Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Dotační řízení města Luhačovice

Základní informace k životní situaci – Dotační řízení města Luhačovice

Žádat může každá právnická i fyzická osoba. Povinností žadatele je podat vyplněnou žádost na podatelnu města v termínu schvalovaném pro příslušný kalendářní rok. Po ukončení výběrového řízení a  v případě přidělení dotace žadateli, je žadatel povinen uzavřít s městem Luhačovice veřejnoprávní smlouvu o přidělení dotace na příslušný kalendářní rok a následně dle termínů uvedených ve smlouvě předložit vyúčtování přidělených finančních prostředků. Viz také www.mesto.luhacovice.eu/8911

Právní úprava

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

Související právní předpisy

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická nebo právnická osoba, která vykonává činnosti opravňující požádat.

Na kterém pracovišti lze jednat

MěÚ Luhačovice, finanční odbor, dveře č. 007
Lucie Vebrová, tel. 577 197 436vebrova@luhacovice.eu

Jaké doklady je nutné předložit

Vyplněná žádost

Potřebné formuláře

Návratné finanční výpomoci z rozpočtu města

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nejsou

Lhůty pro vyřízení

nejsou

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

nejsou

Poslední aktualizace

5.8.2020

Nahoru