Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Evakuace obyvatelstva za mimořádných událostí

Základní informace k životní situaci: - Evakuace obyvatelstva za mimořádných událostí

Občan se o vzniklé životní situaci – nutnosti evakuace – dozví zpravidla po zaznění varovného signálu „Všeobecná výstraha" (kolísavý tón sirény znějící po dobu 140 vteřin) a následné slovní informace z „mluvící" sirény, rozhlasu nebo televize.

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí, s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost v souladu s pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci.

Evakuace se přednostně plánuje pro následující skupiny obyvatelstva:

  • děti do 15 let
  • osoby umístěné v sociálních zařízeních
  • osoby zdravotně postižené
  • doprovod výše uvedených osob

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Každý občan v takovéto situaci jedná dle vlastních schopností, znalostí, dovedností a především pokynů vydávaných příslušnými státními orgány a orgány územních samosprávných celků.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace:

Průběžně sledujte sdělovací prostředky. Přednostně se řiďte pokyny místních evakuačních orgánů. Nespoléhejte na telefonní síť, která může mít omezený provoz a musí být k dispozici především bezpečnostním a záchranným složkám.

Opuštění míst ohrožených mimořádnou událostí se plánuje do 48 hod. od vyhlášení evakuace. V případě neočekávaného ohrožení (např. povodně) je nutné provedení okamžité evakuace.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:

Před začátkem evakuace je nutné si připravit zavazadlo. Jako evakuační zavazadlo  jsou nejvhodnější různé batohy, cestovní tašky, kufry mělo by mít hmotnost max. 15 kg, pro 3 – 5 denní pobyt (doporučený obsah zavazadla je uveden níže) opatřete je jmenovkou.

Stále se přednostně řiďte pokyny místních evakuačních orgánů.

Před opuštěním bytu: uzavřete všechna okna, uhaste oheň v kamnech, krbech apod., vypněte všechny elektrospotřebiče, s výjimkou lednic a mrazáků, uzavřete  vodu a plyn. dětem vložte do kapsy oděvu kartičku se jménem, adresou a dalšími nutnými údaji, evakuační zavazadlo, uzamkněte byt, ověřte, zda sousedé vědí, že mají opustit byt, dostavte se na stanovené místo

Odjíždíte-li vlastním vozidlem dodržujte pokyny všech orgánů zabezpečujících evakuaci, uvědomte si, že některé komunikace mohou být uzavřeny.

Na které instituci životní situaci řešit:

O charakteru možného ohrožení, o připravovaných záchranných  a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva získá informaci:

  • občan získá informace na pracovišti krizového řízení Městského úřadu Luhačovice, nám. 28. října 543
  • zaměstnanec získá informace v místě dislokace pracoviště svého zaměstnavatele
  • právnická nebo podnikající fyzická osoba získá informace na pracovišti krizového řízení Městského úřadu Luhačovice, nám. 28. října 543

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

U malých obcí se s dotazy obraťte na starostu obce nebo u větších obcí na pracovišti krizového řízení městského nebo obecního úřadu s rozšířenou působností.

Město Luhačovice má zřízeno pracoviště krizového řízení na adrese:

Městský úřad Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26  Luhačovice
tel.: 577 197 451, Ing. Milan Levkov

V případě vzniku mimořádné události bude aktivována stálá  pracovní skupina krizového štábu města Luhačovice
tel. 577 197 413, e-mail: krize@luhacovice.eu

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Vezměte s sebou osobní doklady (občanský, řidičský průkaz, cestovní doklad, rodný list, odborná oprávnění např. svářečský průkaz, průkaz k obsluze speciálních zařízení).

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

V případě neočekávaného ohrožení (např. povodně) je nutné provedení okamžité evakuace.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Řiďte pokyny místních evakuačních orgánů

Za správnost popisu odpovídá útvar:

odbor vnitřních věcí

Popis byl naposledy aktualizován:

21.09.2020

Nahoru