Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Veřejné sbírky

Základní informace k životní situaci - Veřejné sbírky 

Veřejná sbírka je sbírka pořádaná k získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých prostředků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární  nebo charitativní, pro rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo k zajištění ochrany kulturních památek, tradic a životního prostředí. Právnická osoba, která hodlá sbírku konat  je povinna její konání písemně oznámit  krajskému úřadu a v hlavním městě Praze magistrátu hlavního města Prahy, příslušnému podle sídla právnické osoby. Právnická osoba následně nejpozději před uplynutím třicátého dne obdrží od orgánu osvědčení o konání sbírky. Dále je povinna předložit městskému úřadu, v jehož územním obvodu se sbírka bude konat, sběrací listiny pro ověření jejich počtu a náležitostí, v případě sbírky pokladničkami, musí právnická osoba oznámit jejich počet, umístění, nechat pokladničky městským úřadem zapečetit. Rovněž otevření pokladniček musí být tři dny předem oznámeno městskému úřadu a jeden zaměstnanec městského úřadu se otevření účastní.

Právní úprava 

Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů

Související právní předpisy 

Zákon č. 500/2001 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů

Kdo je oprávněn v této věci jednat 

Veřejnou sbírku může konat pouze obec, kraj nebo jiná právnická osoba mající sídlo na území České republiky. Fyzické osoby veřejnou sbírku konat nemohou.

Na kterém pracovišti lze jednat 

MěÚ Luhačovice, finanční odbor, nám. 28. října 543

Lucie Vebrová, tel. 577 197 436, vebrova@luhacovice.eu

Jaké doklady je nutné předložit

    • Osvědčení o konání sbírky
    • Plná moc pro osobu, která je konáním sbírky pověřena

Potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Nejsou

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Nejsou 

Lhůty pro vyřízení 

Nejsou

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Nejsou 

Pslední aktualizace 

05.02.2021

Přílohy 

Nejsou

Nahoru