Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci
Městský úřad

Městský úřad

Městský úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník a zaměstnanci zařazení do městského úřadu. V čele městského úřadu je starosta.
Rada obce zřídila pro jednotlivé úseky činnosti městského úřadu odbory a oddělení, v nichž jsou začleněni zaměstnanci města zařazení do městského úřadu.

Městský úřad

a) v oblasti samostatné působnosti

   • plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce,
   • pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti,
   • rozhoduje v případech stanovených tímto nebo zvláštním zákonem,

b) vykonává přenesenou působnost

   • v základním rozsahu svěřeném obci tímto nebo jiným zákonem nebo na základě tohoto zákona,
   • v rozsahu pověřeného obecního úřadu,
   • v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností, s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce.

Na plnění úkolů v přenesené působnosti dostávají obce příspěvek ze státního rozpočtu.

Nahoru