Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Dotační řízení města Luhačovice

Základní informace k životní situaci - Dotační řízení města Luhačovice

Žádat může každá právnická i fyzická osoba. Povinností žadatele je podat vyplněnou žádost na podatelnu města v termínu schvalovaném pro příslušný kalendářní rok. Po ukončení výběrového řízení a  v případě přidělení dotace žadateli, je žadatel povinen uzavřít s městem Luhačovice veřejnoprávní smlouvu o přidělení dotace na příslušný kalendářní rok a následně dle termínů uvedených ve smlouvě předložit vyúčtování přidělených finančních prostředků. Viz také www.mesto.luhacovice.eu/8911

Právní úprava

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

Související právní předpisy

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická nebo právnická osoba, která vykonává činnosti opravňující požádat.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, finanční odbor, dveře č. 201
Soňa Krajčová, tel. 577 197 438, krajcova@luhacovice.eu

Jaké doklady je nutné předložit

Vyplněná žádost

Potřebné formuláře

Návratné finanční výpomoci z rozpočtu města

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nejsou

Lhůty pro vyřízení

nejsou

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

nejsou

Poslední aktualizace

5.8.2020

Nahoru