Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Územní plány obcí ve správním obvodu ORP Luhačovice

Územní plány sídelních útvarů a územní plány obcí a jejich změn zde nezveřejněných jsou k dispozici na odboru stavebním Městského úřadu Luhačovice, nám. 28.října 543, Luhačovice - 3. patro, m.č. 305, tel.: 577197454, 577197460.

Územní plán Slavičín - Změna č. 1A - (schválena 3. 2. 2021, pod. č. usn. XVI/3/2021, s účinností od 20. 2. 2021)

Opatření obecné povahy - změny č.1A ÚP Slavičín
P1 - Textová část návrhu změny ÚP
P2 2-1- ÚP Slavičín - změna č. 1A - Výkres základního členění území
P2 2-2- ÚP Slavičín - změna č. 1A - hlavní výkres
P2 2-3- ÚP Slavičín - změna č. 1A výkres VPS, VPO a asanací změny ÚP
P3 -1 - Textová část odůvodnění změny
P3 -2 - Text s vyznačením změn
P4 1-2 - ÚP Slavičín - změna č. 1A Koordinační výkres
P4 1-3 -  ÚP Slavičín -změna č. 1A Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
P4 1-4- ÚP Slavičín Výkres širších vztahů, předpokládané znění po vydání změny č. 1A ÚP
P4 2-1-ÚP Slavičín výkres základního členění území, předpokládané znění po vydání změny č. 1A ÚP
P4 2-2- ÚP Slavičín hlavní výkres, předpkládané úplné znění po vydání změny č. 1A ÚP
P4 2-3- ÚP Slavičín výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, předpkládané úplné znění po vydání změny č. 1A  ÚP 

Územní plán Slavičín - Změna č. 1A - úplné znění po vydání změny č. 1A

Opatření obecné povahy - úplné znění po změně č.1A ÚP Slavičín
P1  Textová část úplného znění po vydání změny
P3  Textová část odůvodnění
P 2-1 Výkres základního členění území
P 2-2 Hlavní výkres
P 2-3 Veřejně prospěšné staveby a opatření
P 2-4 Koordinační výkres

Zpráva o uplatňování Územního plánu Slavičín

Zpráva o uplatňování Územního plánu Slavičín za uplynulé období 2013 - 2019

Zpráva o uplatňování Územního plánu Ludkovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Ludkovice za uplynulé období 04.2014 - 04.2019

Územní plán Horní Lhota - Změna č.1 (schválena 9.9.2019 usnesením č.34/5/2019 s účinností od 26.9.2019)

Opatření obecné povahy - změny č.1 ÚP Horní Lhota
P1 - Textová část návrhu změny ÚP
P2 2-1- Výkres základního členění území změny ÚP
P2 2-2- Hlavní výkres změny ÚP
P3 -1 - Textová část odůvodněn í změny
P3 -2 - Text s vyznačením změn
P4 1-2 -  Koordinační výkres
P4 1-3 -  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Územní plán Horní Lhota - Úplné znění po vydání Změny č.1 

Opatření obecné povahy - úplné znění po změně č.1 ÚP Horní Lhota
P1  Textová část úplného znění po vydání změny
P3  Textová část odůvodnění
P 2-1 Výkres základního členění území
P 2-2 Hlavní výkres
P 2-3 Veřejně prospěšné staveby a opatření
P 2-4 Koordinační výkres

  

Zpráva o uplatňování ÚP Podhradí za období  2011 - 2015
Zpráva o uplatňování ÚP Pozlovice za období  2012-2016
Zpráva o uplatňování ÚP Lipová za období  2012-2016
Zpráva o uplatňování ÚP Rudimov za období  2012-2016

Územní plán Petrůvka (schválen 11.9.2009 usnesením č.23/2/2009 s účinností od 2.10.2009)

Opatření obecné povahy č. 1-2009

Příl. č.5 - Vyhodnocení společného jednání o návrhu ÚP vč. vyhodnocení stanovisek DO [DOC, 46.1 kB]

