Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Vyhlášení varovného signálu "Všeobecná výstraha"

Základní informace k životní situaci - Vyhlášení varovného signálu "Všeobecná výstraha"

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno varovným signálem „Všeobecná výstraha". Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech.
Obyvatelstvo je následně informováno např. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

Je třeba znát, že kromě varovného signálu „Všeobecná výstraha" existuje v České republice také signál „Požární poplach". Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Signál „Požární poplach" vyhlašovaný elektronickou sirénou - napodobuje hlas trubky troubící tón „HO-ŘÍ", „HO-ŘÍ" – po dobu jedné minuty.

Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin akustickou zkouškou koncových prvků.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Občan v takovéto situaci jedná dle vlastních schopností, znalostí, dovedností a pokynů vydávaných příslušnými státními orgány a orgány územních samosprávných celků.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace:

Po zaznění varovného signálu okamžitě se ukryjte, zavřete okna a dveře, zapněte rádio nebo televizi

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:

Nacházíte-li se doma a uslyšíte varovný signál :

  • zavřete dveře a okna (důvodem tohoto opatření je možnost, že siréna mohla signalizovat únik toxických látek, plynů, jedů nebo radioaktivních látek)
  • zapněte rádio nebo televizi (ve sdělovacích prostředcích se dovíte důvod spuštění sirény). Tyto informace mohou být sděleny i místním televizním vysílání, obecním rozhlasem, mobilními reproduktory, popř. elektronickými –mluvícími- sirénami.

Nacházíte-li se venku a uslyšíte varovný signál:

  • vejděte do nejbližší budovy a požádejte majitele o úkryt (úkrytem může být úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům, byt). Úkryt opusťte teprve tehdy, až pominou důvody k ukrývání, o tom se dozvíte ze sdělovacích prostředků.

Na které instituci životní situaci řešit:

O charakteru možného ohrožení, o připravovaných záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva podává informace:

  • občan získá informace na příslušném obecním (městském) úřadě
  • zaměstnanec získá informace v místě dislokace pracoviště svého zaměstnavatele
  • právnická nebo podnikající fyzická osoba získá informace u příslušného obecního úřadu

Výše uvedené informace můžete získat také u jednotek Hasičského záchranného sboru ČR.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

U malých obcí se s dotazy obraťte na starostu obce, ve Slavičíně na starostu města Slavičín 

v Luhačovicích na pracoviště krizového řízení městského úřadu

Městský úřad Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26  Luhačovice
tel.: 577 197 451, Ing. Milan Levkov

Elektronická služba, kterou lze využít: krize@luhacovice.eu

Za správnost popisu odpovídá útvar:

odbor vnitřních věcí

Popis byl naposledy aktualizován:

21.09.2020

Nahoru