Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Tombola/jiné akce o ceny

Základní informace k životní situaci - Tombola/ jiné akce o ceny

Od 1. 1. 2017 nabývá účinnosti nový zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „zákon“), který nahrazuje stávající zákon o loteriích. Nový zákon, na rozdíl od stávajícího, zavádí administrativně jednodušší postup, na jehož základě bude možné provozovat tombolu.

Nově bude podléhat ohlášení obecnímu úřadu pouze tombola, u níž výše herní jistiny (součin počtu prodaných sázkových tiketů v jedné hře a prodejní ceny za jeden sázkový tiket) bude činit více než 100 000,- Kč (§ 105 zákona).

Ohlášení, které je nutno podat nejméně 30 dní přede dnem předpokládaného zahájení provozování tomboly, musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

  • název a popis ohlašované tomboly,
  • adresu místa, kde bude ohlašovaná tombola provozována,
  • dobu, po kterou bude ohlašovaná tombola provozována, stanovenou přesným dnem jejího zahájení a ukončení,
  • určení osoby, která bude zajišťovat řádný průběh tomboly a dodržování podmínek stanovených tímto zákonem,
  • herní plán,
  • identifikační údaje notáře, který osvědčí průběh slosování.

V případě provozování tomboly s herní jistinou pod uvedenou částku 100.000,- Kč není potřeba žádné povolení či ohlášení. 

Právní úprava

Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů,

Související právní předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Provozovatel tomboly

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, finanční odbor, nám.28.října 543

Blanka Mikulcová, tel. 577 197 437, mikulcova@luhacovice.eu

Poslední aktualizace

05.02.2021

Přílohy

Viz žádost

Nahoru