Příloha č. 6 - Stanovisko k vyhodnocení vlivů na ŽP [PDF, 142 kB]

Textová část - návrh [PDF, 260.2 kB]

Textová část - odůvodnění [PDF, 3.94 MB]

Výkres základního členění území [PDF, 858.5 kB]

Hlavní výkres - urbanistická koncepce [PDF, 1.79 MB]

Výkres VPS, VPO a asanací [PDF, 1.39 MB]

Vodní hospodářství [PDF, 1.86 MB]

Doprava, energetika, spoje [PDF, 3.02 MB]

Koordinační výkres [PDF, 3.02 MB]

Výkres ZPF [PDF, 5.26 MB]

 

Územní plán Petrůvka - ZMĚNA č.3

Opatření obecné povahy - změny č. 1/2018 
Výkres základního členění území změny ÚP
Hlavní výkres změny ÚP
výkres veřejně prospěšných staveb a opatření změny ÚP
Textová část - návrh změny ÚP 
Textová část - úplné změnové (srovnávací) znění

 

 

Územní plán Petrůvka - ZMĚNA č.3 - úplné znění po vydání změny

Opatření obecné povahy - změny č. 3 ÚP Petrůvka
Textová část - návrh změny ÚP 
 Výkres základního členění území změny ÚP
Hlavní výkres změny ÚP
výkres veřejně prospěšných staveb a opatření změny ÚP
výkres širších vztahů
koordinační výkres
výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Textová část - odůvodnění ÚP
Textová část odůvodnění změny ÚP

 

Územní plán Dolní Lhota (schválen 18.9.2018 usnesením č.30/9/2018 s účinností od 6.10.2018)

Opatření obecné povahy 1/2018
P1 - textová část návrhu územního plánu
P2-1 - výkres základního členění území
P2-2 - hlavní výkres
P2-3 - výkres VPS, VO a asanací
P3 - textová část odůvodnění územního plánu
P4-1 - výkres širších vztahů
P4-2 - koordinační výkres
P4-2a - výřez koordinační výřez
P4-3 - výkres předpokládaných záborů PF
P4-4 - výkres dopravní a technické infrastruktury - enegretika a spoje
P4-5 - výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství

 

 

Územní plán Šanov (schválen 31.8.2009 usnesením č.12/2009 s účinností od 2.10.2009)

Opatření obecné povahy č.1-2009 [DOC, 54.3 kB]

Příloha č.5 - Vyhodnocení společného jednání o návrhu ÚP vč. vyhodnocení stanovisek DO [DOC, 41 kB]

Příloha č. 6 - Stanovisko k vyhodnocení vlivů na ŽP [PDF, 375.2 kB]

Textová část -návrh [DOC, 473.1 kB]

Textová část - odůvodnění [DOC, 451.1 kB]

Výkres základního členění území [PDF, 1.43 MB]

Hlavní výkres [PDF, 3.32 MB]

Vodní hospodářství [PDF, 2.02 MB]

Energetika, spoje, doprava [PDF, 1.42 MB]

Výkres VPS, VPO a asanací [PDF, 1.23 MB]

Koordinační výkres [PDF, 3.02 MB]

Výkres ZPF [PDF, 5.26 MB]

 

Územní plán Podhradí (schválen 25.10.2011 usnesením č. 5/2011 s účinností od 21.11.2011)

 

Opatření obecné povahy  č. 1/2011 [PDF, 4.1 MB]

Příloha č.5 - Vyhodnocení společného jednání o návrhu ÚP vč. vyhodnocení stanovisek DO [DOC, 41 kB]

Příloha č. 6 - Stanovisko k vyhodnocení vlivů na ŽP [PDF, 375.2 kB]

Textová část územního plánu [PDF, 619.9 kB]

Odůvodnění územního plánu [PDF, 741.2 kB]

Výkres základního členění území [PDF, 1.73 MB]

Hlavní výkres [PDF, 0.533 MB]

