1B - hlavní výkres
P2 2-3- ÚP Slavičín - změna č. 1B výkres VPS, VPO a asanací změny ÚP
P3 -1 - Textová část odůvodnění změny
P3 -2 - Text s vyznačením změn
P4 1-2 - ÚP Slavičín - změna č. 1B Koordinační výkres
P4 1-3 -  ÚP Slavičín -změna č. 1B Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

P4 1-4- ÚP Slavičín Výkres širších vztahů

P4 2-1-ÚP Slavičín výkres základního členění území, předpokládané znění po vydání změny č. 1B ÚP
P4 2-2- ÚP Slavičín hlavní výkres, předpkládané úplné znění po vydání změny č. 1B ÚP
P4 2-3- ÚP Slavičín výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, předpkládané úplné znění po vydání změny č. 1B ÚP

Územní plán Slavičín - Změna č. 1B - úplné znění po vydání změny č. 1B

Opatření obecné povahy - úplné znění po změně č.1B ÚP Slavičín
P1  Textová část úplného znění po vydání změny
P3  Textová část odůvodnění
P 2-1 Výkres základního členění území
P 2-2 Hlavní výkres
P 2-3 Veřejně prospěšné staveby a opatření
P 2-4 Koordinační výkres

Územní plán Ludkovice - Změna č. 1 - (schválena 10. 12. 2021, pod. č. usn. 10/Z7/2021, s účinností od 28. 12. 2021)

Opatření obecné povahy - změny č.1 ÚP Ludkovice
P1 - Textová část návrhu změny ÚP
P2 2-1- ÚP Ludkovice - změna č. 1 - Výkres základního členění území
P2 2-2- ÚP Ludkovice - změna č. 1 - hlavní výkres
P2 2-3- ÚP Ludkovice - změna č. 1 výkres VPS, VPO a asanací změny ÚP
P3 -1 - Textová část odůvodnění změny
P3 -2 - Text s vyznačením změn
P4 1-2 - ÚP Ludkovice - změna č. 1 Koordinační výkres
P4 1-3 -  ÚP Ludkovice -změna č. 1 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
P4 1-4- ÚP Ludkovice Výkres širších vztahů, předpokládané znění po vydání změny č. 1 ÚP
P4 2-1-ÚP Ludkovice výkres základního členění území, předpokládané znění po vydání změny č. 1 ÚP
P4 2-2- ÚP Ludkovice hlavní výkres, předpkládané úplné znění po vydání změny č. 1 ÚP
P4 2-3- ÚP Ludkovice výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, předpkládané úplné znění po vydání změny č. 1  ÚP 

Územní plán Ludkovice - Změna č. 1 - úplné znění po vydání změny č. 1

Opatření obecné povahy - úplné znění po změně č.1 ÚP Ludkovice
P1  Textová část úplného znění po vydání změny
P3  Textová část odůvodnění
P 2-1 Výkres základního členění území
P 2-2 Hlavní výkres
P 2-3 Veřejně prospěšné staveby a opatření
P 2-4 Koordinační výkres

Zpráva o uplatňování Územního plánu Horní Lhota

Zpráva o uplatňování Územního plánu Horní Lhota za uplynulé období 2015 - 2021

Územní plán Slavičín - Změna č. 1A - (schválena 3. 2. 2021, pod. č. usn. XVI/3/2021, s účinností od 20. 2. 2021)

Opatření obecné povahy - změny č.1A ÚP Slavičín
P1 - Textová část návrhu změny ÚP
P2 2-1- ÚP Slavičín - změna č. 1A - Výkres základního členění území
P2 2-2- ÚP Slavičín - změna č. 1A - hlavní výkres
P2 2-3- ÚP Slavičín - změna č. 1A výkres VPS, VPO a asanací změny ÚP
P3 -1 - Textová část odůvodnění změny
P3 -2 - Text s vyznačením změn
P4 1-2 - ÚP Slavičín - změna č. 1A Koordinační výkres
P4 1-3 -  ÚP Slavičín -změna č. 1A Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
P4 1-4- ÚP Slavičín Výkres širších vztahů, předpokládané znění po vydání změny č. 1A ÚP
P4 2-1-ÚP Slavičín výkres základního členění území, předpokládané znění po vydání změny č. 1A ÚP
P4 2-2- ÚP Slavičín hlavní výkres, předpkládané úplné znění po vydání změny č. 1A ÚP
P4 2-3- ÚP Slavičín výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, předpkládané úplné znění po vydání změny č. 1A  ÚP 

