Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Pronájem bytu v Bytovém domě s byty zvláštního určení „Strahov“

Pronájem bytu v Bytovém domě s byty zvláštního určení „Strahov“
Adresa: Holubyho 383, 763 26 Luhačovice

    • Byty zvláštního určení jsou určené pro osoby pobírající starobní důchod a osoby se zdravotním postižením, jejichž zdravotní stav nepotřebuje dlouhodobou nebo trvalou ústavní péči.

    • Písemnou žádost o pronájem bytu lze podat na předepsaném formuláři osobně na podatelně Městského úřadu Luhačovice nebo osobně na odboru sociálním na adrese Masarykova 137, 763 26 Luhačovice. Žádost lze rovněž zaslat poštou na adresu Město Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice.

    • Sociální odbor vyhodnotí žádost, sociální situaci žadatele a pokud bude žádost splňovat předepsané podmínky, zařadí ji do evidence žadatelů o byt. V opačném případě žádost zařazena do pořadníku nebude a žadatel o tom bude vyrozuměn.

    • Rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu v Bytovém domě s byty zvláštního určení „Strahov“ je v kompetenci Rady města Luhačovice.

 

Pravidla pro přidělování bytů zvláštního určení v bytovém domě Strahov
Domovní a provozní řád bytového domu s byty zvláštního určení Strahov
Žádost o přidělení bytu zvláštního určení v bytovém domě Strahov

Nahoru