Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Místostarosta

  • zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti a plní jeho úkoly
  • organizuje přípravu materiálů pro jednání městské rady a městského zastupitelstva
  • organizuje a kontroluje plnění usnesení městské rady a městského zastupitelstva
  • v rozsahu pověření MR a MZ sleduje, koordinuje, kontroluje a zabezpečuje úkoly, které vyplývají z usnesení MR a MZ
  • spolupracuje s předsedy komisí městské rady
Nahoru