Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci
Samospráva

Samospráva

Samostatná působnost

Město Luhačovice má znak a vlajku města. Město a jím zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak a vlajku města. Jiné subjekty mohou užívat znak města jen se souhlasem uděleným radou města. K užívání vlajky města není nutný souhlas.

Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85 a 102 zákona o obcích, s výjimkou vydávání nařízení obce.

Obec může pro výkon samostatné působnosti zakládat a zřizovat právnické osoby a organizační složky obce, pokud zákon nestanoví jinak.

Obce mohou zřizovat obecní policii.

Obec může udělit fyzickým osobám, které se významnou měrou zasloužily zejména o rozvoj obce, čestné občanství obce.

Obec může udělovat ceny obce.

Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.

 

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Luhačovice dne 20. 10. 2022 byl zvolen
starostou města Ing. Marian Ležák
a místostarostou města Daniel Mejzlík

Nahoru