Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Odbor dopravy

Registr řidičů

Žádost o řidičské oprávnění

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu

Žádost o vydání osvědčení profesní způsobilosti řidiče

Žádost o vrácení řidičského oprávnění po ukončení výkonu sankce zákazu řízení motorových vozidel

Žádost o vrácení řidičského oprávnění po ukončení výkonu sankce zákazu řízení motorových vozidel

Žádost o vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů

Žádost o vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů

Žádost o vrácení řidičského oprávnění ze zdravotních důvodů

Žádost o vrácení řidičského oprávnění ze zdravotních důvodů

Žádost o zrušení podmínění řidičského oprávnění

Žádost o zrušení podmínění řidičského oprávnění

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu

Potvrzení o odevzdáni řidičského průkazu nebo MŘP

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče

Žádost o upuštění od výkonu zbytku správního trestu zákazu činnosti (řízení motorových vozidel)

Žádost o upuštění od výkonu zbytku správního trestu zákazu činnosti (řízení motorových vozidel)

Pravidla nakládání s paměťovou kartou řidiče systému Digitální tachograf  - práva a povinnosti držitele karty

Žádost o vydání paměťové karty řidiče

Pravidla nakládání s paměťovou kartou vozidla systému tachograf  - práva a povinnosti držitele karty

Žádost o vydání paměťové karty vozidla

Pravidla nakládání s paměťovou kartou servisu systému tachograf  - práva a povinnosti držitele karty

Žádost o vydání servisní paměťové karty

Žádost o výpis z bodového hodnocení řidiče

Žádost o výpis z bodového hodnocení řidiče

Žádost o odečet bodů na základě absolvování školení bezpečné jízdy

 

Registr motorových vozidel
Formuláře jsou dostupné i na webových stránkách Ministerstva dopravy, na záložce Silniční doprava, Elektronické formuláře dopravně správních agend, Elektronické formuláře

http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Elektronicke+formulare+dopravne+spravnich+agend/Elektronicke+formulare/

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou

Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel

Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla

 

Silniční správní úřad

Dopravní značení

Oznámení o umístění místní a přechodné úpravy provozu na neveřejné účelové komunikaci

Oznámení o umístění místní a přechodné úpravy provozu na neveřejné účelové komunikaci

Žádost o stanovení místní a přechodné úpravy provozu

Žádost o stanovení místní a přechodné úpravy provozu

Žádost o stanovení místní a přechodné úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci

Žádost o stanovení místní a přechodné úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci

Žádost o stanovení místní úpravy provozu pro osoby ZTP

Žádost o stanovení místní úpravy provozu pro osoby ZTP

Zvláštní užívání

Oznámení a žádost o dodatečné povolení zvláštního užívání MK (HAVÁRIE VEDENÍ) 

Oznámení a žádost o dodatečné povolení zvláštního užívání MK (HAVÁRIE VEDENÍ) 

Oznámení a žádost o dodatečné povolení zvláštního užívání silnice II a III třídy (HÁVÁRIE VEDENÍ)

Oznámení a žádost o dodatečné povolení zvláštního užívání silnice II a III třídy (HÁVÁRIE VEDENÍ) 

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace (PÁSOVÁ VOZIDLA) 

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace (PÁSOVÁ VOZIDLA) 

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace (SKLÁDÁNÍ VĚCÍ, VPM apod.) 

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace (SKLÁDÁNÍ VĚCÍ, VPM apod.)

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace (STAVEBNÍ PRÁCE)

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace (STAVEBNÍ PRÁCE) 

Žádost o povolení zvláštního užívání místních komunikací (INŽENÝRSKÉ SÍTĚ)

Žádost o povolení zvláštního užívání místních komunikací (INŽENÝRSKÉ SÍTĚ)

Žádost o povolení zvláštního užívání místních komunikací (REKL. ZAŘÍZENÍ)

Žádost o povolení zvláštního užívání místních komunikací (REKL. ZAŘÍZENÍ)

Žádost o povolení zvláštního užívání nebo umístění RZ v ochranném pásmu silnice II.a III. třídy

Žádost o povolení zvláštního užívání nebo umístění RZ v ochranném pásmu silnice II.a III. třídy

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice II. a III. třídy (SKLÁDÁNÍ VĚCÍ, VPM apod.)

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice II. a III. třídy (SKLÁDÁNÍ VĚCÍ, VPM apod.) 

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice II. a III. třídy (STAVEBNÍ PRÁCE)

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice II. a III. třídy (STAVEBNÍ PRÁCE) 

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice II.a III. třídy (INŽENÝRSKÉ SÍTĚ)

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice II.a III. třídy (INŽENÝRSKÉ SÍTĚ)

Žádost o změnu povolení zvláštního užívání místní komunikace 

Žádost o změnu povolení zvláštního užívání místní komunikace 

Žádost o změnu povolení zvláštního užívání silnice II. a III. třídy

Žádost o změnu povolení zvláštního užívání silnice II. a III. třídy

Uzavírky

Žádost o povolení uzavírky místní komunikace

Žádost o povolení uzavírky místní komunikace 

Žádost o povolení uzavírky silnice II. a III. třídy

Žádost o povolení uzavírky silnice II. a III. třídy

Sjezdy a křižovatky

Žádost o připojení a úpravu připojení MK k MK 

Žádost o připojení a úpravu připojení MK k MK 

Žádost o připojení a úpravu připojení nemovitosti k MK (sjezd)

Žádost o připojení a úpravu připojení nemovitosti k MK (sjezd)

Žádost o připojení a úpravu připojení nemovitosti k silnici II.a III. třídy (sjezd)

Žádost o připojení a úpravu připojení nemovitosti k silnici II.a III. třídy (sjezd)

Žádost o připojení úpravu a připojení silnice, MK k silnici II.a III. třídy

Žádost o připojení úpravu a připojení silnice, MK k silnici II.a III. třídy

Silniční ochranná pásma

Žádost o povolení stavby v ochr pásmu místní komunikace

Žádost o povolení stavby v ochr pásmu místní komunikace

Žádost o povolení stavby v ochranném pásmu silnice II. a III. třídy

Žádost o povolení stavby v ochranném pásmu silnice II. a III. třídy

 

Speciální stavební úřad

formuláře ke stažení:

Stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky - Novelizace vyhlášky č.503/2006sb 

Nahoru