Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Komunitní plánování sociálních služeb

KOMUNTINÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP LUHAČOVICE

Proces komunitního plánování sociálních služeb ORP Luhačovice byl zahájen v rámci projektu Vytvoření komunitního plánu na území ORP Luhačovice, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006588, který byl podpořen Operačním programem Zaměstnanost.

Proces plánování sociálních služeb probíhá nadále formou pravidelných setkání pracovních skupin: senioři a osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálně patologickými jevy, a setkání řídící skupiny. Pracovní skupiny řeší aktuální témata, sdílí informace mezi účastníky.

Velmi uvítáme zájem občanů a organizací zapojit se do pracovních skupin (email: stolarikova@luhacovice.eu, tel: 721 942 163).

Nahoru