Územní plán Slavičín - Změna č. 1A - úplné znění po vydání změny č. 1A

Opatření obecné povahy - úplné znění po změně č.1A ÚP Slavičín
P1  Textová část úplného znění po vydání změny
P3  Textová část odůvodnění
P 2-1 Výkres základního členění území
P 2-2 Hlavní výkres
P 2-3 Veřejně prospěšné staveby a opatření
P 2-4 Koordinační výkres

Návrh zadání Územního plánu Podhradí

návrh zadání Územního plánu Podhradí

Zpráva o uplatňování Územního plánu Podhradí

Zpráva o uplatňování Územního plánu Podhradí za uplynulé období 10.2011 - 10.2019

Zpráva o uplatňování Územního plánu Slavičín

Zpráva o uplatňování Územního plánu Slavičín za uplynulé období 2013 - 2019

Zpráva o uplatňování Územního plánu Ludkovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Ludkovice za uplynulé období 04.2014 - 04.2019

Územní plán Horní Lhota - Změna č.1 (schválena 9.9.2019 usnesením č.34/5/2019 s účinností od 26.9.2019)

Opatření obecné povahy - změny č.1 ÚP Horní Lhota
P1 - Textová část návrhu změny ÚP
P2 2-1- Výkres základního členění území změny ÚP
P2 2-2- Hlavní výkres změny ÚP
P3 -1 - Textová část odůvodněn í změny
P3 -2 - Text s vyznačením změn
P4 1-2 -  Koordinační výkres
P4 1-3 -  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Územní plán Horní Lhota - Úplné znění po vydání Změny č.1 

Opatření obecné povahy - úplné znění po změně č.1 ÚP Horní Lhota
P1  Textová část úplného znění po vydání změny
P3  Textová část odůvodnění
P 2-1 Výkres základního členění území
P 2-2 Hlavní výkres
P 2-3 Veřejně prospěšné staveby a opatření
P 2-4 Koordinační výkres

  

Zpráva o uplatňování ÚP Podhradí za období  2011 - 2015
Zpráva o uplatňování ÚP Pozlovice za období  2012-2016
Zpráva o uplatňování ÚP Lipová za období  2012-2016
Zpráva o uplatňování ÚP Rudimov za období  2012-2016

Územní plán Petrůvka (schválen 11.9.2009 usnesením č.23/2/2009 s účinností od 2.10.2009)

Opatření obecné povahy č. 1-2009

Příl. č.5 - Vyhodnocení společného jednání o návrhu ÚP vč. vyhodnocení stanovisek DO [DOC, 46.1 kB]

Příloha č. 6 - Stanovisko k vyhodnocení vlivů na ŽP [PDF, 142 kB]

Textová část - návrh [PDF, 260.2 kB]

Textová část - odůvodnění [PDF, 3.94 MB]

Výkres základního členění území [PDF, 858.5 kB]

Hlavní výkres - urbanistická koncepce [PDF, 1.79 MB]

Výkres VPS, VPO a asanací [PDF, 1.39 MB]

Vodní hospodářství [PDF, 1.86 MB]

Doprava, energetika, spoje [PDF, 3.02 MB]

Koordinační výkres [PDF, 3.02 MB]

Výkres ZPF [PDF, 5.26 MB]

Územní plán Petrůvka - ZMĚNA č.3

Opatření obecné povahy - změny č. 1/2018 
Výkres základního členění území změny ÚP
Hlavní výkres změny ÚP
výkres veřejně prospěšných staveb a opatření změny ÚP
Textová část - návrh změny ÚP 
Textová část - úplné změnové (srovnávací) znění

Územní plán Petrůvka - ZMĚNA č.3 - úplné znění po vydání změny

Opatření obecné povahy - změny č. 3 ÚP Petrůvka
Textová část - návrh změny ÚP 
 Výkres základního členění území změny ÚP
Hlavní výkres změny ÚP
výkres veřejně prospěšných staveb a opatření změny ÚP
výkres širších vztahů
koordinační výkres
výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Textová část - odůvodnění ÚP
Textová část odůvodnění změny ÚP

Územní plán Dolní Lhota (schválen 18.9.2018 usnesením č.30/9/2018 s účinností od 6.10.2018)

