Vyhlášení varovného signálu "Všeobecná výstraha"

Základní informace k životní situaci - Vyhlášení varovného signálu "Všeobecná výstraha"

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno varovným signálem „Všeobecná výstraha". Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech.
Obyvatelstvo je následně informováno např. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

Je třeba znát, že kromě varovného signálu „Všeobecná výstraha" existuje v České republice také signál „Požární poplach". Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Signál „Požární poplach" vyhlašovaný elektronickou sirénou
napodobuje hlas trubky troubící tón „HO-ŘÍ", „HO-ŘÍ" – po dobu jedné minuty.

Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin akustickou zkouškou koncových prvků.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Občan v takovéto situaci jedná dle vlastních schopností, znalostí, dovedností a pokynů vydávaných příslušnými státními orgány a orgány územních samosprávných celků.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace:

Po zaznění varovného signálu okamžitě se ukryjte, zavřete okna a dveře, zapněte rádio nebo televizi

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:

Nacházíte-li se doma a uslyšíte varovný signál :

zavřete dveře a okna (důvodem tohoto opatření je možnost, že siréna mohla signalizovat únik toxických látek, plynů, jedů nebo radioaktivních látek)

zapněte rádio nebo televizi (ve sdělovacích prostředcích se dovíte důvod spuštění sirény). Tyto informace mohou být sděleny i místním televizním vysílání, obecním rozhlasem, mobilními reproduktory, popř. elektronickými –mluvícími- sirénami.

Nacházíte-li se venku a uslyšíte varovný signál:

vejděte do nejbližší budovy a požádejte majitele o úkryt (úkrytem může být úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům, byt). Úkryt opusťte teprve tehdy, až pominou důvody k ukrývání, o tom se dozvíte ze sdělovacích prostředků.

Na které instituci životní situaci řešit:

O charakteru možného ohrožení, o připravovaných záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva podává informace:

- občan získá informace na příslušném obecním (městském) úřadě
- zaměstnanec získá informace v místě dislokace pracoviště svého zaměstnavatele
- právnická nebo podnikající fyzická osoba získá informace u příslušného obecního úřadu

Výše uvedené informace můžete získat také u jednotek Hasičského záchranného sboru ČR.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

U malých obcí se s dotazy obraťte na starostu obce, ve Slavičíně na starostu města Slavičín 

v Luhačovicích na pracoviště krizového řízení městského úřadu

Městský úřad Luhačovice, nám. 28. října 543, 763 26  Luhačovice

tel. 577 197 451, Ing. Milan Levkov

Elektronická služba, kterou lze využít:

krize@luhacovice.eu

Za správnost popisu odpovídá útvar:

odbor vnitřních věcí

Popis byl naposledy aktualizován:

29.01.2020