Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Odbor stavební – stavební úřad

Na úseku stavebního úřadu v působnosti obce II. stupně obecného stavebního úřadu pro město Luhačovice včetně jeho městských částí (Polichno, Kladná Žilín, Řetechov) a pro obce Biskupice, Dolní Lhota, Horní Lhota, Sehradice, Slopné, Pozlovice, Podhradí, Ludkovice :

  • vydává stanoviska k ohlašovaným drobným stavbám a stavebním úpravám
  • provádí správní řízení ve věci územního řízení
  • provádí správní řízení ve věci stavebního povolení
  • provádí kolaudační řízení včetně řízení o změně užívání
  • provádí vyvlastnění pozemků a staveb
  • provádí státní stavební dohled
  • provádí správní řízení ve věci přestupků proti stavebnímu řádu
  • vydává stanoviska pro speciální stavební úřady

Na úseku územního plánování v rámci správního obvodu obce III. stupně s rozšířenou působností :

  • navrhuje hlavní cíle a požadavky pro vypracování územně plánovací dokumentace (ÚPD) včetně jejich změn na základě přípravných prací
  • projednává návrh zadání ÚPD včetně změn a předkládá schvalujícímu orgánu ke schválení
  • projednává koncept řešení ÚPD včetně změn a zpracovává souborné stanovisko
  • projednává návrh ÚPD včetně změn a předkládá schvalujícímu orgánu ke schválení
Nahoru