Obecně závazné vyhlášky

č. 1/2020 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí u zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek

s účinností od 01.01.2021

č. 1/2020

č. 1/2020

 

č. 8/2019  o místním poplatku ze vstupného

s účinností od 01.01.2020 

č. 8/2019

č. 8/2019

 

č. 7/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

s účinností od 01.01.2020

č. 7/2019

č. 7/2019

 

  

č. 6/2019 o místním poplatku z pobytu 

s účinností od 01.01.2020

č. 6/2019

č. 6/2019

  

č. 5/2019 o místním poplatku ze psů

s účinností od 01.01.2020

č. 5/2019

č. 5/2019

 

č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

s účinností od 01.01.2020

 č. 4/2019

č. 4/2019

 

č. 3/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Luhačovice

účinnost od 01.01.2020

č. 3/2019

č. 3/2019

 

č. 2/2019 o regulaci provozování hazardních her

účinnost od 10.07.2019

č. 2/2019

č. 2/2019

 

č. 1/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Luhačovice a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

účinnost od 02.08.2018

č. 1/2018

č. 1/2018

 

 

č. 3/2017 Obecně závazná vyhláška o nočním klidu

účinnost od 30.06.2017

č. 3/2017

č. 3/2017

 

 

č. 1/2017 - Obecně závazná vyhláška: Požární řád

účinnost od 01.04.2017

č. 1/2017

č. 1/2017

  

č. 2/2011 - Obecně závazná vyhláška o stanovení systému komunitního kompostování a způsobu využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města Luhačovice

účinnost od 14.2.2011

č. 2/2011 [DOCX, 14.9 kB]
č. 2/2011 [PDF, 94.4 kB]

 

č. 8/2009 - kterou se mění obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 4/2009, o stanovení koeficientu a místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

účinnost: 1. 1. 2010

č. 8/2009 [DOC, 27.1 kB]
č. 8/2009 [PDF, 324.8 kB]

 

č. 4/2009 - o stanovení koeficientu a místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

účinnost: 1. 7. 2009

č. 4/2009 [DOC, 29.2 kB]
č. 4/2009 [PDF, 378.7 kB]
 

 

Č. 11/2005 - o užívání plakátovacích ploch v majetku města Luhačovice

účinnost od 3. 1. 2006

Č. 11/2005 [DOC, 33.3 kB]
Č. 11/2005 [PDF, 151.3 kB]
 

Č. 6/2004 - kterou se mění, zrušují a doplňují některé jiné OZV

účinnost od 1. 1. 2005 Změněno OZV č. 10/2005 s účinností od 1.1.2006

Č. 6/2004 [DOC, 43 kB]
Č. 6/2004 [PDF, 80.2 kB]
  

 

Č. 5/1997 - kterou se  mění a doplňuje Vyhláška městského zastupitelstva

účinnost od 1.1.1998

Č. 5/1997 [DOC, 28.2 kB]
Č. 5/1997 [PDF, 103.5 kB]

 

 

Č. 3/1992 - O městské policii

účinnost od 1.5.1992

změno OZV Č. 5/1997 s účinností od 1.1.1998

Č. 3/1992 [DOC, 25.6 kB]

Č. 3/1992 [PDF, 100.6 kB]