Opatření obecné povahy 1/2018
P1 - textová část návrhu územního plánu
P2-1 - výkres základního členění území
P2-2 - hlavní výkres
P2-3 - výkres VPS, VO a asanací
P3 - textová část odůvodnění územního plánu
P4-1 - výkres širších vztahů
P4-2 - koordinační výkres
P4-2a - výřez koordinační výřez
P4-3 - výkres předpokládaných záborů PF
P4-4 - výkres dopravní a technické infrastruktury - enegretika a spoje
P4-5 - výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství

Územní plán Šanov (schválen 31.8.2009 usnesením č.12/2009 s účinností od 2.10.2009)

Opatření obecné povahy č.1-2009 [DOC, 54.3 kB]

Příloha č.5 - Vyhodnocení společného jednání o návrhu ÚP vč. vyhodnocení stanovisek DO [DOC, 41 kB]

Příloha č. 6 - Stanovisko k vyhodnocení vlivů na ŽP [PDF, 375.2 kB]

Textová část -návrh [DOC, 473.1 kB]

Textová část - odůvodnění [DOC, 451.1 kB]

Výkres základního členění území [PDF, 1.43 MB]

Hlavní výkres [PDF, 3.32 MB]

Vodní hospodářství [PDF, 2.02 MB]

Energetika, spoje, doprava [PDF, 1.42 MB]

Výkres VPS, VPO a asanací [PDF, 1.23 MB]

Koordinační výkres [PDF, 3.02 MB]

Výkres ZPF [PDF, 5.26 MB]

Územní plán Podhradí (schválen 25.10.2011 usnesením č. 5/2011 s účinností od 21.11.2011)

Opatření obecné povahy  č. 1/2011 [PDF, 4.1 MB]

Příloha č.5 - Vyhodnocení společného jednání o návrhu ÚP vč. vyhodnocení stanovisek DO [DOC, 41 kB]

Příloha č. 6 - Stanovisko k vyhodnocení vlivů na ŽP [PDF, 375.2 kB]

Textová část územního plánu [PDF, 619.9 kB]

Odůvodnění územního plánu [PDF, 741.2 kB]

Výkres základního členění území [PDF, 1.73 MB]

Hlavní výkres [PDF, 0.533 MB]

Dopravní a technická infrastruktura [PDF, 0.362 MB]

Koncepce uspořádání krajiny [PDF, 1.69 MB]

Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace [PDF, 0.364 MB]

Širší vztahy [PDF, 5.428 MB]

Koordinační výkres [PDF, 1.08 MB]

Výkres záborů ZPF [PDF, 0.566 MB]

Energetika, spoje [PDF, 0.671 MB]

Vodní hospodářství [PDF, 0.727 MB]

 

Územní plán Pozlovice - (schválen 7.3.2012 usnesením č. 7/II/2012/ZM s účinností od 28.3.2012)


Výkres základního členění území [PDF, 1.9 MB]

Hlavní výkres [PDF, 2.2 MB]

Dopravní a technická infrastruktura [PDF, 1.49 MB]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací [PDF, 1.59 MB]

Výkres širších vztahů [PDF, 5.61 MB]

Koordinační výkres [PDF, 4.04 MB]

Koordinační výkres (výřez) [PDF, 2.48 MB]

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu [PDF, 2.41 MB]

Dopravní a technická infrastruktura - energetika, spoje [PDF, 2.75 MB]

Technická infrastruktura - vodní hospodářství [PDF, 2.42 MB]

Textová část [PDF, 782.2 kB]

Odůvodnění územního plánu [PDF, 1.04 MB]

Opatření obecné povahy  [PDF, 4.1 MB]

 

Územní plán Lipová - (schválen 24. 9. 2012 usnesením č. 03-120921 s účinností od 10. 10. 2012)


Výkres základního členění území [PDF, 1.9 MB]

Hlavní výkres [PDF, 2.2 MB]

Dopravní a technická infrastruktura [PDF, 1.49 MB]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací [PDF, 1.59 MB]

Zásady územního rozvoje Zlínského Kraje [PDF, 5.61 MB]

Koordinační výkres [PDF, 4.04 MB]

Koordinační výkres (výřez) [PDF, 2.48 MB]

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu [PDF, 2.41 MB]

Textová část [PDF, 782.2 kB]

Odůvodnění územního plánu [PDF, 1.04 MB]

Opatření obecné povahy č. 1/2012  [PDF, 4.1 MB]

 

Územní plán Rudimov - (schválen 12. 10. 2012 usnesením č. 16/XXIV/2012 s účinností od 30. 10. 2012)


