Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Parkovací karty typu „E“

Základní informace k životní situaci - Parkovací karta typu „E“

Zakoupení parkovací karty typu „E" umožňuje stání silničních motorových vozidel na vymezených úsecích místních komunikací v ulici Zatloukalova, podélná stání vpravo v místě jednosměrného provozu, v úseku od křižovatky s ulicí Rumunskou, po křižovatku s ul. Lužné v ulici Antonína Slavíčka, podélná stání vpravo v místě jednosměrného provozu v úseku od vily Rusalka po křižovatku s ul. Zatloukalova,  v ulici Bílá čtvrť,  v ulici Betty Smetanové, podélná stání vpravo v místě jednosměrného provozu v úseku od křižovatky s ulicí Holubyho po křižovatku s ulicí Čes. armády a kolmá stání vyhrazeného prostoru v ul. Pod Kamennou, naproti vily Vepřek, v ulici Josefa Černíka, v ulici Bezručova, v ulici Bílá čtvrť, šikmá stání vlevo u hotelu Radun, v ulici Rumunská a v ulici Solné, a to ve všech ulicích s vyznačením  číselných parkovacích míst.

Právní úprava

Nařízení města Luhačovice č. 2/2020 O vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu, ve znění pozdějších předpisů.

Související právní předpisy

    • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická nebo právnická osoba, která si chce parkovací kartu zakoupit.

Na kterém pracovišti lze jednat

Luhačovické informační centrum, Masarykova 950, tel. 577 133 980, luhainfo2@mdkelektra.luhacovice.cz

Co je nutné předložit

Číslo RZ, název a adresa firmy, adresa bydliště.

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou

Jaké jsou poplatky za vyřízení a jak je lze uhradit

Nejsou

Cena parkovací karty typu „E" a jak ji lze uhradit

    • 60,- Kč včetně DPH na jedno parkovací místo a den
    • Úhrada  v hotovosti v pokladně Luhačovického informačního centra.
    • 12.500,- Kč včetně DPH za jedno parkovací místo na rok - při zakoupení parkovací karty na období celého kalendářního roku

Lhůty pro vyřízení

Nejsou

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou

Poslední aktualizace

31.12.2021

 

Nahoru