Odbor sociální

SPOD a kuratela

Návrh na úpravu rodičovské odpovědnosti (sezdaní manželé)

Návrh na úpravu rodičovské odpovědnosti (nesezdaní rodiče)

Úprava rodičovské odpovědnosti – dohoda rodičů

Návrh na změnu výše výživného pro nezletilé dítě

Návrh na výkon rozhodnutí srážkou ze mzdy povinného - výživné

Žaloba na určení otcovství

Návrh na popření otcovství

Zprostředkování osvojení a pěstounská péče

Žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli /pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu

Lékařské vyšetření žadatele o náhradní rodinnou péči

Ustanovení zvláštního příjemce

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu (žádá rodina)

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu (žádá oprávněný příjemce důchodu)