Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Pronájem bytu v majetku města

Město Luhačovice nevede evidenci žadatelů o byt v majetku města.
V případě volného bytu je tato informace zveřejněna na úřední desce a internetových stránkách města www.mesto.luhacovice.eu po dobu 15 dnů.

    • Zájemce předloží písemnou žádost o konkrétní volný byt, kde uvede své dosavadní bytové poměry a počet osob, které budou byt s nájemcem užívat
    • Rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu je v kompetenci Rady města Luhačovice
Nahoru