Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Telefonní seznam pracovníků MěÚ

Spojovatelka: 577 197 411

Pracoviště - nám. 28. října 543

FunkceJménoTelefonMail
VEDENÍ MĚSTA
STAROSTA Ing. Marian Ležák 577 197 420 lezak@luhacovice.eu
MÍSTOSTAROSTA Daniel Mejzlík 577 197 422 mejzlik@luhacovice.eu
TAJEMNÍK Mgr. Dalibor Liška 577 197 423 liska@luhacovice.eu
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
vedoucí Bc. Veronika Vavrysová 577 197 448 vavrysova@luhacovice.eu
asistentka starosty, školství Kateřina Ozank 577 197 421 sekretariat@luhacovice.eu
krizové řízení Ing. Milan Levkov 577 197 451 levkov@luhacovice.eu
tisková mluvčí města Luhačovice Hana Srncová 771 232 570 srncova@luhacovice.eu
informatik Pavel Tvarůžek 577 197 445 tvaruzek@luhacovice.eu
informatik Radim Vodička, DiS. 577 197 445 vodicka@luhacovice.eu
Oddělení správní
vedoucí, evidence obyvatel, ověřování Jana Gazdová

577 197 424

gazdova@luhacovice.eu

matrika Ing. Magdalena Soldánová

577 197 416

soldanova@luhacovice.eu
matrika@luhacovice.eu

obč. průkazy, cestovní doklady Gabriela Beníčková 577 197 415 benickova@luhacovice.eu
obč. průkazy, cestovní doklady Petra Pešáková 577 197 414 pesakova@luhacovice.eu
podatelna Alena Hyžíková 577 197 411 radnice@luhacovice.eu
podatelna Iva Minaříková 577 197 410 minarikova@luhacovice.eu
podatelna Ludmila Šůstková 577 197 410 sustkoval@luhacovice.eu
ODBOR FINANČNÍ
vedoucí Ing. Vendula Personová 577 197 433 personova@luhacovice.eu
účtárna, účetní závěrka Radmila Holubová 577 197 435 holubova@luhacovice.eu
účtárna, fakturace Marcela Raková 577 197 434 rakova@luhacovice.eu
mzdová účtárna Monika Kacálková 577 197 430 kacalkova@luhacovice.eu
vymáhání pohledávek Soňa Krajčová 577 197 438 krajcova@luhacovice.eu
místní poplatky, pokladna Blanka Mikulcová 577 197 437 mikulcova@luhacovice.eu
místní poplatky, pokladna Lucie Vebrová 577 197 436 vebrova@luhacovice.eu
ODBOR SPRÁVY MAJETKU
vedoucí, projektová manažerka Ing. Magdalena Blahová 577 197 468 blahova@luhacovice.eu
vozový park, údržba Radek Červenka 577 197 417 cervenkar@luhacovice.eu
správa majetku Eliška Hubáčková 577 197 443 hubackova@luhacovice.eu
správa majetku Mgr. Eva Saňáková 577 197 443 sanakova@luhacovice.eu
správa majetku Ingrid Kroftová 577 197 402 kroftova@luhacovice.eu
správa majetku Mgr. Jana Romanová 577 197 440 romanova@luhacovice.eu
správa majetku Aleš Švehlík 577 197 432 svehlik@luhacovice.eu
správa majetku Ing. Karel Kovařík 577 197 432 kovarik@luhacovice.eu
ODBOR STAVEBNÍ – STAVEBNÍ ÚŘAD
vedoucí Ing. Tomáš Hrbáček 577 197 460 hrbacek@luhacovice.eu
stavební úřad Mgr. Irena Bartozelová 577 197 429 bartozelova@luhacovice.eu
stavební úřad Věra Hlavičková 577 197 452 hlavickova@luhacovice.eu
stavební úřad Miroslav Hvozdenský 577 197 462 hvozdensky@luhacovice.eu
stavební úřad Radek Kunovský 577 197 441 kunovsky@luhacovice.eu
územní plánování Ing. Martina Pešková 577 197 454 peskova@luhacovice.eu
územní plánování Ing. arch. Lucie Plášková 577 197 447 plaskova@luhacovice.eu