Výkres základního členění území [PDF, 1.9 MB]

Hlavní výkres [PDF, 2.2 MB]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací [PDF, 1.59 MB]

Výkres širších vztahů [PDF, 5.61 MB]

Koordinační výkres [PDF, 4.04 MB]

Koordinační výkres (výřez) [PDF, 2.48 MB]

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu [PDF, 2.41 MB]

Dopravní a technická infrastruktura - energetika, spoje [PDF, 2.75 MB]

Technická infrastruktura - vodní hospodářství [PDF, 2.42 MB]

Textová část [PDF, 782.2 kB]

Odůvodnění územního plánu [PDF, 1.04 MB]

Opatření obecné povahy č. 1/2012  [PDF, 4.1 MB]

 

Územní plán Slavičín - (schválen 11. 12. 2013 usnesením č. XIX/11/2013 s účinností od 27. 12. 2013)


Příloha č. 2 - Výkres základního členění území k.ú. Slavičín [PDF, 1.9 MB]

Příloha č. 2 - Výkres základního členění území k.ú. Hrádek na Vlárské dráze [PDF, 1.9 MB]

Příloha č. 2 - Výkres základního členění území k.ú. Divnice [PDF, 1.9 MB]

Příloha č. 2 - Výkres základního členění území k.ú. Nevšová[PDF, 1.9 MB]

Příloha č. 2 - Hlavní výkres k.ú Slavičín  [PDF, 2.2 MB]

Příloha č. 2 - Hlavní výkres k.ú Hrádek na Vlárské dráze  [PDF, 2.2 MB]

Příloha č. 2 - Hlavní výkres k.ú Divnice  [PDF, 2.2 MB]

Příloha č. 2 - Hlavní výkres k.ú Nevšová  [PDF, 2.2 MB]

Příloha č. 2 - Legenda [PDF, 2.2 MB]

Příloha č. 2 - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací k.ú. Slavičín [PDF, 1.59 MB]

Příloha č. 2 - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací k.ú. Hrádek na Vlárské dráze [PDF, 1.59 MB]

Příloha č. 2 - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací k.ú. Divnice  [PDF, 1.59 MB]

Příloha č. 2 - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací k.ú. Nevšová [PDF, 1.59 MB]

Příloha č. 2 - Legenda [PDF, 2.2 MB]

Příloha č. 4 - Koordinační výkres k.ú. Slavičín  [PDF, 4.04 MB]

Příloha č. 4 - Koordinační výkres k.ú. Hrádek na Vlárské dráze  [PDF, 4.04 MB]

Příloha č. 4 - Koordinační výkres k.ú. Divnice  [PDF, 4.04 MB]

Příloha č. 4 - Koordinační výkres k.ú. Nevšová  [PDF, 4.04 MB]

Příloha č. 4 - Legenda [PDF, 2.2 MB]

Příloha č. 4 - Koordinační výkres k.ú. Slavičín 1:2000  [PDF, 4.04 MB]

Příloha č. 4 - Koordinační výkres k.ú. Hrádek na Vlárské dráze 1:2000  [PDF, 4.04 MB]

Příloha č. 4 - Koordinační výkres k.ú. Divnice 1:2000  [PDF, 4.04 MB]

Příloha č. 4 - Koordinační výkres k.ú. Nevšová 1:2000  [PDF, 4.04 MB]

Příloha č. 4 - Legenda [PDF, 2.2 MB]

Příloha č. 4 - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu k.ú. Slavičín [PDF, 2.41 MB]

Příloha č. 4 - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu k.ú. Hrádek na Vlárské dráze [PDF, 2.41 MB]

Příloha č. 4 - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu k.ú. Divnice [PDF, 2.41 MB]

Příloha č. 4 - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu k.ú. Nevšová [PDF, 2.41 MB]

Příloha č. 4 - Legenda [PDF, 2.2 MB]

Příloha č. 4 - Dopravní infrastruktura k.ú. Slavičín [PDF, 2.75 MB]

Příloha č. 4 - Dopravní infrastruktura k.ú. Hrádek na Vlárské dráze [PDF, 2.75 MB]

Příloha č. 4 - Dopravní infrastruktura k.ú. Divnice [PDF, 2.75 MB]

Příloha č. 4 - Dopravní infrastruktura k.ú. Nevšová [PDF, 2.75 MB]

Příloha č. 4 - Legenda [PDF, 2.2 MB]

