Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Parkovací karty typu „E“

Základní informace k životní situaci – Parkovací karta typu „E“

Zakoupení parkovací karty typu „E" umožňuje stání silničních motorových vozidel na vymezených úsecích místních komunikací v ulici Zatloukalova, v ulici Antonína Slavíčka, v ulici Bílá čtvrť, v ulici Betty Smetanové, u v ul. Pod Kamennou, naproti vily Vepřek, v ulici Josefa Černíka, v ulici Bezručova, v ulici Bílá čtvrť, v ulici Rumunská a v ulici Solné a ulici Lesní, odstavná plocha za budovou MěÚ ul. Masarykova 137 a to ve všech ulicích s vyznačením číselných parkovacích míst.

Právní úprava

Nařízení města Luhačovice o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu, ve znění pozdějších předpisů.

Související právní předpisy

  • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická nebo právnická osoba, která si chce parkovací kartu zakoupit.

Na kterém pracovišti lze jednat

  • Denní karty E – Městské turistické a informační centrum Luhačovice, Masarykova 950, tel. 577 133 980
  • Roční karty E – pokladna MěÚ Luhačovice, nám. 28. října 543, Blanka Mikulcová, tel. 577 197 437

Co je nutné předložit

Číslo RZ, název a adresa firmy, adresa bydliště.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou

Jaké jsou poplatky za vyřízení a jak je lze uhradit

Nejsou

Cena parkovací karty typu „E" a jak ji lze uhradit

  • 100,- Kč včetně DPH na jedno parkovací místo a den
  • 13.800,- Kč včetně DPH za jedno parkovací místo na rok

Lhůty pro vyřízení

Nejsou

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou

Poslední aktualizace

02. 01. 2024

Přílohy

Nejsou

Nahoru