Přeskočit na obsah Přejít na navigaci
Městský úřad

Městský úřad

Městský úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník a zaměstnanci zařazení do městského úřadu. V čele městského úřadu je starosta.
Rada obce zřídila pro jednotlivé úseky činnosti městského úřadu odbory a oddělení, v nichž jsou začleněni zaměstnanci města zařazení do městského úřadu.

Městský úřad

a) v oblasti samostatné působnosti

   • plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce,
   • pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti,
   • rozhoduje v případech stanovených tímto nebo zvláštním zákonem,

b) vykonává přenesenou působnost

   • v základním rozsahu svěřeném obci tímto nebo jiným zákonem nebo na základě tohoto zákona,
   • v rozsahu pověřeného obecního úřadu,
   • v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností, s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce.

Na plnění úkolů v přenesené působnosti dostávají obce příspěvek ze státního rozpočtu.

Nahoru