Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Telefonní seznam pracovníků MěÚ

Spojovatelka: 577 197 411

Pracoviště - nám. 28. října 543
Vedení města

FunkceJménoTelefonMail
STAROSTA Ing. Marian Ležák 577 197 420 lezak@luhacovice.eu
MÍSTOSTAROSTA Ing. Jiří Šůstek 577 197 422 sustek@luhacovice.eu
TAJEMNÍK PhDr. František Hubáček 577 197 423 hubacek@luhacovice.eu


Odbor vnitřních věcí

FunkceJménoTelefonMail
vedoucí Bc. Veronika Vavrysová 577 197 448 vavrysova@luhacovice.eu
asistentka starosty Kateřina Ozank 577 197 421 sekretariat@luhacovice.eu
školství, archivnictví Mgr. Pavlína Hrnčiříková 577 197 427 hrncirikova@luhacovice.eu
právník Mgr. Jitka Kapsová 577 197 453 kapsova@luhacovice.eu
krizové řízení Ing. Milan Levkov 577 197 451 levkov@luhacovice.eu
cestovní ruch, projektová manažerka Jarmila Ďurďová 778 423 473 durdova@luhacovice.eu
PR manažer Mgr. Nikola Synek 774 326 255 synek@luhacovice.eu
přestupková agenda Bc. Ivana Zigová Gabrhelová 577 197 412 prestupky@luhacovice.eu
přestupková agenda Bc. Bronislav Beníček 577 197 409 prestupky@luhacovice.eu
informatik Pavel Tvarůžek 577 197 445 tvaruzek@luhacovice.eu


Odbor správní

FunkceJménoTelefonMail
vedoucí, matrika Bc. Jana Homolková 577 197 424 matrika@luhacovice.eu
homolkova@luhacovice.eu
obč. průkazy, cestovní doklady Gabriela Beníčková 577 197 415 benickova@luhacovice.eu
obč. průkazy, cestovní doklady Petra Pešáková 577 197 414 pesakova@luhacovice.eu
podatelna Alena Hyžíková 577 197 411 radnice@luhacovice.eu
podatelna Iva Minaříková 577 197 410 minarikova@luhacovice.eu
podatelna Ludmila Šůstková 577 197 410 sustkoval@luhacovice.eu
evidence obyvatel, ověřování Jana Gazdová 577 197 416 gazdova@luhacovice.eu


Odbor finanční

FunkceJménoTelefonMail
vedoucí Ing. Vendula Personová 577 197 433 personova@luhacovice.eu
účtárna, účetní závěrka Radmila Holubová 577 197 435 holubova@luhacovice.eu
účtárna, fakturace Marcela Raková 577 197 434 rakova@luhacovice.eu
mzdová účtárna Monika Kacálková 577 197 430 kacalkova@luhacovice.eu
vymáhání pohledávek Soňa Krajčová 577 197 438 krajcova@luhacovice.eu
místní poplatky, pokladna Blanka Mikulcová 577 197 437 mikulcova@luhacovice.eu
místní poplatky, pokladna Lucie Vebrová 577 197 436 vebrova@luhacovice.eu


Odbor správy majetku

FunkceJménoTelefonMail
vedoucí, projektová manažerka Ing. Magdalena Blahová 577 197 444 blahova@luhacovice.eu
vozový park, údržba Radek Červenka 577 197 417 cervenkar@luhacovice.eu
správa majetku Eliška Hubáčková 577 197 443 hubackova@luhacovice.eu
správa majetku Šárka Majtnerová 577 197 440 majtnerova@luhacovice.eu
správa majetku Aleš Švehlík 577 197 432 svehlik@luhacovice.eu
správa majetku, projektová manažerka Renata Struminská 577 197 402 struminska@luhacovice.eu


