Odbor správy majetku

  • úsek hospodaření a správy
  • úsek investic a rozvoje města
    - příprava investičních akcí
    - realizace investičních akcí
  • správa městských lesů