Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Zámek

Chronologický přehled dokumentů souvisejících se sporem mezi rodinou Thienen a Městem Luhačovice

 

Veřejnost si tak, dle svého vlastního zájmu, může tyto dokumenty přečíst a učinit si vlastní názor, aby nadále nemuselo docházet k nařčení protistrany ze zatajování či dezinterpretaci čehokoliv na straně Města Luhačovice. I přes probíhající spory stále věříme, že existuje prostor pro dohodu a vzájemnou spolupráci.

 

1. Dne 21.01.2020 byla uzavřena Nájemní smlouva mezi DDM Luhačovice a Dr. Franzem Thienen – Adlerflycht.
21012020_Nájemní smlouva.pdf

2. Dne 14.04.2020 byla městu doručena Předžalobní výzva Dr. Franze Thienen – Adlerflycht.
14042020_Předžalobní výzva.pdf

3. Dne 30.04.2020 jsme  odeslali Odpověď města na předžalobní výzvu.
30042020_Odpověď na předžalobní výzvu.pdf

4. Dne 11.05.2020 byla na Okresní soud ve Zlíně dle pozdějšího zjištění města doručena Žaloba o náhradu škody Dr. Franze Thienen – Adlerflycht proti městu.
11052020_Žaloba o náhradu škody.pdf

5. Dne 29.10.2020 byla na město doručena žaloba Dr. Franze Thienen – Adlerflycht společně s výzvou soudu, na základě které jsme 27.11.2020 podali soudu Vyjádření k podané žalobě.
27112020_Vyjádření k žalobě.pdf

6. Dne 01.11.2020 vyšly Luhačovické noviny, ve kterých vedení města poskytlo Vyjádření k soudnímu sporu týkajícímu se Zámku.
01112020_Vyjádření k soudnímu sporu.pdf

7. Dne 30.11.2020 MěDK Elektra (vydavateli) byla doručena Žádost Dr. Franze Thienen – Adlerflycht o zveřejnění odpovědi na vyjádření  v Luhačovických novinách.
30112020_Žádost o zveřejnění odpovědi.pdf

8. Dne 08.12.2020 vydavatel  MěDK Elektra odeslal Odpověď vydavatele k žádosti Dr. Franze Thienen – Adlerflycht.
08122020_Odpověď vydavatele.pdf

9. Dne 11.12.2020 město odeslalo Pozvánku na zasedání zastupitelstva, které se bude konat 04.03.2020.
11122020_Pozvánka na zasedání zastupitelstva.pdf

10. Dne 17.12.2020 na město přišla reakce Dr. Franze Thienen – Adlerflycht na odmítnutí jeho žádosti vydavatelem a Odpověď na pozvání na zastupitelstvo.
17122020_Reakce na odmítnutí žádosti_Odpověď na pozvání na zastupitelstvo.pdf

11. Dne 21.12.2020 bylo odesláno Vyjádření k dopisu ze dne 17.12.2020 zástupce města Mgr. Tomáše Mikuly.
21122020_Vyjádření k dopisu.pdf

12. Dne 27.01.2021 město odeslalo Sdělení, že se radní zúčastní společného setkání v zámku.
27012021_Sdělení k setkání v zámku.pdf

 

Nahoru