Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Vydání povolení k umístění herního prostoru

Základní informace k životní situaci – Vydání povolení k umístění herního prostoru

Od 1. 1. 2017 nabývá účinnosti nový zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „zákon“).

K provozování binga, technické hry a živé hry je nutné mít povolení k umístění herního prostoru, jež uděluje v přenesené působnosti obecní úřad obce, v jejímž územním obvodu se má nacházet herní prostor, ve kterém mají být příslušné hazardní hry provozovány.

Právní úprava

Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Související právní předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatelem o udělení povolení k umístění herního prostoru může být pouze provozovatel, kterému bylo uděleno základní povolení k provozování příslušné hazardní hry.

Na kterém pracovišti  lze jednat

MěÚ Luhačovice, finanční odbor, nám.28.října 543, dveře č. 007 – pokladna.

Blanka Mikulcová, tel. 577 197 437, mikulcova@luhacovice.eu 

Jaké doklady je nutné předložit

  • Vyplněnou žádost o povolení k umístění herního prostoru.
  • Základní povolení k provozování hazardní hry.
  • Doklad o složení kauce.
  • Osvědčení o provozuschopnosti pro každé technické zařízení, jehož prostřednictvím je hazardní hra provozována.
  • Doklad o právním důvodu užívání prostor, v nichž má být provozována hazardní hra; to neplatí, je-li právní důvod zjistitelný z informačního systému veřejné správy nebo jeho části, která je veřejnou evidencí, rejstříkem nebo seznamem.
  • Schéma kamerového systému.

Potřebné formuláře 

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2016/metodicky-pokyn-a-formular-k-vyplneni-za-26913)

Jaké jsou za vyřízení poplatky

Správní poplatek za přijetí žádosti o

a)     povolení k umístění herního prostoru                        4 000 Kč
b)     změnu povolení k umístění herního prostoru            2 500 Kč

Způsob úhrady správního poplatku

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Lhůty pro vyřízení

Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů rozhodne městský úřad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení. Tato doby se může prodloužit o dalších 30 dnů s ohledem na průběh správního řízení.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou.

Nahoru