Dopravní a technická infrastruktura [PDF, 0.362 MB]

Koncepce uspořádání krajiny [PDF, 1.69 MB]

Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace [PDF, 0.364 MB]

Širší vztahy [PDF, 5.428 MB]

Koordinační výkres [PDF, 1.08 MB]

Výkres záborů ZPF [PDF, 0.566 MB]

Energetika, spoje [PDF, 0.671 MB]

Vodní hospodářství [PDF, 0.727 MB]

 

Územní plán Pozlovice - (schválen 7.3.2012 usnesením č. 7/II/2012/ZM s účinností od 28.3.2012)


Výkres základního členění území [PDF, 1.9 MB]

Hlavní výkres [PDF, 2.2 MB]

Dopravní a technická infrastruktura [PDF, 1.49 MB]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací [PDF, 1.59 MB]

Výkres širších vztahů [PDF, 5.61 MB]

Koordinační výkres [PDF, 4.04 MB]

Koordinační výkres (výřez) [PDF, 2.48 MB]

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu [PDF, 2.41 MB]

Dopravní a technická infrastruktura - energetika, spoje [PDF, 2.75 MB]

Technická infrastruktura - vodní hospodářství [PDF, 2.42 MB]

Textová část [PDF, 782.2 kB]

Odůvodnění územního plánu [PDF, 1.04 MB]

Opatření obecné povahy  [PDF, 4.1 MB]

 

Územní plán Lipová - (schválen 24. 9. 2012 usnesením č. 03-120921 s účinností od 10. 10. 2012)


Výkres základního členění území [PDF, 1.9 MB]

Hlavní výkres [PDF, 2.2 MB]

Dopravní a technická infrastruktura [PDF, 1.49 MB]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací [PDF, 1.59 MB]

Zásady územního rozvoje Zlínského Kraje [PDF, 5.61 MB]

Koordinační výkres [PDF, 4.04 MB]

Koordinační výkres (výřez) [PDF, 2.48 MB]

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu [PDF, 2.41 MB]

Textová část [PDF, 782.2 kB]

Odůvodnění územního plánu [PDF, 1.04 MB]

Opatření obecné povahy č. 1/2012  [PDF, 4.1 MB]

 

Územní plán Rudimov - (schválen 12. 10. 2012 usnesením č. 16/XXIV/2012 s účinností od 30. 10. 2012)


Výkres základního členění území [PDF, 1.9 MB]

Hlavní výkres [PDF, 2.2 MB]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací [PDF, 1.59 MB]

Výkres širších vztahů [PDF, 5.61 MB]

Koordinační výkres [PDF, 4.04 MB]

Koordinační výkres (výřez) [PDF, 2.48 MB]

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu [PDF, 2.41 MB]

Dopravní a technická infrastruktura - energetika, spoje [PDF, 2.75 MB]

Technická infrastruktura - vodní hospodářství [PDF, 2.42 MB]

Textová část [PDF, 782.2 kB]

Odůvodnění územního plánu [PDF, 1.04 MB]

Opatření obecné povahy č. 1/2012  [PDF, 4.1 MB]

 

Územní plán Slavičín - (schválen 11. 12. 2013 usnesením č. XIX/11/2013 s účinností od 27. 12. 2013)


Příloha č. 2 - Výkres základního členění území k.ú. Slavičín [PDF, 1.9 MB]

Příloha č. 2 - Výkres základního členění území k.ú. Hrádek na Vlárské dráze [PDF, 1.9 MB]

Příloha č. 2 - Výkres základního členění území k.ú. Divnice [PDF, 1.9 MB]

Příloha č. 2 - Výkres základního členění území k.ú. Nevšová[PDF, 1.9 MB]

Příloha č. 2 - Hlavní výkres k.ú Slavičín  [PDF, 2.2 MB]

Příloha č. 2 - Hlavní výkres k.ú Hrádek na Vlárské dráze  [PDF, 2.2 MB]

