Žádost o vydání potvrzení o stavu osobního daňového účtu

Základní informace k životní situaci - Žádost o vydání potvrzení o stavu osobního daňového účtu

Potvrzení se vydává na základě žádosti nebo jiného návrhu fyzické nebo právnické osobě, v jejímž zájmu nebo věci má být úkon proveden.

Fyzická nebo právnická osoba, v jejímž zájmu nebo věci má být úkon proveden, musí podat žádost nebo jiný návrh na vydání potvrzení o stavu osobního daňového účtu. Při podání žádosti je žadatel povinen zaplatit správní poplatek za provedení úkonu, tj. vydání potvrzení o stavu osobního daňového účtu.

Právní úprava

Zákon č. 643/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Související právní předpisy

Ustanovení § 151 zákona č. 280/2009 Sb., Daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická nebo právnická osoba, v jejímž zájmu nebo věci má být úkon proveden.

Na kterém pracovišti lze jednat

Městský úřad Luhačovice, finanční odbor, nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice

Blanka Mikulcová, tel. 577 197 437, přízemí dveře č. 007 (pokladna), mikulcova@luhacovice.eu
Lucie Vebrová, tel. 577 197 436, přízemí dveře č. 007 (pokladna), vebrova@luhacovice.eu
Soňa Krajčová, tel. 577 197 438, finanční odbor, dveře č. 201, krajcova@luhacovice.eu

Jaké doklady je nutné předložit

Občanský průkaz nebo jiný doklad prokazující totožnost.

Zplnomocnění statutárního orgánu společnosti k jednání za společnost.

 

Potřebné formuláře 

Žádost o vydání potvrzení o stavu osobního daňového účtu [DOC, 44 kB]

Žádost o vydání potvrzení o stavu osobního daňového účtu [PDF, 25.4 kB]

Jaké jsou poplatky za vyřízení a jak je lze uhradit

Správní poplatek činí 100,- Kč.

poplatek lze uhradit:

  • hotově na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • platební kartou na pokladně MěÚ Luhačovice,
  • bezhotovostním převodem na běžný účet města. Platbu nutno uvádět s variabilním symbolem, který určí kontaktní osoba MěÚ.

 

Lhůty pro vyřízení

Potvrzení se vydá po zaplacení správního poplatku. V případě nezaplacení tohoto správního poplatku se řízení o vydání potvrzení o stavu osobního daňového účtu zastaví.

Poslední aktualizace

5.8.2020