Parkovací karty typu „R“

Parkovací karty typu „R“

Základní informace k životní situaci - Parkovací karty typu „R"

Zakoupení parkovací karty typu „R"  umožňuje stání silničních motorových vozidel na vymezených úsecích místních komunikací v ulici Zatloukalova, podélná stání vpravo v místě jednosměrného provozu, v úseku od křižovatky s ulicí Rumunskou, po křižovatku s ul. Lužné,  v ulici Antonína Slavíčka, podélná stání vpravo v místě jednosměrného provozu v úseku od vily Rusalka po křižovatku s ul. Zatloukalova, v ulici Betty Smetanové, podélná stání vpravo v místě jednosměrného provozu, v úseku od křižovatky s ulicí Holubyho, kolmá stání  vyhrazeného prostoru v ul. Pod Kamennou, naproti vily Vepřek, na odstavné ploše v ul. Nábřeží za nákupním střediskem, ul. Josefa Černíka a ul. Bezručova podélná stání vlevo v místě jednosměrného provozu, a to s vyznačením  číselných parkovacích míst. Nárok na jednu parkovací kartu typu „R" mají občané, kteří mají v číselně vyhrazených lokalitách trvalý pobyt a vlastní řidičský průkaz skupiny B, a to jedno parkovací místo na jednu nemovitost nebo na jednu bytovou jednotku v bytových domech.

Právní úprava

Nařízení města Luhačovice č. 9/2019 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu, ve znění pozdějších předpisů

Související právní předpisy

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Občané, kteří mají  v ul.  Příční, v ul. U Šťávnice, v ulici Masarykova, v úseku od kruhového objezdu na nám. 28. října po křižovatku s ulicí Nádražní, v ulici Pod Kamennou za kostelem Sv. Rodiny, ul. Zatloukalova, v úseku od křižovatky s ulicí Rumunskou, po křižovatku s ul. Lužné, v ul. Antonína Slavíčka, v úseku od vily Rusalka po křižovatku s ul. Zatloukalova, v ulici Betty Smetanové, v úseku od křižovatky s ulicí Holubyho, u v ul. Pod Kamennou, v ul. Nábřeží,ul. Josefa Černíka a ul. Bezručova  trvalé bydliště a vlastní řidičský průkaz skupiny B, a to jedno parkovací místo na jednu nemovitost nebo na jednu zkolaudovanou bytovou jednotku v bytových domech.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, finanční odbor, nám. 28. října 543

Blanka Mikulcová, tel. 577 197 437, mikulcova@luhacovice.eu

Co je nutné předložit

Občanský průkaz a řidičský průkaz

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou

Jaké jsou poplatky za vyřízení  a jak je lze uhradit

Nejsou

Cena parkovací karty typu „R" a jak ji lze uhradit

1.200 Kč /kalendářní rok

poplatek lze uhradit:

  • hotově na nebo platební kartou pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ. 

Lhůty pro vyřízení

Nejsou

Poslední aktualizace

31.12.2019