Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Dotace EU 2021 – 2027

  • ZŠ Luhačovice - Stavební úpravy a modernizace odborných učeben a školní družiny

Logo pro publicitu

Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro přírodní vědy, polytechnické vzdělávání a školní družinu v ZŠ Luhačovice. Výstupem projektu budou modernizované prostory školní družiny a odborných učeben a kabinetů, které budou dispozičně vhodně řešeny a budou vybaveny potřebným vybavením a technikou odpovídající soudobým trendům výuky v 21. století. Realizací zmíněných aktivit dojde ke zlepšení podmínek pro vzdělávání, bezpečnost a komfort při užívání dotčených prostor v ZŠ.

Celkové předpokládané výdaje: 24 057 589,10 Kč
Z toho spolufinancování z EU: 21 651 830,19 Kč
Z toho financování z vlastních zdrojů města: 2 405 758,91 Kč
Registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_111/0001673

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

 

  • Luhačovice - cyklostezka Polichno - Újezdec u Luhačovic

Logo pro publicitu

Předmětem projektu je výstavba cyklistické stezky. Nový kilometrový úsek cyklistické stezky povede od hranice katastrů Polichno a Újezdec u Luhačovic podél silnice II/490 až do místní části Polichno. Na hranici katastrů bude stezka navázána na stávající cyklostezku vedoucí do Újezdce u Luhačovic a dál do Uherského Brodu.

Celkové předpokládané výdaje: 37 451 501,21 Kč
Z toho spolufinancování z EU: 31 833 776,03 Kč
Z toho financování z vlastních zdrojů města: 5 617 725,18 Kč
Registrační číslo projektu: CZ.06.06.01/00/22_035/0002126

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

 

  • Přívětivé digitální služby města Luhačovice

Logo pro publicitu

Město Luhačovice bude díky realizaci projektu schopno nabízet moderní digitální služby on-line, zefektivnit jejich poskytování, snížit administrativní náročnost úkonů spojených s vyřizováním životních situací občanů vůči městu i práci úředníků.

Obsah projektu:
1) Portál občana – automatizace procesů umožňující samoobslužná podání pro veřejnost.
2) Portál úředníka - elektronizace a automatizace vnitřních procesů pro výkon veřejné správy, správu otevřených dat, podporu práce orgánů města.
3) Automatizace práce s elektronickými dokumenty.
4) Doplnění infrastruktury – zajistí výpočetní výkon pro běh elektronických procesů.

Celkové předpokládané výdaje: 9 672 893,09 Kč
Z toho spolufinancování z EU: 8 221 959,13 Kč
Z toho financování z vlastních zdrojů města: 1 450 933,96 Kč
Registrační číslo projektu: CZ.06.01.01/00/22_008/0000482

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Nahoru