Informujeme

Prosba - informace o provozovateli odstaveného vozidla v ul. Nádražní

Vážení občané, obracíme se na Vás s prosbou o pomoc.

Oznámení MěÚ Luhačovice o změně úředních hodin

S účinností od 8. 6. 2020 dochází ke zrušení opatření 2/2020 ze dne 15.4.2020 v souvislosti s mimořádnými...

Harmonogram zasedání Zastupitelstva a Rady města Luhačovice v roce 2020 - 1. pololetí

Souhrn platných aktuálních informací ve věci účasti osob při sňatečném obřadu

  1. Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů od 11.05.2020.
  2. Usnesení vlády č. 555, kterým bylo vzato na vědomí...

Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů od 11. května 2020

DOPORUČENÍ PRO OBCE K REALIZACI MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ  V SOUVISLOSTI S PROKÁZÁNÍM...

Oznámení MěÚ Luhačovice o změně úředních hodin

V souvislosti s vydáním mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 9. dubna 2020 se s účinností...

Změna termínu konání zasedání Zastupitelstva města Luhačovice

Tímto bychom Vás chtěli informovat o změně termínu 10. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice, které se bude...

Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. dubna 2020 č. 396 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií...

Žádost o prominutí nájemného v objektech v majetku města

Oznámení MěÚ Luhačovice o změně úředních hodin

S platností od 08.04.2020 dochází ke změně úředních hodin v souvislosti s ukončením mimořádného opatření...

UKONČENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ ke kontaktním místům

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o...

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

Nařízení MěÚ Luhačovice

V souvislosti s nouzovým stavem bylo vydáno nařízení s platností od 2.4.2020 až do odvolání, týkající se vydávání...

Ošetřovné pro OSVČ

Vážení podnikatelé,

žádosti o finanční příspěvek na ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné přijímá...

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. března 2020 č. 348

o vydání některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví na další období

Příloha č.1

Příloha...