Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Územní plán Luhačovice

Územní plán Luhačovice - Změna č.4 (schválena dne 15. 6. 2023  usnesením č.125/Z7/2022-2026 s účinností od 25.7.2023)

Opatření obecné povahy - změny č.4 ÚP Luhačovice
P1 - Textová část návrhu změny ÚP
P2 2-1- Výkres základního členění území změny ÚP
P2 2-2- Hlavní výkres změny ÚP
P3 -1 - Textová část odůvodněn í změny
P3 -2 - Text s vyznačením změn

P4 1-1 -  Doparava, Vodní hospodářství, energetika, telekominukace
P4 1-2 -  Koordinační výkres
P4 1-3 -  Vyhodnocení záborů půdního fondu - výřez
P4 1-4 -  Výkres širších vztahů

Územní plán Luhačovice - Úplné znění po vydání Změny č.4 

Opatření obecné povahy - úplné znění po změně č.4 ÚP Luhačovice

P1  Textová část úplného znění po vydání změny
P 2-1 Výkres základního členění území
P 2-2 Hlavní výkres
P 2-3 Veřejně prospěšné staveby a opatření
P 2-4 Koordinační výkres

P 2-5 Výkres širších vztahů

Zpráva o uplatňování  Územního plánu Luhačovice za uplynulé období 2016-2022

(schválena dne 2.6.2022 usnesením 420/Z25/2018-2022)

Zpráva o uplatňování Územního plánu  Luhačovice za uplynulé období 2016 - 2022

Územní plán Luhačovice - Změna č.3 (schválena dne 4. 3. 2021  usnesením č.285/Z16/2018-2022 s účinností od 30.3.2021)

Opatření obecné povahy - změny č.3 ÚP Luhačovice
P1 - Textová část návrhu změny ÚP
P2 2-1- Výkres základního členění území změny ÚP
P2 2-2- Hlavní výkres změny ÚP
P3 -1 - Textová část odůvodněn í změny
P3 -2 - Text s vyznačením změn
P4 1-2 -  Koordinační výkres
P4 1-3 -  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
P4 1-4 -  Výkres širších vztahů

Územní plán Luhačovice - Úplné znění po vydání Změny č.3 

Opatření obecné povahy - úplné znění po změně č.3 ÚP Luhačovice
P1  Textová část úplného znění po vydání změny
P3  Textová část odůvodnění
P 2-1 Výkres základního členění území
P 2-2 Hlavní výkres
P 2-3 Veřejně prospěšné staveby a opatření
P 2-4 Koordinační výkres
P 2-5 Výkres dopravní a technické infrastruktury
P 2 - 6 -  Výkres širších vztahů

Územní plán Luhačovice - Změna č.2 (schválena 19.9.2019 usnesením č.108/Z6/2018-2022 s účinností od 9.10.2019)

Opatření obecné povahy - změny č.2 ÚP Luhačovice
P1 - Textová část návrhu změny ÚP
P2 2-1- Výkres základního členění území změny ÚP
P2 2-2- Hlavní výkres změny ÚP
P3 -1 - Textová část odůvodněn í změny
P3 -2 - Text s vyznačením změn
P4 1-2 -  Koordinační výkres
P4 1-3 -  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
P4 1-4 -  Výkres širších vztahů

Územní plán Luhačovice - Úplné znění po vydání Změny č.2 

Opatření obecné povahy - úplné znění po změně č.2 ÚP Luhačovice
P1  Textová část úplného znění po vydání změny
P3  Textová část odůvodnění
P 2-1 Výkres základního členění území
P 2-2 Hlavní výkres
P 2-3 Veřejně prospěšné staveby a opatření
P 2-4 Koordinační výkres
P 2-5 Výkres dopravní a technické infrastruktury
P 2 - 6 -  Výkres širších vztahů

Zpráva o uplatňování č. 2 Územního plánu Luhačovice za uplynulé období 2012-2016

(schválena dne 8.12.2016 usnesením 15/2014-2018)

Zpráva o uplatňování č.2 Územního plánu  Luhačovice za uplynulé období 2012 - 2016

Změna č. 1 Územního plánu Luhačovice

(schválena 13.3.2014 usnesením č. 443/Z26/2010-2014 - s účinností od 1.4.2014)

Změna č. 1 Územní plánu Luhačovice  - návrh

Výkres základního členění území k.ú. Luhačovice  [PDF, 1.9 MB]

Výkres základního členění území k.ú. Kladná Žilin  [PDF, 1.5 MB]

Výkres základního členění území k.ú.Polichno  [PDF, 1.3 MB]

Výkres základního členění území k.ú. Řetechov [PDF, 1.2 MB]

Hlavní výkres k.ú Luhačovice  [PDF, 2.2 MB]

Hlavní výkres k.ú Kladná Žilin  [PDF, 2.0 MB]

Hlavní výkres k.ú  Polichno  [PDF, 1.8 MB]

Hlavní výkres k.ú Řetechov  [PDF, 1.5 MB]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací k.ú. Luhačovice [PDF, 1.59 MB]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací k.ú. Kladná Žilin [PDF, 1.79 MB]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací k.ú.Polichno  [PDF, 1.59 MB]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací k.ú. Řetechov [PDF, 1.59 MB]

