Projekty

Strategie rozvoje CR ve městech Luhačovice a Zlín v návaznosti na celé území okresu Zlín - Zlínsko byla zpracována firmou ARC Mikulov. Výstupy pro město Luhačovice jsou vytvořeny tak, aby mohly být schváleny a použity jako Marketingová strategie města Luhačovice. Mimo to, že každý projekt, ve kterém realizátor žádá o prostředky z EU musí být v souladu se strategickým plánem rozvoje daného území, tento dokument určitě přispěje k lepší koordinaci aktivit v oblasti cestovního ruchu v našem městě i v jeho okolí a následně k zlepšení celkové kvality turistických služeb, zvýšení počtu přijíždějících lázeňských hostů i turistů a samozřejmě přispěje k celkové hospodářské prosperitě Luhačovic.

Strategie rozvoje města Luhačovice [PDF, 1.5 MB]

Žádost logo [DOC, 139.3 kB]

Žádost logo [PDF, 107 kB]

Sportovní a rekreační areál Luhačovická přehrada - studie využitelnosti území [PDF, 3.13 MB] - červenec 2007

Interaktivní mapa [EXE, 2.41 MB]