Příloha č. 2 - Hlavní výkres k.ú Divnice  [PDF, 2.2 MB]

Příloha č. 2 - Hlavní výkres k.ú Nevšová  [PDF, 2.2 MB]

Příloha č. 2 - Legenda [PDF, 2.2 MB]

Příloha č. 2 - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací k.ú. Slavičín [PDF, 1.59 MB]

Příloha č. 2 - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací k.ú. Hrádek na Vlárské dráze [PDF, 1.59 MB]

Příloha č. 2 - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací k.ú. Divnice  [PDF, 1.59 MB]

Příloha č. 2 - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací k.ú. Nevšová [PDF, 1.59 MB]

Příloha č. 2 - Legenda [PDF, 2.2 MB]

Příloha č. 4 - Koordinační výkres k.ú. Slavičín  [PDF, 4.04 MB]

Příloha č. 4 - Koordinační výkres k.ú. Hrádek na Vlárské dráze  [PDF, 4.04 MB]

Příloha č. 4 - Koordinační výkres k.ú. Divnice  [PDF, 4.04 MB]

Příloha č. 4 - Koordinační výkres k.ú. Nevšová  [PDF, 4.04 MB]

Příloha č. 4 - Legenda [PDF, 2.2 MB]

Příloha č. 4 - Koordinační výkres k.ú. Slavičín 1:2000  [PDF, 4.04 MB]

Příloha č. 4 - Koordinační výkres k.ú. Hrádek na Vlárské dráze 1:2000  [PDF, 4.04 MB]

Příloha č. 4 - Koordinační výkres k.ú. Divnice 1:2000  [PDF, 4.04 MB]

Příloha č. 4 - Koordinační výkres k.ú. Nevšová 1:2000  [PDF, 4.04 MB]

Příloha č. 4 - Legenda [PDF, 2.2 MB]

Příloha č. 4 - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu k.ú. Slavičín [PDF, 2.41 MB]

Příloha č. 4 - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu k.ú. Hrádek na Vlárské dráze [PDF, 2.41 MB]

Příloha č. 4 - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu k.ú. Divnice [PDF, 2.41 MB]

Příloha č. 4 - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu k.ú. Nevšová [PDF, 2.41 MB]

Příloha č. 4 - Legenda [PDF, 2.2 MB]

Příloha č. 4 - Dopravní infrastruktura k.ú. Slavičín [PDF, 2.75 MB]

Příloha č. 4 - Dopravní infrastruktura k.ú. Hrádek na Vlárské dráze [PDF, 2.75 MB]

Příloha č. 4 - Dopravní infrastruktura k.ú. Divnice [PDF, 2.75 MB]

Příloha č. 4 - Dopravní infrastruktura k.ú. Nevšová [PDF, 2.75 MB]

Příloha č. 4 - Legenda [PDF, 2.2 MB]

Příloha č. 4 - Technická infrastruktura - vodní hospodářství k.ú. Slavičín  [PDF, 2.42 MB]

Příloha č. 4 - Technická infrastruktura - vodní hospodářství k.ú. Hrádek na Vlárské dráze [PDF, 2.42 MB]

Příloha č. 4 - Technická infrastruktura - vodní hospodářství k.ú. Divnice  [PDF, 2.42 MB]

Příloha č. 4 - Technická infrastruktura - vodní hospodářství k.ú. Nevšová  [PDF, 2.42 MB]

Příloha č. 4 - Legenda [PDF, 2.2 MB]

Příloha č. 4 - Technická infrastruktura - energetika a telekomunikace k.ú. Slavičín  [PDF, 2.42 MB]

Příloha č. 4 - Technická infrastruktura - energetika a telekomunikace k.ú. Hrádek na Vlárské dráze  [PDF, 2.42 MB]

Příloha č. 4 - Technická infrastruktura - energetika a telekomunikace k.ú. Divnice  [PDF, 2.42 MB]

