Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Územně analytické podklady (ÚAP)

Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností Luhačovice

Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu s vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (limity využití území), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (rozbor udržitelného rozvoje území). 

Úřad územního plánování pořizuje územně analytické podklady pro svůj správní obvod v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů.

 

IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů je veřejně přístupná na mapovém portále Zlínského kraje:

PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ:
http://www.juap-zk.cz/

ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 2020:
http://juap-zk.cz/rozbory-udrzitelneho-rozvoje

Nový nástroj územního plánování realizovaný formou mapového portálu byl zaveden v roce 2007 s využitím prostředků strukturálních fondů EÚ - Integrovaného operačního programu.

 
Nahoru