Pronájem bytu v Bytovém domě s byty zvláštního určení „Strahov“

Pronájem bytu v Bytovém domě s byty zvláštního určení „Strahov“, Holubyho č. p. 383, Luhačovice.

Evidenci žadatelů o umístění v Bytovém domě s byty zvláštního určení „Strahov“ vede odbor správy majetku, pracoviště nám. 28. října 543, Luhačovice.
Odbor sociální jako poradní orgán doporučí radě města vhodné žadatele pro umístění v Domě zvláštního určení Strahov.
Rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu v Domě zvláštního určení Strahov je v kompetenci Rady města Luhačovice.