Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

- Oddělení správní

správní činnosti

plní funkci Czech POINTu

podatelna
  1. přijímá, eviduje a třídí došlou a odesílanou korespondenci úřadu včetně přijímání stížností, oznámení, podnětů občanů a žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/2000 Sb.
  2. v rámci Czech POINTu vydává výpisy z rejstříku trestů, z katastru nemovitostí, z bodového hodnocení osob a ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, registru účastníků provozu Modulu autovraků ISOH, provádí autorizovanou konverzi, práce v registraci datových schránek
matrika
  1. provádí komplexní matriční agendu (sňatky, úmrtí, narození)
  2. vydává duplikáty rodných, oddacích a úmrtních listů
  3. sepisuje protokoly o určení otcovství
  4. rozhoduje o změně jména a příjmení
  5. provádí ověřování opisů a podpisů
  6. vede agendu ztrát a nálezů
občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel
  1. přijímá žádosti o vystavení občanských průkazů a cestovních dokladů a vydává je
  2. provádí změny údajů v občanských průkazech a cestovních dokladech
  3. přijímá hlášení o ztrátě, odcizení a zničení občanských průkazů a cestovních dokladů
  4. řeší přestupky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů
  5. přijímá a zpracovává žádosti o změnu trvalého pobytu občanů a zajišťuje další evidenci
  6. vyhotovuje a aktualizuje seznamy voličů
Nahoru