Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Místostarosta

    • zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti a plní jeho úkoly
    • organizuje přípravu materiálů pro jednání městské rady a městského zastupitelstva
    • organizuje a kontroluje plnění usnesení městské rady a městského zastupitelstva
    • v rozsahu pověření MR a MZ sleduje, koordinuje, kontroluje a zabezpečuje úkoly, které vyplývají z usnesení MR a MZ
    • spolupracuje s předsedy komisí městské rady
Nahoru