Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Územně analytické podklady (ÚAP)

Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností Luhačovice

Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu s vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (limity využití území), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (rozbor udržitelného rozvoje území). 

Úřad územního plánování pořizuje územně analytické podklady pro svůj správní obvod v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů.

 

IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů je veřejně přístupná na mapovém portále Zlínského kraje:

PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ:
http://www.juap-zk.cz/

ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 2016:
http://juap-zk.cz/rozbory-udrzitelneho-rozvoje

Nový nástroj územního plánování realizovaný formou mapového portálu byl zaveden v roce 2007 s využitím prostředků strukturálních fondů EÚ - Integrovaného operačního programu.

 
Nahoru