Informujeme

Informujeme

OMEZENÍ PROVOZU ÚŘADU - PRODLOUŽENÍ NOUZOVÉHO STAVU

V souvislosti s usnesením vlády č. 957 ze dne 30. září 2020 a opatřením č. 5/2020 Městského úřadu v Luhačovicích...

Vyhlášení stavu ohrožení v rámci územní působnosti města Luhačovice

Povodňová komise města Luhačovice vyhlašuje 3. stupeň povodňové aktivity na vodním toku Luhačovický potok v místní...

Vyhlášení stavu pohotovosti v rámci územní působnosti města Luhačovice

Povodňová komise města Luhačovice vyhlašuje 2. stupeň povodňové aktivity na vodním toku Luhačovický potok v místní...

O DĚTI ZAMĚSTNANCŮ IZS, NEMOCNIC, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB I BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ BUDE POSTARÁNO

Od středy 14. října, kdy budou na základě krizového opatření vlády uzavřeny základní školy, budou mít zaměstnanci...

Dotazník pro občany - Program rozvoje města Luhačovice

Vážení občané, město Luhačovice bude v roce 2021 zpracovávat návrhovou část Programu rozvoje města Luhačovice.

Spuštění nového webu města Luhačovice

Město Luhačovice od dnešního dne komunikuje s veřejností přes nový internetový portál na adrese www.luhacovice.eu

Opatření č. 4/2020 Městského úřadu v Luhačovicích

V návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 24.8.2020 dochází dnem 1.9.2020 k úpravě...

Harmonogram zasedání Zastupitelstva a Rady města Luhačovice v roce 2020

Oznámení MěÚ Luhačovice o změně úředních hodin

S účinností od 8. 6. 2020 dochází ke zrušení opatření 2/2020 ze dne 15.4.2020 v souvislosti s mimořádnými...

Oznámení MěÚ Luhačovice o změně úředních hodin

V souvislosti s vydáním mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 9. dubna 2020 se s účinností...

Změna termínu konání zasedání Zastupitelstva města Luhačovice

Tímto bychom Vás chtěli informovat o změně termínu 10. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice, které se bude...

Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. dubna 2020 č. 396 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií...

Žádost o prominutí nájemného v objektech v majetku města

Oznámení MěÚ Luhačovice o změně úředních hodin

S platností od 08.04.2020 dochází ke změně úředních hodin v souvislosti s ukončením mimořádného opatření...

UKONČENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ ke kontaktním místům

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o...