Informace poskytnuté na žádost

Žádost o poskytnutí informace ve věci investičních projektů
Žádost o poskytnutí informace o smlouvě o dílo
Žádost o poskytnutí informace ve věci přestupkové agendy
Žádost o poskytnutí informace ve věci GDPR
Žádost o poskytnutí informace ve věci správních řízení územního plánování
Žádost o poskytnutí informace ve věci správních řízení územního plánování
Žádost o poskytnutí informace ve věci výpočetní techniky na volby
Žádost o poskytnutí informace ve věci advokátních služeb
Žádost o poskytnutí informace ve věci nákladů GDPR
Žádost o poskytnutí informace ve věci rekonstrukce ulice Dr. Veselého
Žádost o poskytnutí informace ve věci e-mailové komunikace 
Žádost o informaci o řešení situace toulavých koček 
Žádost o poskytnutí informace ve věci pořádání kulturních akcí
Žádost o poskytnutí informace ve věci investičních projektů
Žádost o poskytnutí informace ve věci vyvlastnění
Žádost o poskytnutí informace ve věci reklamní inzerce
Žádost o poskytnutí informace ve věci pramenů Ottovka, Elektra II a sinic v přehradě
Žádost o poskytnutí informace o kontrole stavebního úřadu
Žádost o poskytnutí informace o řešení přestupků
Žádost o poskytnutí informace ve věci řešení přestupku
Žádost o poskytnutí informace ve věci provozování stacionárního zařízení
Žádost o poskytnutí informace ve věci podaných nabídek ve věcech veřejných zakázek
Žádost o poskytnutí informace ve věci školství v Luhačovicích
Žádost o poskytnutí informace ve věci veřejně přístupné komunikaci
Žádost o poskytnutí informace ve věci správy sítí veřejné infrastruktury
Žádost o poskytnutí informace ve věci správy sítí veřejné infrastruktury
Žádost o poskytnutí informace ve věci Nálezové databáze ochrany přírody
Žádost o poskytnutí informace ve věci investic města
Žádost o poskytnutí informace ve věci investic města
Žádost o poskytnutí informace ve věci využívání mediace v činnosti OSPOD
Žádost o poskytnutí informace ve věci výkazu práce zaměstnanců
Žádost o poskytnutí informace ve věci dodržování zákonných lhůt zaměstnaci
Žádost o poskytnutí informace ve věci stacionárních radarů v katastru města Bojkovice
Žádost o poskytnutí informace ve věci ustanovení mysliveckého hospodáře
Žádost o poskytnutí informace ve věci účastenství v řízení o povolování staveb a jejich změn
Žádost o poskytnutí informace ve věci provozování autoškoly v působnosti obecního úřadu a seznamu neaktivních autoškol
Žádost o poskytnutí informace ve věci informačních systémů MěÚ Luhačovice
Žádost o poskytnutí informace ve věci stavebních řízení, stavebních úprav či rekonstrukcí
Žádost o poskytnutí informace ve věci stavebních řízení, stavebních úprav či rekonstrukcí 
Žádost o poskytnutí informace ve věci spisového a skartačního řádu města  Luhačovice
Žádost o poskytnutí informace ve věci stavebních řízení, stavebních úprav či rekonstrukcí