Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Parkovací karty typu „A“

Základní informace k životní situaci – Parkovací karty typu „A“

Zakoupení parkovací karty typu „A" umožňuje stání silničních motorových vozidel na vymezených úsecích místních komunikací na ulici U Štávnice podélné stání vpravo, kolmá stání vlevo, na ulici Masarykova, podélná stání  vpravo na parkovacím pruhu v úseku od kruhového objezdu na nám. 28. října po křižovatku s ulicí Nádražní, odstavná plocha v ulici Nábřeží za nákupním střediskem, podélná stání vpravo na parkovacím pruhu v ul. Pod kamennou za kostelem,v ul. Nádražní za nákup.střediskem, v ul.Bílá čvrtť, podélná a šikmá stání vpravo v úseku od začátku parkoviště s parkovacím automatem po začátek hlavního vstupního schodiště hotelu Palace a v ulici Příční za zdravotním střediskem. Karta opravňuje k nepřetržitému státní na jednom místě / parkovací ploše / nejdéle na dobu 60 minut. Začátek doby parkování je držitel této karty povinen nastavit na parkovacích hodinách.

Karta typu "A" se vydává na jednu registrační značku vozidla.

Právní úprava

Nařízení města Luhačovice o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu, ve znění pozdějších předpisů.

Související právní předpisy

    • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
    • Zákon č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická nebo právnická osoba která si chce parkovací kartu typu „A" zakoupit.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, finanční odbor, nám. 28. října 543
Blanka Mikulcová, tel. 577 197 437, mikulcova@luhacovice.eu

Co je nutné předložit

Číslo RZ

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou

Jaké jsou poplatky za vyřízení a jak je lze uhradit

Nejsou

Cena parkovací karty typu „A" a jak ji lze uhradit

1 900,- Kč /kalendářní rok, možnost zakoupení karty i na kratší období

Poplatek lze uhradit:

    • hotově nebo platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice
    • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ

Lhůty pro vyřízení

Nejsou

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou

Poslední aktualizace

02.01.2024

Nahoru