Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Tombola/jiné akce o ceny

Základní informace k životní situaci – Tombola/ jiné akce o ceny

Tombola je hazardní hra konaná v souvislosti s kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní nebo jinou společenskou akcí, u níž se výhry rozdělují na základě slosování, do kterého se zahrnou pouze prodané sázkové tikety.

Sázkové tikety lze prodávat pouze společně se vstupenkou na společenskou akci nebo po dobu trvání společenské akce. Pokud vstupenka na společenskou akci slouží jako sázkový tiket a výše vkladu není na vstupence uvedena, je provozovatel povinen s výší vkladu účastníka hazardní hry seznámit.

Slosování lze provádět a výhry lze vydávat pouze po dobu trvání akce.

V případě provozování tomboly s herní jistinou pod uvedenou částku 200.000,- Kč není potřeba žádné povolení či ohlášení. 

Ohlášení, které je nutno podat nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení provozování tomboly, musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

  • název a popis ohlašované tomboly,
  • adresu místa, kde bude ohlašovaná tombola provozována,
  • dobu, po kterou bude ohlašovaná tombola provozována, stanovenou přesným dnem jejího zahájení a ukončení,
  • určení osoby, která bude zajišťovat řádný průběh tomboly a dodržování podmínek stanovených tímto zákonem,
  • herní plán,
  • identifikační údaje notáře, který osvědčí průběh slosování.
Slosování tomboly
  • Slosování tomboly se provádí veřejně a za účasti notáře, který osvědčí průběh slosování notářským zápisem.
  • Provozovatel je povinen zajistit bezodkladně po skončení tomboly vyhotovení zápisu s uvedením jejího místa a data konání, seznamu přijatých vkladů a seznamu vyplacených výher a tento zápis uchovat nejméně po dobu 5let.
  • Opis zápisu je povinen provozovatel zaslat do 20 dnů ode dne skončení tomboly obecnímu úřadu obce, které byla tombola ohlášena.

Právní úprava

Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů

Související právní předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Provozovatel tomboly

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, finanční odbor, nám.28.října 543
Blanka Mikulcová, tel. 577 197 437, mikulcova@luhacovice.eu

Poslední aktualizace

02.01.2024

Nahoru