Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Archiv již neplatných dokumentů

Č. 3/1994 – O místních poplatcích platná v územním obvodu obce Luhačovice

účinnost od 1.7.1994 - změněna OZV Č. 4/1997 a Č. 3/1998 s účinností od 1.4.1998
zrušena OZV 4/2003 s účinností od 1.1.2004

Č. 3/1994
Č. 3/1994

Č. 12/1992 – O plakátování

účinnost od 1.5.1992 - zrušena OZV 11/2005 s účinností od 3.1.2006

Č. 12/1992
Č. 12/1992

Č. 14/1992 – O názvech domů

účinnost od 1.7.1992 - zrušena OZV č. 14/2005 s účinností od 1.1.2006

Č. 14/1992
Č. 14/1992

Č. 17/1992 – O dani z nemovitostí

účinnost od 1.1.1993 - zrušena OZV č. 4/2009 s účinností od 1.7.2009

Č. 17/1992
Č. 17/1992

Č. 2/1994 – O zrušení pohřebiště v Luhačovicích v Ludkovické ulici

účinnost od 1.4.1994 - zrušena OZV č. 14/2005 s účinností od 1.1.2006

Č. 2/1994
Č. 2/1994

Č. 3/1995 – O úpravě základního nájemného podle polohy domu

účinnost od 01.07.1995 - zrušena OZV č. 4/2006 s účinností od 05.10.2006

Č. 3/1995
Č. 3/1995

Č. 6/1995 – O závazných částech územního plánu

učinnost od 19.6.1996 - zrušena Opatřením obecné povahy 1-2008 02.10.2008

Č. 6/1995
Č. 6/1995

Č. 7/1998 – O rozsahu, způsobu a lhůtách pro odstraňování závad ve sjízdnostia schůdnosti místních komunikací ve městě Luhačovice a o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

účinnost od 24.11.1998 - zrušena OZV č. 6/2006 s účinností od 01.11.2006

Č. 7/1998
Č. 7/1998

Č. 1/1999 – O místních záležitostech veřejného pořádku

účinnost od 1.7.1999 - Změněno OZV Č. 3/2002 s účinností od 23.9.2002
zrušena OZV č. 12/2005 s účinností od 3.1.2006

Č. 1/1999
Č. 1/1999

Č. 4/1999 – O sloučení části Kladná a části Žilín obce Luhačovice

účinnost od 1.1.2000

Č. 4/1999
Č. 4/1999

Č. 5/1999 – O závazných částech změny č. 2 UPN SU Luhačovice - lokalita B 103 - Vinohrádek

účinnost od 19.10.1999 - zrušena Opatřením obecné povahy 1-2008 02.10.2008

Č. 5/1999
Č. 5/1999

Č. 8/1999 – O závazných částech změny č. 1 ÚPN SÚ městské části Polichno - plocha B 101, B 102

účinnost od 1.1.2000 – zrušena Opatřením obecné povahy 1-2008 02.10.2008

Č. 8/1999
Č. 8/1999 

Č. 2/2000 - O závazných částech změny č. 3 ÚPN města Luhačovice - plocha Vd 101 na části pozemků p.p.č. 1681/1, 1682/1, 1384/2

účinnost od 3.8.2000 - zrušena Opatřením obecné povahy 1-2008 02.10.2008

Č. 2/2000
Č. 2/2000

Č. 2/2001 - O místním poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem

účinnost od 01.01.2002 - Změněno OZV Č. 6/2002 s účinností od 01.01.2003
Změněno OZV Č. 8/2002 s účinností od 01.01.2003 - Změněno OZV Č. 5/2003 s účinností od 01.01.2004
Změněno OZV Č. 6/2004 s účinností od 01.01.2005 - Změněno OZV č. 10/2005 s účinností od 01.01.2006
Změněno OZV č. 1/2008 s účinností od 29.03.2008 - zrušena OZV č. 1/2011 s účinností od 01.02.2011

Č. 2/2001
Č. 2/2001 

Č. 1/2002 - O závazných částech změny č. 4 ÚPN sídelního útvaru Luhačovice - plocha B 104 na pozemku p. p. č. 975

