Evidence obyvatel

Přihlášení k trvalému pobytu

Ukončení trvalého pobytu

Zrušení trvalého pobytu

Zavedení adresy pro doručování písemností

Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel