Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Tajemník městského úřadu

  • do funkce jej jmenuje a odvolává starosta se souhlasem ředitele krajského úřadu; ze své činnosti v oblasti samostatné působnosti je odpovědný starostovi
  • je nadřízený všem pracovníkům městského úřadu a plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů
  • řídí a kontroluje činnost pracovníků městského úřadu a stanovuje platy pracovníkům MěÚ
  • prostřednictvím pracovníků MěÚ zabezpečuje plnění usnesení MR a MZ
  • zúčastňuje se zasedání městské rady a městského zastupitelstva s hlasem poradním
  • dbá o účelnou organizaci práce odborů MěÚ a zabezpečuje jejich spolupráci při plnění úkolů
  • sleduje výkon státní správy z hlediska dodržování zákonů a dle potřeby navrhuje opatření ke zlepšení výkonu státní správy
  • dbá o materiálně technické vybavení městského úřadu
Nahoru