Příloha č. 4 - Technická infrastruktura - vodní hospodářství k.ú. Slavičín  [PDF, 2.42 MB]

Příloha č. 4 - Technická infrastruktura - vodní hospodářství k.ú. Hrádek na Vlárské dráze [PDF, 2.42 MB]

Příloha č. 4 - Technická infrastruktura - vodní hospodářství k.ú. Divnice  [PDF, 2.42 MB]

Příloha č. 4 - Technická infrastruktura - vodní hospodářství k.ú. Nevšová  [PDF, 2.42 MB]

Příloha č. 4 - Legenda [PDF, 2.2 MB]

Příloha č. 4 - Technická infrastruktura - energetika a telekomunikace k.ú. Slavičín  [PDF, 2.42 MB]

Příloha č. 4 - Technická infrastruktura - energetika a telekomunikace k.ú. Hrádek na Vlárské dráze  [PDF, 2.42 MB]

Příloha č. 4 - Technická infrastruktura - energetika a telekomunikace k.ú. Divnice  [PDF, 2.42 MB]

Příloha č. 4 - Technická infrastruktura - energetika a telekomunikace k.ú. Nevšová  [PDF, 2.42 MB]

Příloha č. 4 - Legenda [PDF, 2.2 MB]

Příloha č. 4 - Výkres širších vztahů [PDF, 5.61 MB]

Příloha č. 1 -Textová část [PDF, 782.2 kB]

Příloha č. 3 - Odůvodnění územního plánu [PDF, 1.04 MB]

Příloha č. 5 - Vyhodnocení společného jednání [PDF, 1.04 MB]

Příloha č. 6 - Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů [PDF, 1.04 MB]

Příloha č. 7 - Vyhodnocení námite a připomínek [PDF, 1.04 MB]

Návrh Opatření obecné povahy [PDF, 1.04 MB]

 

Územní plán Slopné (schválen 19.12.2013 usnesením č.7/2013/Ad7 s účinností od 4.1.2014)

 

Opatření obecné povahy č.1-2013 [DOC, 54.3 kB]

Příloha č.1 - Textová část -návrh [DOC, 473.1 kB]

Příloha č.3  - Textová část - odůvodnění [DOC, 451.1 kB]

Příloha č. 2 - Výkres základního členění území [PDF, 1.43 MB]

Příloha č.2 - Hlavní výkres [PDF, 3.32 MB]

Příloha č.2 - Výkres VPS, VPO a asanací [PDF, 1.23 MB]

Příloha č.4 - Vodní hospodářství [PDF, 2.02 MB]

Příloha č. 4 -Energetika, spoje, doprava [PDF, 1.42 MB]

Příloha č.4 -Koordinační výkres [PDF, 3.02 MB]

Příloha č.4 -Koordinační výkres 1:2000  [PDF, 3.02 MB]

Příloha č.4 -Výkres ZPF [PDF, 5.26 MB]

Příloha č.4 -Výkres širších vztahů  [PDF, 5.26 MB]

Příloha č.4 -Výkres koncepce uspořádání krajiny [PDF, 5.26 MB]

 

Územní plán Sehradice (schválen 13.11.2013 usnesením č.10/04/13.11.2013 s účinností od 29.11.2013)

 

Opatření obecné povahy č.1-2013 [DOC, 54.3 kB]

Příloha č.1 - Textová část -návrh [DOC, 473.1 kB]

Příloha č.3  - Textová část - odůvodnění [DOC, 451.1 kB]

Příloha č. 2 - Výkres základního členění území [PDF, 1.43 MB]

Příloha č.2 - Hlavní výkres [PDF, 3.32 MB]

Příloha č.2 - Výkres VPS, VPO a asanací [PDF, 1.23 MB]

Příloha č.4 - Vodní hospodářství [PDF, 2.02 MB]

Příloha č. 4 -Energetika, spoje, doprava [PDF, 1.42 MB]

Příloha č.4 -Koordinační výkres [PDF, 3.02 MB]

Příloha č.4 -Koordinační výkres 1:2000  [PDF, 3.02 MB]

Příloha č.4 -Výkres ZPF [PDF, 5.26 MB]

Příloha č.4 -Výkres širších vztahů  [PDF, 5.26 MB]

 

Územní plán Biskupice (schválen 19.3.2014 usnesením č.23/2014 s účinností od 4.4.2014)

 

Opatření obecné povahy č.1-2014 [DOC, 54.3 kB]

Příloha č.1 - Textová část -návrh [DOC, 473.1 kB]

