Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Odbor dopravy

Registr řidičů

Registr motorových vozidel
Formuláře jsou dostupné i na webových stránkách Ministerstva dopravy, na záložce Silniční doprava, Elektronické formuláře dopravně správních agend, Elektronické formuláře

http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Elektronicke+formulare+dopravne+spravnich+agend/Elektronicke+formulare/

Silniční správní úřad

Dopravní značení

Zvláštní užívání

Uzavírky

Sjezdy a křižovatky

Silniční ochranná pásma

Speciální stavební úřad

formuláře ke stažení:

Stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky - Novelizace vyhlášky č.503/2006sb 

Nahoru