Odbor stavební - stavební úřad

Stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky - Novelizace vyhlášky č.503/2006sb

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SDĚLENÍ K DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ

Žádost o přidělení č.p./č.ev.

Ohlášení dokončení stavby

Čestné prohlášení o provedení stavby