Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Krizové řízení a bezpečnost občanů

Krizové řízení a bezpečnost občanů

Vážení spoluobčané, na webové stránce pracoviště krizového řízení Městského úřadu Luhačovice naleznete především základní charakteristiku jednotlivých oblastí, kterými se pracoviště zabývá, ale také další dokumenty a odkazy, které Vám mohou pomoci lépe se zorientovat v životních situacích a to zejména ve spojitosti s mimořádnými událostmi.

Krizové řízení u obce s rozšířenou působností Luhačovice je souhrnem:

 • legislativních,
 • personálních,
 • organizačních,
 • finančních,
 • technických a materiálních opatření.

Cílem je připravit ORP Luhačovice jako celek na mimořádné události a krizové situace, které mohou území ORP postihnout.

Základem krizového řízení ORP  je legislativní zmocnění

 • hejtmana kraje,
 • starosty obce s rozšířenou působností,
 • a starostů obcí,

učinit jako veřejní činitelé zásadní rozhodnutí v rámci přípravy území a při řešení mimořádných událostí a krizových situací.

Hejtman a starostové obcí jsou povinni přijmout opatření pro řešení krizových situací a k jejich zabezpečení jsou vybaveni pravomocemi ze zákona. Právnické, podnikající fyzické osoby a občané jsou ve smyslu platných zákonů povinni za konkrétních, vymezených podmínek plnit úkoly při přípravě nebo při řešení mimořádných událostí a krizových stavů, stanovené hejtmanem nebo starostou obce.

Hejtman a starosta ORP si pro přípravu na krizové situace zřizují bezpečnostní radu jako svůj koordinační orgán a pro řešení krizových situaci si jako svůj pracovní orgán zřizují krizový štáb.

BEZPEČNOSTNÍ RADA

pracovní činnost a složení bezpečnostní rady

KRIZOVÝ ŠTÁB

činnost a složení krizového štábu - soubor zde

 ORP Luhačovice v systému krizového řízení:

 Schema ORP Luhačovic

 

Úkoly města Luhačovice – obce s rozšířenou působností v oblasti krizového řízení plní pracoviště krizového řízení a mezi jeho základní činnosti patří:

1. Výkon státní správy v přenesené působnosti pro obec s rozšířenou působností Luhačovice na úseku:

 • krizového řízení a havarijního plánování,
 • přípravy veřejné správy na její činnost při krizových situacích a
 • oblasti obrany státu.

2. Z hlediska činnosti úřadu má pracoviště krizového řízení v gesci ochranu utajovaných informací a vnitřní bezpečnost úřadu.

3. V samostatné působnosti zajišťuje plnění úkolů města na úseku požární ochrany a poskytnutých dotací v působnosti pracoviště.

Úkoly jsou vymezeny zejména těmito zákony:

 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
 • zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky
 • zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
 • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)
 • zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
 • zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území
 • zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací

ANALÝZA RIZIK A CHARAKTER MOŽNÉHO OHROŽENÍ ORP LUHAČOVICE – soubor zde

OCHRANA OBYVATELSTVA také zahrnuje:

 • Pro případ ohrožení – příručka soubor zde
 • Varování – příručka  soubor zde
 • Evakuace – příručka  soubor zde
 • Havárie s únikem nebezpečných chemických látek – příručka soubor zde
 • Informace o ochraně obyvatelstva při vzniku mimořádné události – příručka soubor zde

OCHRANA PŘED POVODNÍ

Ochrana před povodněmi – příručka soubor zde

ZÁKLADNÍM PŘEDPOKLADEM PRO BEZPROSTŘEDNÍ A KOORDINOVANÉ FUNGOVÁNÍ OCHRANY ŽIVOTŮ, ZDRAVÍ A MAJETKU OBČANŮ JE SPRÁVNĚ NAHLÁSIT MIMOŘÁDNOU UDÁLOST

TÍSŇOVÉ  VOLÁNÍ:

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR

150

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

158

ZDRAVOTNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

155

JEDNOTNÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ

112

 

Kontakt na pracovníka krizového řízení:
Milan Levkov  tel.: 577 197 451, e-mail: levkov@luhacovice.eu

Nahoru