Odbor stavební - stavební úřad

FunkceJménoTelefonMail
vedoucí Ing. Tomáš Hrbáček 577 197 460 hrbacek@luhacovice.eu
stavební úřad Mgr. Irena Bartozelová 577 197 429 bartozelova@luhacovice.eu
stavební úřad Věra Hlavičková 577 197 452 hlavickova@luhacovice.eu
stavební úřad Miroslav Hvozdenský 577 197 462 hvozdensky@luhacovice.eu
stavební úřad Radek Kunovský 577 197 441 kunovsky@luhacovice.eu
územní plánování Ing. Marcela Malá 577 197 454 mala@luhacovice.eu
územní plánování Ing. Martina Pešková 577 197 454 peskova@luhacovice.eu
koordinovaná závazná stanoviska Bc. Aneta Gojniczková 778 973 160 gojniczkova@luhacovice.eu


Odbor dopravy

FunkceJménoTelefonMail
vedoucí Bc. Jiří Černobila 577 197 400 cernobila@luhacovice.eu
registr vozidel Dis. Marcela Plšková 577 197 406 plskova@luhacovice.eu
registr vozidel – technik Mgr. František Uhříček 577 197 403 uhricek@luhacovice.eu
registr vozidel – technik Ladislav Kulaja 577 197 404 kulaja@luhacovice.eu
řidičské průkazy Danuše Machů 577 197 405 machu@luhacovice.eu
bodový systém v registru řidičů Bc. Marie Maršovská 577 197 426 marsovska@luhacovice.eu
silniční hospodářství Ing. Miriam Janíčková 577 197 449 janickova@luhacovice.eu
silniční hospodářství Ing. Josef Roman 577 197 439 roman@luhacovice.eu
dopravní přestupky JUDr. Stanislav Malaník 577 197 401 malanik@luhacovice.eu
dopravní přestupky Radek Ambrůz 577 197 401 ambruz@luhacovice.eu
dopravní přestupky Lic. Taťána Lysáčková 577 197 450 lysackova@luhacovice.eu
dopravní přestupky Bc. Jiří Látal 577 197 478 latal@luhacovice.eu
dopravní přestupky, pojištění Václav Zavadil 577 197 463 zavadil@luhacovice.eu


Pracoviště – Masarykova 137
Odbor životního prostředí

FunkceJménoTelefonMail
vedoucí, památková péče Mgr. Markéta Mentzlová 577 197 457 mentzlova@luhacovice.eu
státní správa lesů, ochrana ZPF, myslivost Ing. Martin Hurta 577 197 458 hurta@luhacovice.eu
odpady a ochrana ovzduší Ing. Eva Zábojníková 577 197 459 zabojnikova@luhacovice.eu
ochrana přírody a krajiny, rybářství Ing. Veronika Šenovská 577 197 442 senovska@luhacovice.eu
vodoprávní úřad Mgr. Jana Studenková 577 197 456 studenkova@luhacovice.eu


Odbor sociální

FunkceJménoTelefonMail
vedoucí Bc. Mgr. Miluše Netíková 577 197 469 netikova@luhacovice.eu
sociální práce, sociální kurátor Bc. Silvie Hetmerová 577 197 464 hetmerova@luhacovice.eu
sociálně právní ochrana dětí, kurátor pro mládež Bc. Renata Jordánová 577 197 461 jordanova@luhacovice.eu
sociálně právní ochrana dětí Bc. Soňa Kostková 577 197 465 kostkova@luhacovice.eu
sociální pracovník, náhradní rodinná péče Bc. Gabriela Lutonská 577 197 467 lutonska@luhacovice.eu
sociálně právní ochrana dětí Mgr. Hana Hrabalová 577 197 466 hrabalovah@luhacovice.eu
komunitní plánování sociálních služeb Mgr. Pavlína Stolaříková 721 942 163 stolarikova@luhacovice.eu


Odbor živnostenský - živnostenský úřad

FunkceJménoTelefonMail
vedoucí Ing. Marek Zábojník 577 197 474 zabojnik@luhacovice.eu
registrace živností, kontrolní činnost Bc. Alena Hrabalová 577 197 472 hrabalova@luhacovice.eu
registrace živností, kontrolní činnost Bc. Martina Matulíková 577 197 477 matulikova@luhacovice.eu
registrace živností, kontrolní činnost Ing. Jana Šůstková 577 197 473 sustkova@luhacovice.eu

 

Nahoru