Příloha č. 4 - Technická infrastruktura - energetika a telekomunikace k.ú. Nevšová  [PDF, 2.42 MB]

Příloha č. 4 - Legenda [PDF, 2.2 MB]

Příloha č. 4 - Výkres širších vztahů [PDF, 5.61 MB]

Příloha č. 1 -Textová část [PDF, 782.2 kB]

Příloha č. 3 - Odůvodnění územního plánu [PDF, 1.04 MB]

Příloha č. 5 - Vyhodnocení společného jednání [PDF, 1.04 MB]

Příloha č. 6 - Stanovisko krajského úřadu k vyhodnocení vlivů [PDF, 1.04 MB]

Příloha č. 7 - Vyhodnocení námite a připomínek [PDF, 1.04 MB]

Návrh Opatření obecné povahy [PDF, 1.04 MB]

 

Územní plán Slopné (schválen 19.12.2013 usnesením č.7/2013/Ad7 s účinností od 4.1.2014)

 

Opatření obecné povahy č.1-2013 [DOC, 54.3 kB]

Příloha č.1 - Textová část -návrh [DOC, 473.1 kB]

Příloha č.3  - Textová část - odůvodnění [DOC, 451.1 kB]

Příloha č. 2 - Výkres základního členění území [PDF, 1.43 MB]

Příloha č.2 - Hlavní výkres [PDF, 3.32 MB]

Příloha č.2 - Výkres VPS, VPO a asanací [PDF, 1.23 MB]

Příloha č.4 - Vodní hospodářství [PDF, 2.02 MB]

Příloha č. 4 -Energetika, spoje, doprava [PDF, 1.42 MB]

Příloha č.4 -Koordinační výkres [PDF, 3.02 MB]

Příloha č.4 -Koordinační výkres 1:2000  [PDF, 3.02 MB]

Příloha č.4 -Výkres ZPF [PDF, 5.26 MB]

Příloha č.4 -Výkres širších vztahů  [PDF, 5.26 MB]

Příloha č.4 -Výkres koncepce uspořádání krajiny [PDF, 5.26 MB]

 

Územní plán Sehradice (schválen 13.11.2013 usnesením č.10/04/13.11.2013 s účinností od 29.11.2013)

 

Opatření obecné povahy č.1-2013 [DOC, 54.3 kB]

Příloha č.1 - Textová část -návrh [DOC, 473.1 kB]

Příloha č.3  - Textová část - odůvodnění [DOC, 451.1 kB]

Příloha č. 2 - Výkres základního členění území [PDF, 1.43 MB]

Příloha č.2 - Hlavní výkres [PDF, 3.32 MB]

Příloha č.2 - Výkres VPS, VPO a asanací [PDF, 1.23 MB]

Příloha č.4 - Vodní hospodářství [PDF, 2.02 MB]

Příloha č. 4 -Energetika, spoje, doprava [PDF, 1.42 MB]

Příloha č.4 -Koordinační výkres [PDF, 3.02 MB]

Příloha č.4 -Koordinační výkres 1:2000  [PDF, 3.02 MB]

Příloha č.4 -Výkres ZPF [PDF, 5.26 MB]

Příloha č.4 -Výkres širších vztahů  [PDF, 5.26 MB]

 

Územní plán Biskupice (schválen 19.3.2014 usnesením č.23/2014 s účinností od 4.4.2014)

 

Opatření obecné povahy č.1-2014 [DOC, 54.3 kB]

Příloha č.1 - Textová část -návrh [DOC, 473.1 kB]

Příloha č.3  - Textová část - odůvodnění [DOC, 451.1 kB]

Příloha č. 2 - Výkres základního členění území [PDF, 1.43 MB]

Příloha č.2 - Hlavní výkres [PDF, 3.32 MB]

Příloha č.2 - Výkres VPS, VPO a asanací [PDF, 1.23 MB]

Příloha č.4 - Vodní hospodářství [PDF, 2.02 MB]

