Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Cizí stavby umístěné na pozemku města Luhačovice (zřízení inženýrských sítí, sjezdy, vjezdy a jiné stavby)

Právní úprava

Stavební zákon č. 111/2006 Sb.

Související právní předpisy

Právní vztah k pozemku dle § 110 článek 2, zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon

Základní informace k životní situaci

Povinnost požádat o souhlas se stavbou na pozemku města Luhačovice má každý:

    • kdo zřizuje, nebo opravuje liniové stavby inženýrských sítí (hlavní řady NN, VN, plynovodů, vodovodů a kanalizací)na pozemku města Luhačovice
    • kdo zřizuje, nebo opravuje přípojky inženýrských sítí (NN, VN, plynovodní, vodovodní a kanalizační) na pozemku města
    • kdo zřizuje sjezdy a vjezdy k nemovitostem, nebo jiné stavby na pozemku města Luhačovice

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Vlastník cizí stavby, investor cizí stavby, projektant cizí stavby.

Na kterém pracovišti lze jednat

Město Luhačovice, nám. 28. října 543, odbor správy majetku

Jaké doklady je nutné předložit

Projektovou dokumentaci s výpisem listu vlastnictví, zmocnění k jednání v zastoupení (v případě, že vlastníka nebo investora stavby zastupuje jiná osoba)

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

SMLOUA o zřízení stavby dle § 110 článek 2 zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Úhrada za omezení užívání nemovitosti                                               m/200,00 Kč         vč. 21% DPH
Úhrada za narušení zpevněných ploch                                                 m²/202,07 Kč        vč. 21% DPH
Úhrada za užívání veřejného prostranství – výkopové práce               m²/den/10,-Kč

Výše uhrad budou stanoveny na odboru správy majetku

Poplatek lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Lhůty pro vyřízení

30 dnů, v případě nutnosti doplnění PD, nebo projednání v orgánech města Luhačovice - 60 dnů

Poslední aktualizace

01.09.2020

Přílohy

VZOR - smlouva o zřízení stavby
VZOR - smlouva o zřízení stavby

Nahoru