Informace k elektronické podatelně dle nařízení vlády č. 304/2001 Sb. ze dne 30.8.2001

Elektronická podatelna: e-podatelna@mesto.luhacovice.cz
(slouží pouze k zásilkám s elektronickým podpisem, ostatní zásilky nebudou doručeny)

Podporované formáty datových zpráv:

" *.txt (prostý text)
" *.rtf (rich text format)
" *.htm, *.html (hypertextový dokument)
" *.pdf (portable document format)
" *.doc (dokument Microsoft Word )
" *.xls (dokument Microsoft Excel)
" *.jpg, *.gif (grafický formát)

Kvalifikované certifikáty pověřených zaměstnanců:

Sériové číslo: 1642948
Jméno/Název (CN): Iva Minaříková
Platnost od: 10.6.2014
Platnost do: 30.6.2015

Potvrzení o přijetí podání bude zasláno nejpozději následující pracovní den po přijetí.

Další elekrotonická sdělení je možné posílat přímo na adresy jednotlivých zaměstnanců viz telefonní seznam, nebo na adresy podatelna@mesto.luhacovice.cz či sekretariat@mesto.luhacovice.cz, všechny tyto další adresy však již nejsou opatřeny elektronickým podpisem a neplní funkci elektronické podatelny dle zákona.