Příloha č.3  - Textová část - odůvodnění [DOC, 451.1 kB]

Příloha č. 2 - Výkres základního členění území [PDF, 1.43 MB]

Příloha č.2 - Hlavní výkres [PDF, 3.32 MB]

Příloha č.2 - Výkres VPS, VPO a asanací [PDF, 1.23 MB]

Příloha č.4 - Vodní hospodářství [PDF, 2.02 MB]

Příloha č. 4 -Energetika, spoje, doprava [PDF, 1.42 MB]

Příloha č.4 -Koordinační výkres [PDF, 3.02 MB]

Příloha č.4 -Výkres ZPF [PDF, 5.26 MB]

Příloha č.4 -Výkres širších vztahů  [PDF, 5.26 MB]

 

Územní plán Ludkovice (schválen 25.4.2014 usnesením č.8/Z4//2014 s účinností od 13.5.2014)

 

Opatření obecné povahy č.1-2014 [DOC, 54.3 kB]

Příloha č.1 - Textová část -návrh [DOC, 473.1 kB]

Příloha č.3  - Textová část - odůvodnění [DOC, 451.1 kB]

Příloha č. 2 - Výkres základního členění území [PDF, 1.43 MB]

Příloha č.2 - Hlavní výkres [PDF, 3.32 MB]

Příloha č.2 - Výkres VPS, VPO a asanací [PDF, 1.23 MB]

Příloha č.4 - Vodní hospodářství [PDF, 2.02 MB]

Příloha č. 4 -Energetika, spoje, doprava [PDF, 1.42 MB]

Příloha č.4 -Koordinační výkres [PDF, 3.02 MB]

Příloha č.4 -Výkres ZPF [PDF, 5.26 MB]

Příloha č.4 -Výkres širších vztahů  [PDF, 5.26 MB]

 

Zpráva o uplatňování Územníh plánu Petrůvka (schválena 28.3.2014 usnesením č.34/5//2014)

 

Zpráva o uplaťnování Územního plánu Petrůvka [DOC, 54.3 kB]

 

Územní plán Horní Lhota (schválen 23.9.2015 usnesením č.54/6/2015 s účinností od 8.10.2015)

 

Opatření obecné povahy č.1-2015 [DOC, 54.3 kB]

Příloha č.1 - Textová část -návrh [DOC, 473.1 kB]

Příloha č.3  - Textová část - odůvodnění [DOC, 451.1 kB]

Příloha č. 2 - Výkres základního členění území [PDF, 1.43 MB]

Příloha č.2 - Hlavní výkres [PDF, 3.32 MB]

Příloha č.2 - Výkres VPS, VPO a asanací [PDF, 1.23 MB]

Příloha č.4 -Koordinační výkres [PDF, 3.02 MB]

Příloha č.4 -Výkres ZPF [PDF, 5.26 MB]

Příloha č.4 -Výkres širších vztahů  [PDF, 5.26 MB]

 

Zpráva o uplatňování Územníh plánu Šanov (schválena 16.3.2016 usnesením č 9/2016)

Zpráva o uplaťnování Územního plánu Šanov [DOC, 54.3 kB]

 

Zpráva o uplatňování č. 2 Územního plánu Petrůvka za uplynulé období 2013-2016
(schválena dne 5.12.2016 usnesením č 21/5.1/2016)

Zpráva o uplatňování č.2 Územního plánu  Petrůvka za uplynulé období 2013 - 2016 

 

Územní plán Bohuslavice nad Vláří
( schválen 7.11.2016 usnesením 17/2/1/2016 s nabytím účinnosti 30.11.2016)

Opatření obecné povahy č. 1/2016  

Příloha č.1 - Textová část -návrh 

Příloha č.3 - Textová část - odůvodnění 

Příloha č. 3a  - Textová část odůvodnění-příloha č. 1

Příloha č.2 - Výkres základního členění území 

Příloha č.2 - Hlavní výkres

Příloha č.2 - Výkres VPS, VPO a asanací 

Příloha č.4 - Vodní hospodářství 

Příloha č.4 - Energetika, spoje, doprava

Příloha č.4 - Koordinační výkres 

Příloha č.4 - Koordinační výkres - výřez 

Příloha č.4 - Výkres ZPF 

Příloha č.4 - Výkres širších vztahů  

Příloha č.5 - Vyhodnocení připomínek

Příloha č.6 - Stanovisko ŽP

Nahoru