Odbor životního prostředí

  • ochrana vod
  • nakládání s odpady
  • ochrana přírody a krajiny
  • ochrana ZPF
  • ochrana ovzduší
  • státní správa lesů
  • myslivost
  • památková péče

Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady včetně jejich povolených odpadů, které vydal Krajský úřad Zlínského kraje.