Poplatek ze vstupného

Poplatek ze vstupného

Základní informace k životní situaci - Poplatek ze vstupného

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá. Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akce sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník zaplatí za to, že se jí může zúčastnit. Poplatník je povinen nejpozději 10 dnů před konáním akce oznámit druh akce, datum a hodinu konání, výši vstupného a v případě osvobození od poplatku tuto skutečnost ohlásit ve lhůtě do 30dnů od ukončení akce. Poplatek je splatný do 15 dnů od konání akce, při stálé produkci do 15 dnů od skončení čtvrtletí.

Právní úprava

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a OZV č. 8/2019, o místním poplatku ze vstupného, ve znění pozdějších předpisů.

Související právní předpisy

Zákon 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších  předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, finanční odbor, nám.28.října 543

Blanka Mikulcová, tel. 577 197 437, mikulcova@luhacovice.eu

Jaké doklady je nutné předložit

Oznamovací povinnost k poplatku ze vstupného

Potřebné formuláře 

Oznamovací povinnost k poplatku ze vstupného

Oznamovací povinnost k poplatku ze vstupného

Přiznání k poplatku ze vstupného

Přiznání k poplatku ze vstupného

Jaké jsou poplatky za vyřízení a jak je lze uhradit

Bez poplatků

Místní poplatek a jak jej lze uhradit

poplatek lze uhradit:

  • hotově nebo platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Lhůty pro vyřízení

Nejsou

 

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou

Poslední aktualizace

31.12.2019

Přílohy

Nejsou