Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Parkovací karty typu „R“

Základní informace k životní situaci – Parkovací karty typu „R"

Zakoupení parkovací karty typu „R"  umožňuje stání silničních motorových vozidel na vymezených úsecích místních komunikací v ulici Zatloukalova, podélná stání vpravo v místě jednosměrného provozu, v úseku od křižovatky s ulicí Rumunskou, po křižovatku s ul. Lužné,  v ulici Antonína Slavíčka od č.p. 231 po č.p. 523,  v ulici Betty Smetanové, podélná stání vpravo v místě jednosměrného provozu, v úseku od křižovatky s ulicí Holubyho, kolmá stání  vyhrazeného prostoru v ul. Pod Kamennou, naproti vily Vepřek, na odstavné ploše v ul. Nábřeží za nákupním střediskem, v ul. Josefa Černíka a v ul. Bezručova podélná stání vlevo v místě jednosměrného provozu, a to s vyznačením  číselných parkovacích míst,  v ulici Bílá čtvrť, šikmá stání vlevo u hotelu Radun, v ulici  Rumunská, Solné a Lesní, s vyznačením číselných parkovacích míst. Nárok na jednu parkovací kartu typu „R" mají občané, kteří mají v číselně vyhrazených lokalitách trvalý pobyt a vlastní řidičsky průkaz skupiny B, a to jedno parkovací místo na jednu nemovitost nebo na jednu bytovou jednotku v bytových domech.

Právní úprava

Nařízení města Luhačovice o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu, ve znění pozdějších předpisů

Související právní předpisy

    • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
    • zákon č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Občané, kteří mají  v ul.  Příční, v ul. U Šťávnice, v ulici Masarykova, v úseku od kruhového objezdu na nám. 28. října po křižovatku s ulicí Nádražní, v ulici Pod Kamennou za kostelem Sv. Rodiny, ul. Zatloukalova, v úseku od křižovatky s ulicí Rumunskou, po křižovatku s ul. Lužné, v ul. Antonína Slavíčka od č.p. 231 po č.p. 523, v ulici Betty Smetanové, v úseku od křižovatky s ulicí Holubyho, u v ul. Pod Kamennou, v ul. Nábřeží, v ul. Josefa Černíka, v ul. Bezručova, v ul. Bílá čtvrť, v ul. Solné od č.p.280 po č.p.696 a od  č.p. 585 po č.p.738 a v ul. Rumunská od č.p.356 po 644 a od 435 po č.p. 648,v ul. Lesní od č.p. 561 po č.p. 566  trvalé bydliště a vlastní řidičský průkaz skupiny B, a to jedno parkovací místo na jednu nemovitost nebo na jednu zkolaudovanou bytovou jednotku v bytových domech.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, finanční odbor, nám. 28. října 543
Blanka Mikulcová, tel. 577 197 437, mikulcova@luhacovice.eu

Co je nutné předložit

Občanský průkaz a řidičský průkaz

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou

Jaké jsou poplatky za vyřízení a jak je lze uhradit

Nejsou

Cena parkovací karty typu „R" a jak ji lze uhradit

1.200 Kč /kalendářní rok

Poplatek lze uhradit hotově na nebo platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice.

Lhůty pro vyřízení

Nejsou

Poslední aktualizace

02.01.2024

Nahoru