Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Ztráty a nálezy

Bližší informace ohledně vyřízení:

  • Nový občanský zákoník (číslo zákona 89/2012 Sb.), který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014, obsahuje zcela novou úpravu nálezu ztracené věci (§ 1051-§ 1065).
  • Nálezce má primárně povinnost vydat nalezenou věc vlastníkovi nebo tomu, kdo věc ztratil, pokud je z okolností poznat, komu má být věc vrácena.
  • V případě, že věc bude nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, je nálezce povinen odevzdat tuto věc provozovateli těchto zařízení.
  • V ostatních případech je nálezce povinen nález bez zbytečného odkladu oznámit obci, na jejímž území byla věc nalezena.
  • Nepřihlásí-li se vlastník věci do 3 let od vyhlášení nálezu, připadá věc do vlastnictví nálezce, popřípadě obce, na jejímž území byla věc nalezena.
  • Vlastník věci je povinen uhradit nálezné a náklady, které vznikly v souvislosti se správou věci.

Obecní úřad nepřebírá:

  • věci, které rychle podléhají zkáze – potraviny, krmivo apod.
  • věci silně znečištěné, zapáchající a vlhké či plesnivé
  • věci viditelně poškozené, nefunkční elektroniku
  • věci, u kterých je zcela zřejmé, že se jedná o věci nefunkční, kdy vnitřní mechanismus je poškozen či naprosto chybí, a tudíž je věc nepoužitelná
  • u automobilů je nutné posoudit, zda vozidlo opravdu odpovídá definici nálezu, zda je pojízdné nebo zda se jedná o vrak, který má odstranit správce komunikace

Obecně řečeno, nepřebírá věci, které již nemohou sloužit k účelům, ke kterému sloužit mají pro svou zjevnou nefunkčnost či poškození.

Související dokumenty

  • Organizační směrnice č. 06/2021.

Úřední hodiny pro občany:

  • Pondělí a středa              07:30—12:00 a 13:00—17:00, ostatní pracovní dny      07:30—12:00 a 13:00—14:30

Kontakty na pracovníky:

Kde nás najdete:

  • Městský úřad Luhačovice, nám. 28. října 543, odbor správní, evidence obyvatel, ověřování, dveře č. 002 v přízemí budovy.
Nahoru