Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Základní informace k životní situaci – Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Poplatníkem je:

a)    fyzická osoba přihlášená ve městě Luhačovice,
b)    vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města Luhačovice. Spoluvlastníci jsou povinni plnit                   poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Poplatník je povinen ohlásit správci vznik/zánik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu poplatková povinnost vznikla/zanikla.

Ke splnění ohlašovací povinnosti může poplatník využít přihlášku k registraci, kterou mu na vyžádání poskytne správce poplatku.

Právní úprava

 

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství:

   • pro rok 2024 je platná vyhláška č. 2/2023

 

Související právní předpisy

 

   • Zákon 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů
   • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
   • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
   • Obecně závazná vyhláška města Luhačovice o stanovení obecního systému odpadového hospodářství v platném znění

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Svéprávná zletilá osoba. V případě, že jde o osobu nesvéprávnou, jedná za ni opatrovník, za nezletilou osobu jedná její zákonný zástupce.  

Občan může k jednání zplnomocnit jinou osobu.

Na kterém pracovišti lze jednat

Městský úřad Luhačovice, finanční odbor, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice (přízemí, pokladna)
Lucie Vebrová, tel. 577 197 436, vebrova@luhacovice.eu

Jaké doklady je nutné předložit

Přihlášení k poplatku – průkaz totožnosti popř. potvrzení o změně místa přihlášení k pobytu, rodný list, doklad o pobytu cizince

Odhlášení od poplatku – průkaz totožnosti popř. potvrzení o změně místa přihlášení k pobytu, úmrtní list popř. parte, doklad o změně pobytu cizince, doklad o prodeji/změně vlastníka nemovitosti.

Úleva/osvobození od poplatku - viz podmínky stanovené obecně závaznou vyhláškou

Potřebné formuláře

Místní poplatek a jak lze poplatek uhradit

pro rok 2024 činí základní sazba 900 Kč, splatnost 31.5.2024

Možnost úhrady:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice
  • bezhotovostním převodem na účet města Luhačovice 1409197309/0800 - platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ

 Poplatník má možnost nahlásit svou e-mailovou adresu pro zaslání podkladů k platbě místních poplatků

Sankce

Za nesplnění ohlašovací povinnosti může správce poplatku uložit pokutu dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád nebo zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a to i opakovaně.

 

Lhůty pro vyřízení

Při osobním jednání na počkání, jinak do 30 dnů.

Poslední aktualizace

09. 01. 2023

Nahoru