Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Základní informace k životní situaci –  Poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatníkem poplatku je fyzická osoba nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství. Povinností poplatníka je oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu užívání / ukončení užívání veřejného prostranství, a to nejméně 10 dnů před započetím užívání, zaplatit poplatek od prvého dne, kdy došlo k užívání, a to za celé období užívání veřejného prostranství - při krátkodobém užívání nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato.

Právní úprava

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a OZV, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů.

Související právní předpisy

Zákon 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších  předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická nebo právnická osoba, která veřejné prostranství užívá.

Na kterém pracovišti  lze jednat

MěÚ Luhačovice, finanční odbor, nám.28.října 543
Blanka Mikulcová, tel. 577 197 437, mikulcova@luhacovice.eu

Jaké doklady je nutné předložit

Vyplněnou přihlášku  k poplatku za užívání veřejného prostranství

Potřebné formuláře 

Jaké jsou za vyřízení poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků.

Místní poplatek a jak lze poplatek uhradit

poplatek lze uhradit:

    • hotově nebo platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
    • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

Lhůty pro vyřízení

Nejsou

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou

Poslední aktualizace

02.01.2024

 

Nahoru