Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Odbor vnitřních věcí

sekretariát
  1. organizuje styk veřejnosti se starostou, místostarostou a tajemníkem
  2. organizuje a technicky zabezpečuje zasedání zastupitelstva a rady města
  3. má k dispozici právní předpisy města, zápisy a výpisy usnesení zastupitelstva a rady města pro občany k nahlédnutí
úsek právní a přestupkový
  1. projednává přestupky dle přestupkového zákona
  2. projednává jiné správní delikty dle zákona o obcích
  3. vydává posudky a zprávy o pověsti
  4. vymáhá pohledávky
  5. připravuje návrhy právních předpisů
úsek požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  1. zajišťuje úkoly zaměstnavatele na úseku požární ochrany
  2. zajišťuje úkoly obce na úseku zabezpečení požární ochrany ve městě
  3. zajišťuje úkoly zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
úsek informačních systémů
  1. zabezpečuje provoz, servis a nákup výpočetní techniky MěÚ
  2. zabezpečuje aktualizaci internetových stránek města
  3. poradensky se podílí na zajišťování nového softwarového vybavení
krizové řízení
  1. organizuje činnost krizového štábu a bezpečnostní rady města
  2. zajišťuje přípravu obce na mimořádné události
  3. zajišťuje další úkoly na úseku krizového řízení, zajištění obrany státu
Nahoru