Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Komunitní plánování sociálních služeb

logo projektu

 

KOMUNTINÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP LUHAČOVICE

Vítáme Vás na stránkách komunitního plánování sociálních služeb ORP Luhačovice.

Město Luhačovice je od 1.5.2018 zapojeno do projektu „Vytvoření komunitního plánu na území ORP Luhačovice“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006588.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Město Luhačovice získalo dotaci ve výši 1.929.865,62 Kč.

 

Důležitými aktivitami projektu jsou setkávání ve dvou pracovních skupinách:

1. osoby se zdravotním postižením a senioři,

2. rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálně patologickými jevy.

Cílem projektu je vytvoření dokumentu – komunitního plánu sociálních služeb (KPSS) ORP Luhačovice, který bude vycházet z aktuální analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb a jejich rodin. Také zavedení procesu a koordinace komunitního plánování.

Mezi dílčí cíle projektu patří zpracování analýzy potřeb uživatelů; zpracování analýzy sítě poskytovatelů sociálních služeb; vytvoření organizační struktury procesu plánování; nastavení plánovacího procesu a koordinace celého procesu plánování; zpracování dokumentu KPSS včetně akčního plánu rozvoje sociálních služeb a navazujících služeb ORP Luhačovice; vzdělávání aktérů KPSS formou 2 seminářů; zapojování aktérů KPSS a veřejnosti do procesu KPSS formou článků a veřejných setkání; navázání užší spolupráce s městy a obcemi z okolních ORP formou workshopů; evaluace v průběhu a na konci projektu.

Součástí setkávání jsou diskuze o aktuálních tématech a sdílení informací mezi účastníky.

Datum ukončení projektu je 30.4.2020. 

Velmi uvítáme zájem občanů a organizací zapojit se do pracovních skupin (tel: 721 942 163, email: stolarikova@luhacovice.eu).

 

Realizační tým

 

AKTUALITY

Dokument – Komunitní plán sociálních služeb ORP Luhačovice

 

Katalog poskytovatelů sociálních služeb ORP Luhačovice

 

 

Nahoru