Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Odbor vnitřních věcí

 • vnitřní věci

sekretariát

 1. organizuje styk veřejnosti se starostou, místostarostou a tajemníkem
 2. organizuje a technicky zabezpečuje zasedání zastupitelstva a rady města
 3. má k dispozici právní předpisy města, zápisy a výpisy usnesení zastupitelstva a rady města pro občany k nahlédnutí

úsek právní a přestupkový

 1. projednává přestupky dle přestupkového zákona
 2. projednává jiné správní delikty dle zákona o obcích
 3. vydává posudky a zprávy o pověsti
 4. vymáhá pohledávky
 5. připravuje návrhy právních předpisů

úsek požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 1. zajišťuje úkoly zaměstnavatele na úseku požární ochrany
 2. zajišťuje úkoly obce na úseku zabezpečení požární ochrany ve městě
 3. zajišťuje úkoly zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

úsek informačních systémů

 1. zabezpečuje provoz, servis a nákup výpočetní techniky MěÚ
 2. zabezpečuje aktualizaci internetových stránek města
 3. poradensky se podílí na zajišťování nového softwarového vybavení
 • krizové řízení
 1. organizuje činnost krizového štábu a bezpečnostní rady města
 2. zajišťuje přípravu obce na mimořádné události
 3. zajišťuje další úkoly na úseku krizového řízení, zajištění obrany státu
Nahoru