Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Informace poskytnuté na žádost

Žádost o poskytnutí informace ve věci investičních projektů
Žádost o poskytnutí informace o smlouvě o dílo
Žádost o poskytnutí informace ve věci přestupkové agendy
Žádost o poskytnutí informace ve věci GDPR
Žádost o poskytnutí informace ve věci správních řízení územního plánování
Žádost o poskytnutí informace ve věci správních řízení územního plánování
Žádost o poskytnutí informace ve věci výpočetní techniky na volby
Žádost o poskytnutí informace ve věci advokátních služeb
Žádost o poskytnutí informace ve věci nákladů GDPR
Žádost o poskytnutí informace ve věci rekonstrukce ulice Dr. Veselého
Žádost o poskytnutí informace ve věci e-mailové komunikace 
Žádost o informaci o řešení situace toulavých koček 
Žádost o poskytnutí informace ve věci pořádání kulturních akcí
Žádost o poskytnutí informace ve věci investičních projektů
Žádost o poskytnutí informace ve věci vyvlastnění
Žádost o poskytnutí informace ve věci reklamní inzerce
Žádost o poskytnutí informace ve věci pramenů Ottovka, Elektra II a sinic v přehradě
Žádost o poskytnutí informace o kontrole stavebního úřadu
Žádost o poskytnutí informace o řešení přestupků
Žádost o poskytnutí informace ve věci řešení přestupku
Žádost o poskytnutí informace ve věci provozování stacionárního zařízení
Žádost o poskytnutí informace ve věci podaných nabídek ve věcech veřejných zakázek
Žádost o poskytnutí informace ve věci školství v Luhačovicích
Žádost o poskytnutí informace ve věci veřejně přístupné komunikaci
Žádost o poskytnutí informace ve věci správy sítí veřejné infrastruktury
Žádost o poskytnutí informace ve věci správy sítí veřejné infrastruktury
Žádost o poskytnutí informace ve věci Nálezové databáze ochrany přírody
Žádost o poskytnutí informace ve věci investic města
Žádost o poskytnutí informace ve věci investic města
Žádost o poskytnutí informace ve věci využívání mediace v činnosti OSPOD
Žádost o poskytnutí informace ve věci výkazu práce zaměstnanců
Žádost o poskytnutí informace ve věci dodržování zákonných lhůt zaměstnaci
Žádost o poskytnutí informace ve věci stacionárních radarů v katastru města Bojkovice
Žádost o poskytnutí informace ve věci ustanovení mysliveckého hospodáře
Žádost o poskytnutí informace ve věci účastenství v řízení o povolování staveb a jejich změn
Žádost o poskytnutí informace ve věci provozování autoškoly v působnosti obecního úřadu a seznamu neaktivních autoškol
Žádost o poskytnutí informace ve věci informačních systémů MěÚ Luhačovice
Žádost o poskytnutí informace ve věci stavebních řízení, stavebních úprav či rekonstrukcí
Žádost o poskytnutí informace ve věci stavebních řízení, stavebních úprav či rekonstrukcí 
Žádost o poskytnutí informace ve věci spisového a skartačního řádu města  Luhačovice
Žádost o poskytnutí informace ve věci stavebních řízení, stavebních úprav či rekonstrukcí 
 I/15/2020/26
Žádost o informaci ve věci správního řízení o komunikaci, výsledek, odvolací řízení
Žádost o informaci ve věci právních služeb, poradenství a smluv
Žádost o informaci stavebních povolení a rozhodnutí, nařízení odstranění stavby
Žádost o informaci ve věci převodů  obecního majetku v roce 2020
Žádost o informaci ve věci pozemků v katastrálním území Ludkovice
Žádost o informaci ve věci vydaných loveckých lístků za období 2010-2020
Žádost o informaci ve věci veřejného osvětlení
Žádost o informace ve věcí exekucí, veřejnoprávních smluv, pohledávek
Žádost o nformaci ve věci pořízení IS pro ORP Luhačovice, příspěvkové organizace a organizační složku města Luhačovice
Žádost o informaci ve věci příspěvkových organizací
Žádost o informacivevěci pozemků a individuálního bydlení
Žádost o informaci ve věci záměru a vyjádření stavební komise
Žádost o informaci ve věci stavby na pozemcích
Žádost o informaci ve věci umístění radarů v obci
Žádost o informace ve věci správního řízení podle stavebního zákona
Žádost o informaci vevěci projektů a investičních plánů
Žádost o informaci ve věci novostaveb rodinných domů
Žádost o informaci ve věci pozemků v k.ú. Luhačovice
Žádost o informaci ve věci vydaných loveckých lístků cizincům za období 2016-2020
Žádost o informaci ve věci měřícího radaru v obci
Žádost o informaci ve věci Čínské lidové republiky a Čínské republiky
Žádost o informaci ve věci pozemku a jeho využití
Žádost o informaci ve věci vyjádření stavby cykloturistické trasy Šanov 
Žádost o informaci ve věci stavby cykloturistické trasy Šanov 
Žádost o informaci ve věci trestné činnosti - odloženo
Žádost o informaci ve věci operačního programu EU pro sociální služby
Žádost o informaci ve věci Územní studie elektrického vedení (Otrokovice-Vizovice-Střelná)
Žádost o infomraci ve věci objektu č. p. 69 Biskupice
Žádost o informaci ve věci dopravního značení
Nahoru