Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Organizační struktura MěÚ

Organizační řád Městského úřadu Luhačovice je základní organizační normou úřadu. Stanoví jeho organizační strukturu, zásady činností a metody řízení. Upravuje rozdělení činností a kompetencí mezi jednotlivými organizačními složkami úřadu, jejich vzájemné vztahy a současně vztahy k organizacím a organizačním složkám, které město Luhačovice  prostřednictvím Zastupitelstva města Luhačovice zakládá nebo zřizuje a Rada města Luhačovice je řídí.
Ustanovení organizačního řádu MěÚ vychází z příslušných právních předpisů. Na organizační řád navazují všechny ostatní řídící akty MěÚ, jejichž obsah a uplatnění nesmí být s organizačním řádem MěÚ v rozporu. Organizační řád MěÚ a jeho změny schvaluje rada města.

Organizační schéma

Nahoru