Příloha č. 4 -Energetika, spoje, doprava [PDF, 1.42 MB]

Příloha č.4 -Koordinační výkres [PDF, 3.02 MB]

Příloha č.4 -Výkres ZPF [PDF, 5.26 MB]

Příloha č.4 -Výkres širších vztahů  [PDF, 5.26 MB]

 

Územní plán Ludkovice (schválen 25.4.2014 usnesením č.8/Z4//2014 s účinností od 13.5.2014)

 

Opatření obecné povahy č.1-2014 [DOC, 54.3 kB]

Příloha č.1 - Textová část -návrh [DOC, 473.1 kB]

Příloha č.3  - Textová část - odůvodnění [DOC, 451.1 kB]

Příloha č. 2 - Výkres základního členění území [PDF, 1.43 MB]

Příloha č.2 - Hlavní výkres [PDF, 3.32 MB]

Příloha č.2 - Výkres VPS, VPO a asanací [PDF, 1.23 MB]

Příloha č.4 - Vodní hospodářství [PDF, 2.02 MB]

Příloha č. 4 -Energetika, spoje, doprava [PDF, 1.42 MB]

Příloha č.4 -Koordinační výkres [PDF, 3.02 MB]

Příloha č.4 -Výkres ZPF [PDF, 5.26 MB]

Příloha č.4 -Výkres širších vztahů  [PDF, 5.26 MB]

 

Zpráva o uplatňování Územníh plánu Petrůvka (schválena 28.3.2014 usnesením č.34/5//2014)

 

Zpráva o uplaťnování Územního plánu Petrůvka [DOC, 54.3 kB]

 

Územní plán Horní Lhota (schválen 23.9.2015 usnesením č.54/6/2015 s účinností od 8.10.2015)

 

Opatření obecné povahy č.1-2015 [DOC, 54.3 kB]

Příloha č.1 - Textová část -návrh [DOC, 473.1 kB]

Příloha č.3  - Textová část - odůvodnění [DOC, 451.1 kB]

Příloha č. 2 - Výkres základního členění území [PDF, 1.43 MB]

Příloha č.2 - Hlavní výkres [PDF, 3.32 MB]

Příloha č.2 - Výkres VPS, VPO a asanací [PDF, 1.23 MB]

Příloha č.4 -Koordinační výkres [PDF, 3.02 MB]

Příloha č.4 -Výkres ZPF [PDF, 5.26 MB]

Příloha č.4 -Výkres širších vztahů  [PDF, 5.26 MB]

 

Zpráva o uplatňování Územníh plánu Šanov (schválena 16.3.2016 usnesením č 9/2016)

Zpráva o uplaťnování Územního plánu Šanov [DOC, 54.3 kB]

 

Zpráva o uplatňování č. 2 Územního plánu Petrůvka za uplynulé období 2013-2016
(schválena dne 5.12.2016 usnesením č 21/5.1/2016)

Zpráva o uplatňování č.2 Územního plánu  Petrůvka za uplynulé období 2013 - 2016 

 

Územní plán Bohuslavice nad Vláří
( schválen 7.11.2016 usnesením 17/2/1/2016 s nabytím účinnosti 30.11.2016)

Opatření obecné povahy č. 1/2016  

Příloha č.1 - Textová část -návrh 

Příloha č.3 - Textová část - odůvodnění 

Příloha č. 3a  - Textová část odůvodnění-příloha č. 1

Příloha č.2 - Výkres základního členění území 

Příloha č.2 - Hlavní výkres

Příloha č.2 - Výkres VPS, VPO a asanací 

Příloha č.4 - Vodní hospodářství 

Příloha č.4 - Energetika, spoje, doprava

Příloha č.4 - Koordinační výkres 

Příloha č.4 - Koordinační výkres - výřez 

Příloha č.4 - Výkres ZPF 

Příloha č.4 - Výkres širších vztahů  

Příloha č.5 - Vyhodnocení připomínek

Příloha č.6 - Stanovisko ŽP

Nahoru