Informujeme

Informujeme

Dotazník pro občany - Program rozvoje města Luhačovice

Vážení občané, město Luhačovice bude v roce 2021 zpracovávat návrhovou část Programu rozvoje města Luhačovice.

Spuštění nového webu města Luhačovice

Město Luhačovice od dnešního dne komunikuje s veřejností přes nový internetový portál na adrese www.luhacovice.eu

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav údržbových a revizních prací...

Přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad

Občané zde mohou uložit velkoobjemový odpad, který svým rozměrem přesahuje možnosti popelnice.

Opatření č. 4/2020 Městského úřadu v Luhačovicích

V návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 24.8.2020 dochází dnem 1.9.2020 k úpravě...

Harmonogram zasedání Zastupitelstva a Rady města Luhačovice v roce 2020

Integrované šetření v zemědělství "IŠZ 2020"

Český statistický úřad v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2018/1091, Vás chce informovat...

Oznámení MěÚ Luhačovice o změně úředních hodin

S účinností od 8. 6. 2020 dochází ke zrušení opatření 2/2020 ze dne 15.4.2020 v souvislosti s mimořádnými...

Oznámení MěÚ Luhačovice o změně úředních hodin

V souvislosti s vydáním mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 9. dubna 2020 se s účinností...

Změna termínu konání zasedání Zastupitelstva města Luhačovice

Tímto bychom Vás chtěli informovat o změně termínu 10. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice, které se bude...

Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. dubna 2020 č. 396 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií...

Žádost o prominutí nájemného v objektech v majetku města

Oznámení MěÚ Luhačovice o změně úředních hodin

S platností od 08.04.2020 dochází ke změně úředních hodin v souvislosti s ukončením mimořádného opatření...

UKONČENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ ke kontaktním místům

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o...

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie