Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Informace poskytnuté na žádost

Žádost o poskytnutí informace ve věci investičních projektů
Žádost o poskytnutí informace o smlouvě o dílo
Žádost o poskytnutí informace ve věci přestupkové agendy
Žádost o poskytnutí informace ve věci GDPR
Žádost o poskytnutí informace ve věci správních řízení územního plánování
Žádost o poskytnutí informace ve věci správních řízení územního plánování
Žádost o poskytnutí informace ve věci výpočetní techniky na volby
Žádost o poskytnutí informace ve věci advokátních služeb
Žádost o poskytnutí informace ve věci nákladů GDPR
Žádost o poskytnutí informace ve věci rekonstrukce ulice Dr. Veselého
Žádost o poskytnutí informace ve věci e-mailové komunikace 
Žádost o informaci o řešení situace toulavých koček 
Žádost o poskytnutí informace ve věci pořádání kulturních akcí
Žádost o poskytnutí informace ve věci investičních projektů
Žádost o poskytnutí informace ve věci vyvlastnění
Žádost o poskytnutí informace ve věci reklamní inzerce
Žádost o poskytnutí informace ve věci pramenů Ottovka, Elektra II a sinic v přehradě
Žádost o poskytnutí informace o kontrole stavebního úřadu
Žádost o poskytnutí informace o řešení přestupků
Žádost o poskytnutí informace ve věci řešení přestupku
Žádost o poskytnutí informace ve věci provozování stacionárního zařízení
Žádost o poskytnutí informace ve věci podaných nabídek ve věcech veřejných zakázek
Žádost o poskytnutí informace ve věci školství v Luhačovicích
Žádost o poskytnutí informace ve věci veřejně přístupné komunikaci
Žádost o poskytnutí informace ve věci správy sítí veřejné infrastruktury
Žádost o poskytnutí informace ve věci správy sítí veřejné infrastruktury
Žádost o poskytnutí informace ve věci Nálezové databáze ochrany přírody
Žádost o poskytnutí informace ve věci investic města
Žádost o poskytnutí informace ve věci investic města
Žádost o poskytnutí informace ve věci využívání mediace v činnosti OSPOD
Žádost o poskytnutí informace ve věci výkazu práce zaměstnanců
Žádost o poskytnutí informace ve věci dodržování zákonných lhůt zaměstnaci
Žádost o poskytnutí informace ve věci stacionárních radarů v katastru města Bojkovice
Žádost o poskytnutí informace ve věci ustanovení mysliveckého hospodáře
Žádost o poskytnutí informace ve věci účastenství v řízení o povolování staveb a jejich změn
Žádost o poskytnutí informace ve věci provozování autoškoly v působnosti obecního úřadu a seznamu neaktivních autoškol
Žádost o poskytnutí informace ve věci informačních systémů MěÚ Luhačovice
Žádost o poskytnutí informace ve věci stavebních řízení, stavebních úprav či rekonstrukcí
Žádost o poskytnutí informace ve věci stavebních řízení, stavebních úprav či rekonstrukcí 
Žádost o poskytnutí informace ve věci spisového a skartačního řádu města  Luhačovice
Žádost o poskytnutí informace ve věci stavebních řízení, stavebních úprav či rekonstrukcí 
 I/15/2020/26
Žádost o informaci ve věci správního řízení o komunikaci, výsledek, odvolací řízení
Žádost o informaci ve věci právních služeb, poradenství a smluv
Žádost o informaci stavebních povolení a rozhodnutí, nařízení odstranění stavby
Žádost o informaci ve věci převodů  obecního majetku v roce 2020
Žádost o informaci ve věci pozemků v katastrálním území Ludkovice
Žádost o informaci ve věci vydaných loveckých lístků za období 2010-2020
Žádost o informaci ve věci veřejného osvětlení
Žádost o informace ve věcí exekucí, veřejnoprávních smluv, pohledávek
Žádost o nformaci ve věci pořízení IS pro ORP Luhačovice, příspěvkové organizace a organizační složku města Luhačovice
Žádost o informaci ve věci příspěvkových organizací
Žádost o informacivevěci pozemků a individuálního bydlení
Žádost o informaci ve věci záměru a vyjádření stavební komise
Žádost o informaci ve věci stavby na pozemcích
Žádost o informaci ve věci umístění radarů v obci
Žádost o informace ve věci správního řízení podle stavebního zákona
Žádost o informaci vevěci projektů a investičních plánů
Žádost o informaci ve věci novostaveb rodinných domů
Žádost o informaci ve věci pozemků v k.ú. Luhačovice
Žádost o informaci ve věci vydaných loveckých lístků cizincům za období 2016-2020
Žádost o informaci ve věci měřícího radaru v obci
Žádost o informaci ve věci Čínské lidové republiky a Čínské republiky
Žádost o informaci ve věci pozemku a jeho využití
Žádost o informaci ve věci vyjádření stavby cykloturistické trasy Šanov 
Žádost o informaci ve věci stavby cykloturistické trasy Šanov 
Žádost o informaci ve věci trestné činnosti - odloženo
Žádost o informaci ve věci operačního programu EU pro sociální služby
Žádost o informaci ve věci Územní studie elektrického vedení (Otrokovice-Vizovice-Střelná)
Žádost o infomraci ve věci objektu č. p. 69 Biskupice
Žádost o informaci ve věci dopravního značení
Žádost o informaci ve věci kolaudačního rozhodnutí
Žádost o informaci ve věci kanalizace ze dne 22.09.2021
Žádost o informaci ve věci řízení o dodatečné povolení
Žádost o informaci ve věci černé stavby
Žádost o informaci ve věci právních služeb, veřejných zakázek, kybernetických služeb
Žádost o informaci ve věci vybudované přípojky
Žádost o informaci ve věci investičních plánů města pro rok 2022
Žádost o informaci ve věci rozhodnutí v rámci územního a stavebního řízení
Žádost o informaci ve věci povolení kanalizační přípojky a napojení rodinného domu
Žádost o informaci ve věci poskytnutí dokumentu s informací
Žádost o informaci ve věci dokumentace kanalizační přípojky
Žádost o informaci ve věci stacionárních radarů
Žádost o informaci ve věci kolaudačního rozhodnutí k vodovodní přípojce
Žádost o informaci ve věci příjezdové komunikace k supermarketu Penny
Žádost o informaci ve věci ohledně Ukrajiny a Ruska
Žádost o informaci ve věci kanalizační přípojky k objektu
Žádost o informaci ve věci o dodatečném stavebním povolení
Žádost o informaci ve věci cesty představitele Petra Fialy
Žádost o informaci ve věci evidence žádosti zák. č. 106/1999 Sb. po dobu 5 let
Žádost o informaci ve věci představitele Petra Fialy a setkání Volodymyra Zelenského
Žádost o informaci ve věci vyřešení podnětu postoupený Policií ČR
Žádost o informaci ve věci územního rozhodnutí, souhlasu a stavebního povolení
Žádost o informaci ve věci MěDK Elektra - pronájem 
Žádost o informaci ve věci doložení podkladů pro společnost Moravská vodárenská
Žádost o informaci ve věci odstranění staveb u právnických osob
Žádost o informaci ve věci nebytového prostoru MěDK Elektra
Žádost o informaci ve věci monitorovacího kamerového systému města
Žádost o informaci ve věci kanalizační přípojky
Žádost o informaci ve věci územního rozhodnutí, souhlasu a stavebního povolení
Žádost o informaci ve věci rozhodnutí, řízení a ohlášení odstranění stavby
Žádost o informaci ve věci hospodářské evidence za rok 2018-2021
Žádost o informaci ve věci komunikace na pozemku
I/28/2022/26
Žádost o informaci ve věci komunikace na pozemku a rozhodnutí
Žádost o informaci ve věci poskytnutí rozhodnutí v rámci územního a stavebního řízení
Žádost o informaci ve věci komunikace na pozemku a rozhodnutí
Žádost o informaci ve věci soupisu spisového materiálu
Žádost o informaci ve věci k činnosti pracovnice MěÚ/OSPOD
Žádost o informaci ve věci veřejných zakázek a přispěvkových organizací
Žádost o informaci ve věci kopie soupisu spisového materiálu
Žádost o informaci ve věci rozhodnutí v rámci územního a stavebního řízení
Žádost o informaci ve věci investičních plánů města pro rok 2023
Žádost o informaci ve věci investičních plánů města pro rok 2023
Žádost o informaci ve věci přestupku a rozhodnutí vodoprávního úřadu
Žádost o informaci ve věci územního a stavebního řízení
Žádost o informaci ve věci rozhodnutí a spisu ze správního řízení
Žádost o informaci ve věci rozhodnutí, povolení o odstarnění stavby pro právnické osoby
Žádost o informaci ve věci staveb a jejich závazných stanovisk
Žádost o informaci ve věci pozemků vztahujicích se k územnímu plánu
Žádost o informaci ve věci územního rozhodnutí a stavebního povolení a ohlášení
Žádost o informaci ve věci doplnění bodů k předešlé žádosti I/8/2023/27
Žádost o informaci ve věci pachtovních (nájemních) smluv orných půd
Žádost o informaci ve věci kopie spisového materiálu vč. žádosti
Žádost o informaci ve věci parcely č. 77 a č.69 v obci Ludkovice
Žádost o informaci ve věci rozhodnutí v rámci územního plánování a stavebního řádu
Žádost o informaci ve věci scelováné/dělení parcel
Žádost o informaci ve věci novostaveb pro rok 2021-2022
I/18/2023/26 - byla zaslána výzva k doplnění žádosti
Žádost o informaci ve věci cykloturistické trasy Šanov-Horná Súča
Žádost o informaci ve věci stavebního odboru
Žádost o informaci ve věci rozhodnutí v rámci územního a stavebního řízení
Žádost o informaci ve věci investičních plánů města pro rok 2024
Žádost o informaci ve věci pozemku parc. č. 780/21 v k.ú. Luhačovice
Žádost o informaci ve věci obrany státu ČR
Žádost o informaci ve věci odebrání řidičského oprávnění
Žádost o informaci ve věci stavebního povolení a kolaudace
Žádost o informaci ve věci vydaných rozhodnutí
Nahoru