Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Pronájem nebytového prostoru v majetku města

V případě volných nebytových prostor je nabídka na pronájem zveřejněna na úřední desce a internetových stránkách města www.mesto.luhacovice.eu po dobu 15 dnů.

    • Zájemce předloží písemnou žádost, ve které bude uvedeno za jakým účelem žadatel chce tyto prostory užívat
    • Rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru je v kompetenci Rady města Luhačovice
Nahoru