Koordinační výkres k.ú. Luhačovice  [PDF, 4.04 MB]

Koordinační výkres k.ú.Kladná Žilin  [PDF, 4.00 MB]

Koordinační výkres k.ú. Polichno [PDF, 4.04 MB]

Koordinační výkres k.ú. Řetechov  [PDF, 4.04 MB]

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu k.ú. Luhačovice [PDF, 2.41 MB]

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu k.ú. Kladná Žilin [PDF, 2.41 MB]

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu k.ú. Polichno [PDF, 2.41 MB]

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu k.ú. Řetechov [PDF, 2.41 MB]

Technická infrastruktura - vodní hospodářství k.ú. Luhačovice [PDF, 2.42 MB]

Technická infrastruktura - vodní hospodářství k.ú. Kladná Žilin [PDF, 2.42 MB]

Technická infrastruktura - vodní hospodářství k.ú. Polichno [PDF, 2.42 MB]

Technická infrastruktura - vodní hospodářství k.ú. Řetechov [PDF, 2.42 MB]

Dopravní a technická infrastruktura  - energetika a spoje k.ú. Luhačovice  [PDF, 2.42 MB]

Dopravní a technická infrastruktura  - energetika a spoje k.ú. Kladná Žilin  [PDF, 2.42 MB]

Dopravní a technická infrastruktura  - energetika a spoje k.ú. Polichno  [PDF, 2.42 MB] 

Dopravní a technická infrastruktura  - energetika a spoje k.ú. Řetechov  [PDF, 2.42 MB] 

Výkres širších vztahů  [PDF, 2.42 MB]

Textová část změny č.1[PDF, 782.2 kB]

Odůvodnění změny č. 1 [PDF, 1.04 MB]

Návrh Opatření obecné povahy Změny č. 1 Územního plánu Luhačovice [PDF, 1.04 MB]

 

Právní stav Územního plánu Luhačovice po změně č. 1  - návrh

Výkres základního členění území k.ú. Luhačovice  [PDF, 1.9 MB]

Výkres základního členění území k.ú. Kladná Žilin  [PDF, 1.5 MB]

Výkres základního členění území k.ú.Polichno  [PDF, 1.3 MB]

Výkres základního členění území k.ú. Řetechov [PDF, 1.2 MB]

Hlavní výkres k.ú Luhačovice  [PDF, 2.2 MB]

Hlavní výkres k.ú Kladná Žilin  [PDF, 2.0 MB]

Hlavní výkres k.ú  Polichno  [PDF, 1.8 MB]

Hlavní výkres k.ú Řetechov  [PDF, 1.5 MB]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací k.ú. Luhačovice [PDF, 1.59 MB]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací k.ú. Kladná Žilin [PDF, 1.79 MB]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací k.ú.Polichno  [PDF, 1.59 MB]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací k.ú. Řetechov [PDF, 1.59 MB]

Koordinační výkres k.ú. Luhačovice  [PDF, 4.04 MB]

Koordinační výkres k.ú.Kladná Žilin  [PDF, 4.00 MB]

Koordinační výkres k.ú. Polichno [PDF, 4.04 MB]

Koordinační výkres k.ú. Řetechov  [PDF, 4.04 MB]

Textová část  PRÁVNÍHO STAVU ÚZEMNÍHO PLÁNU LUHAČOVICE PO ZMĚNĚ č.1.[PDF, 782.2 kB]

 

Zpráva o uplaňování Územního plánu Luhačovice (schválena 28.6.2012 usnesením č.249/Z13//2010-2014) 

 

Zpráva o uplaňování Územního plánu Luhačovice [DOC, 54.3 kB]

Příloha č. 1 [PDF, 2.76 MB]

Příloha č. 2 [PDF, 2.76 MB]

Příloha č. 3 [PDF, 2.76 MB]

Příloha č. 4  [PDF, 2.76 MB]

 

Územní plán Luhačovice 
(schválen 11.9.2008 usnesením č. 52/Z6/2008 - s účinností od 2.10.2008)

Opatření obecné povahy č. 1-2008 - návrh [DOC, 225.3 kB]
Příl. č. 5 - Vyhodnocení společného jednání o návrhu ÚP vč. vyhodnocení stanovisek DO 
[DOC, 60.4 kB]
Příl..č. 6 - Stanovisko k vyhodnocení vlivů na ŽP
 [PDF, 413.3 kB]
Příl. č. 7 - Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek 

 

Textová a grafická část - přílohy č. 1-4

Text část 1 [DOC, 172.5 kB]
Text část 2
 [DOC, 952.3 kB]
Text odůvodnění
 [DOC, 20.88 MB]
Schema dopravy
 [PDF, 1.93 MB
Technická infrastruktura - energetika, spoje [PDF, 6.89 MB]
Hlavní výkres - urbanistická koncepce
 [PDF, 8.45 MB
Koordinační výkres [PDF, 14.1 MB]
Schema prostorového uspořádání
 [PDF, 2.26 MB]
Výkres veřejně prospěšných staveb
 [PDF, 4 MB
Technická infrastruktura - vodní hospodářství [PDF, 7.83 MB]
Výkres základního členění území
 [PDF, 2.76 MB]
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
 [PDF, 5.58 MB]

 

Nahoru