koordinovaná závazná stanoviska Josef Skovajsa 771 139 842 skovajsa@luhacovice.eu
ODBOR DOPRAVY
vedoucí Bc. Jiří Černobila 577 197 400 cernobila@luhacovice.eu
registr vozidel Marcela Plšková, DiS. 577 197 406 plskova@luhacovice.eu
registr vozidel – technik Mgr. František Uhříček 577 197 403 uhricek@luhacovice.eu
registr vozidel – technik Ladislav Kulaja 577 197 404 kulaja@luhacovice.eu
řidičské průkazy Danuše Machů 577 197 405 machu@luhacovice.eu
bodový systém v registru řidičů Bc. Marie Maršovská 577 197 426 marsovska@luhacovice.eu
silniční hospodářství Ing. Miriam Janíčková 577 197 449 janickova@luhacovice.eu
silniční hospodářství Bc. Václav Zavadil 577 197 439 zavadil@luhacovice.eu
ODBOR PŘESTUPKOVÝ
vedoucí, právník Mgr. Jitka Kapsová 577 197 453 kapsova@luhacovice.eu
přestupková agenda Bc. Ilona Maňasová 577 197 412 prestupky@luhacovice.eu
přestupková agenda Bc. Alžběta Remešová 577 197 409 prestupky@luhacovice.eu
dopravní přestupky Radek Ambrůz 577 197 401 ambruz@luhacovice.eu
dopravní přestupky Bc. Martina Matulíková 577 197 428 matulikova@luhacovice.eu
dopravní přestupky Bc. Jiří Látal 577 197 478 latal@luhacovice.eu
dopravní přestupky Mgr. Juraj Riečičiar, LL.M. 577 197 479 rieciciar@luhacovice.eu
dopravní přestupky Bc. Bronislav Beníček 577 197 450 benicek@luhacovice.eu
dopravní přestupky, pojištění Lic. Taťána Lysáčková 577 197 463 lysackova@luhacovice.eu
PRACOVIŠTĚ – MASARYKOVA 137
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
pověřená vedením odboru, vodoprávní úřad Mgr. Jana Studenková 577 197 456 studenkova@luhacovice.eu
státní správa lesů, ochrana ZPF, myslivost Ing. Martin Hurta 577 197 458 hurta@luhacovice.eu
odpadové hospodářství Ing. Tereza Mrázková 577 197 459 mrazkova@luhacovice.eu
ochrana ovzduší, památková péče Ing. Stanislava Mičíková 724 086 331 micikova@luhacovice.eu
ochrana přírody a krajiny, rybářství Ing. Zdeňka Bernátková 577 197 442 bernatkova@luhacovice.eu
jednotné environmentální stanoviska, vodoprávní úřad Aneta Pavlačková 577 197 455 pavlackova@luhacovice.eu
ODBOR SOCIÁLNÍ
vedoucí Mgr. Hana Hrabalová 577 197 469 hrabalovah@luhacovice.eu
odborné sociální poradenství, sociální kurátor Bc. Silvie Hetmerová 577 197 464 hetmerova@luhacovice.eu
soc. právní ochrana dětí, kurátor pro mládež Bc. Renata Jordánová 577 197 461 jordanova@luhacovice.eu
sociálně právní ochrana dětí Bc. Soňa Kostková 577 197 465 kostkova@luhacovice.eu
sociální pracovník, náhradní rodinná péče Bc. Gabriela Lutonská 577 197 467 lutonska@luhacovice.eu
sociálně právní ochrana dětí Bc. Kateřina Matulová 577 197 466 matulova@luhacovice.eu
komunitní plánování sociálních služeb Ing. Hana Slováková 721 942 163 slovakova@luhacovice.eu
Oddělení živnostenské – živnostenský úřad
vedoucí Ing. Marek Zábojník 577 197 474 zabojnik@luhacovice.eu
registrace živností, kontrolní činnost Bc. Alena Hrabalová 577 197 472 hrabalova@luhacovice.eu
registrace živností, kontrolní činnost Ing. Jana Šůstková 577 197 473 sustkova@luhacovice.eu
Nahoru