Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Ztráty a nálezy

Bližší informace ohledně vyřízení:

Nový občanský zákoník (číslo zákona 89/2012 Sb.), který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014, obsahuje zcela novou úpravu nálezu ztracené věci (§ 1051-§ 1065).

Nálezce má primárně povinnost vydat nalezenou věc vlastníkovi nebo tomu, kdo věc ztratil, pokud je z okolností poznat, komu má být věc vrácena.

V případě, že věc bude nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, je nálezce povinen odevzdat tuto věc provozovateli těchto zařízení.

V ostatních případech je nálezce povinen nález bez zbytečného odkladu oznámit obci, na jejímž území byla věc nalezena.

Nepřihlásí-li se vlastník věci do 3 let od vyhlášení nálezu, připadá věc do vlastnictví nálezce, popřípadě obce, na jejímž území byla věc nalezena.

Vlastník věci je povinen uhradit nálezné a náklady, které vznikly v souvislosti se správou věci.

Obecní úřad nepřebírá:

-  věci, které rychle podléhají zkáze – potraviny, krmivo apod.

-  věci silně znečištěné, zapáchající a vlhké či plesnivé

-  věci viditelně poškozené, nefunkční elektroniku

-  věci, u kterých je zcela zřejmé, že se jedná o věci nefunkční, kdy vnitřní mechanismus je poškozen či naprosto chybí, a tudíž je věc nepoužitelná

-  u automobilů je nutné posoudit, zda vozidlo opravdu odpovídá definici nálezu, zda je pojízdné nebo zda se jedná o vrak, který má odstranit správce komunikace

    Obecně řečeno, nepřebírá věci, které již nemohou sloužit k účelům, ke kterému sloužit mají pro svou zjevnou nefunkčnost či poškození."

 

Související dokumenty

Organizační směrnice č. 3/2015.

 

Úřední hodiny pro občany

Pondělí a středa              07:30-12:00 a 13:00-17:00

ostatní pracovní dny      07:30-12:00 a 13:00-14:30

 

Kontakty na pracovníky:

Ing. Veronika Josefíková, tel.: 577 197 416, email: matrika@luhacovice.eu

v případě nepřítomnosti zástup:

Bc. Jana Homolková, tel.: 577 197 424, email: homolkova@luhacovice.eu

 

 

 

 

Kde nás najdete

Městský úřad Luhačovice, nám. 28. října 543, odbor správní, pracoviště matriky a ověřování,
dveře č. 006 v přízemí budovy.

Nahoru