Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Odbor stavební – stavební úřad

Na úseku stavebního úřadu v působnosti obce II. stupně obecného stavebního úřadu pro město Luhačovice včetně jeho městských částí (Polichno, Kladná Žilín, Řetechov) a pro obce Biskupice, Dolní Lhota, Horní Lhota, Sehradice, Slopné, Pozlovice, Podhradí, Ludkovice :

 • vydává stanoviska k ohlašovaným drobným stavbám a stavebním úpravám
 • provádí správní řízení ve věci územního řízení
 • provádí správní řízení ve věci stavebního povolení
 • provádí kolaudační řízení včetně řízení o změně užívání
 • provádí vyvlastnění pozemků a staveb
 • provádí státní stavební dohled
 • provádí správní řízení ve věci přestupků proti stavebnímu řádu
 • vydává stanoviska pro speciální stavební úřady

Na úseku územního plánování v rámci správního obvodu obce III. stupně s rozšířenou působností :

 • navrhuje hlavní cíle a požadavky pro vypracování územně plánovací dokumentace (ÚPD) včetně jejich změn na základě přípravných prací
 • projednává návrh zadání ÚPD včetně změn a předkládá schvalujícímu orgánu ke schválení
 • projednává koncept řešení ÚPD včetně změn a zpracovává souborné stanovisko
 • projednává návrh ÚPD včetně změn a předkládá schvalujícímu orgánu ke schválení
Nahoru