Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Parkovací karty typu „E“

Základní informace k životní situaci – Parkovací karta typu „E“

Zakoupení parkovací karty typu „E" umožňuje stání silničních motorových vozidel na vymezených úsecích místních komunikací v ulici Zatloukalova,  v ulici Antonína Slavíčka, v ulici Bílá čtvrť,  v ulici Betty Smetanové,  u v ul. Pod Kamennou, naproti vily Vepřek, v ulici Josefa Černíka, v ulici Bezručova, v ulici Bílá čtvrť, v ulici Rumunská a v ulici Solné a ulici Lesní, odstavná plocha za budovou MěÚ ul. Masarykova 137 a to ve všech ulicích s vyznačením  číselných parkovacích míst.

Právní úprava

Nařízení města Luhačovice o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu, ve znění pozdějších předpisů.

Související právní předpisy

    • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická nebo právnická osoba, která si chce parkovací kartu zakoupit.

Na kterém pracovišti lze jednat

Luhačovické informační centrum, Masarykova 950, tel. 577 133 980, luhainfo2@mdkelektra.luhacovice.cz

Co je nutné předložit

Číslo RZ, název a adresa firmy, adresa bydliště.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou

Jaké jsou poplatky za vyřízení a jak je lze uhradit

Nejsou

Cena parkovací karty typu „E" a jak ji lze uhradit

    • 80,- Kč včetně DPH na jedno parkovací místo a den
    • Úhrada  v hotovosti v pokladně Luhačovického informačního centra.
    • 12.500,- Kč včetně DPH za jedno parkovací místo na rok - při zakoupení parkovací karty na období celého kalendářního roku 

Lhůty pro vyřízení

Nejsou

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou

Poslední aktualizace

01. 08. 2023

 

Nahoru