Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Odbor dopravy

 • silniční správní úřad pro silnice II. a III. třídy, místní komunikace Luhačovice 
  - sjezdy a připojování na komunikace
  - zvláštní užívání komunikací (např. umisťování a provoz reklam, stavební práce, umisťování inženýrských sítí, zřizování vyhrazeného parkování, pořádání různých akcí)
  - uzavírky a objížďky
  - místní a přechodné úpravy provozu (dopravní značení)
  - speciální stavební úřad (stavební řízení, stavby a činnosti v ochranném pásmu silnic)
 • správní řízení ve věci dopravních přestupků 
 • registr řidičů (výdej a změny řidičských průkazů, profesní osvědčení atd.) 
 • výdej paměťových karet řidičů, vozidel a servisních paměťových karet
 • schvalování technické způsobilosti motorových a přípojných vozidel (dovozy, přestavby, výměna motoru, karosérie, podvozku, tažná zařízení atd.)
 • registr vozidel (zápis nového vozidla, zápis změn, trvalé a dočasné vyřazení) 
 • registrace k provozování autoškol, zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění 
 • dopravní úřad pro osobní silniční dopravu - taxislužba (udělování licence k provozování taxislužby, evidence a odborná způsobilost řidičů taxislužby)
 • udělování oprávnění a vydávání osvědčení k provozování stanic měření emisí
Nahoru