účinnost od 12. 7. 2002 - zrušena Opatřením obecné povahy 1-2008 02.10.2008

Č. 1/2002
Č. 1/2002

Č. 2/2002 - O závazných částech změny č. 5 ÚPN sídelního útvaru Luhačovice - plocha OV 101 na pozemcích p. č. 2071/6, 2071/7

účinnost od 12. 7. 2002 - zrušena Opatřením obecné povahy 1-2008 02.10.2008

Č. 2/2002
Č. 2/2002

Č. 4/2002 - O závazných částech změny č. 7 ÚPN sídelního útvaru Luhačovice - plocha B 105 na pozemcích p. č. 2693/2, 2693/3

účinnost od 26. 9. 2002 - zrušena Opatřením obecné povahy 1-2008 02.10.2008

Č. 4/2002
Č. 4/2002

Č. 5/2002 - O závazných částech změny č. 8 ÚPN sídelního útvaru Luhačovice - plocha OV 102

účinnost od 26. 9. 2002 - zrušena Opatřením obecné povahy 1-2008 02.10.2008

Č. 5/2002
Č. 5/2002 

Č.6/2002 - kterou se mění a doplňuje OZV č. 2/2001, O místním poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem

účinnost od 01.01.2003 - Změněno OZV č. 10/2005 s účinností od 01.01.2006
zrušena OZV č. 1/2011 s účinností od 01.02.2011

Č. 6/2002
Č. 6/2002

Č. 2/2003 - O závazných částech změny č. 1 ÚPN sídleního útvaru Luhačovice - místní část Řetechov na části pozemku p. p. č. 1252/1 - plocha B 101

účinnost od 15.7.2003

Č. 2/2003
Č. 2/2003

Č. 3/2003 - O závazných částech ÚPN sídelního útvaru Luhačovice - na pozemcích p. č. 811/1, 811/2 k. ú. Luhačovice - plocha D 101

účinnost od 23. 9. 2003 - zrušena Opatřením obecné povahy 1-2008 02.10.2008

Č. 3/2003
Č. 3/2003

Č. 4/2003 - O místních poplatcích

účinnost od 01.01.2004 - změněno OZV Č. 6/2004 od 01.01.2005 - změněno OZV Č. 3/2008 od 01.10.2008
změněno OZV Č. 1/2010 od 01.10.2010 - zrušena OZV č. 1/2011 s účinností od 01.02.2011

Č. 4/2003
Č. 4/2003

Č. 5/2003 - kterou se mění a doplňuje OZV č. 2/2001 O místním poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem

účinnost od 01.01.2004 - Změněno OZV č. 6/2004 s účinností od 1.1.2005
Změněno OZV č. 10/2005 s účinností od 1.1.2006 - zrušena OZV č. 1/2011 s účinností od 01.02.2011

Č. 5/2003
Č. 5/2003

Č. 2/2004 - O závazných částech změny č. 2 ÚPN sídelního útvaru Luhačovice místní část Řetechov

účinnost od 16.7.2004 - zrušena Opatřením obecné povahy 1-2008 02.10.2008

Č. 2/2004
Č. 2/2004

Č. 5/2004 - Požární řád

účinnost od 1.1.2005 - zrušena OZV č. 1/2017 s účinností od 01.04.2017

Č. 5/2004
Č. 5/2004

č. 6/2004 - kterou se mění, zrušují a doplňují některé jiné OZV

účinnost od 1. 1. 2005 Změněno OZV č. 10/2005 s účinností od 1.1.2006

Č. 1/2005 - o závazných částech změny č. 10 ÚPN sídelního útvaru Luhačovice

účinnost od 31.3.2005 - zrušena Opatřením obecné povahy 1-2008 02.10.2008

Č, 1/2005
Č, 1/2005

Č. 2/2005 - o závazných částech změny č. 14 A ÚPN sídelního útvaru Luhačovice

účinnost od 31.3.2005 - zrušena Opatřením obecné povahy 1-2008 02.10.2008

Č. 2/2005
Č. 2/2005

Č.3/2005 - o závazných částech změny č. 2 ÚPN sídelního útvaru Luhačovice - místní část

účinnost od 31.3.2005 - zrušena Opatřením obecné povahy 1-2008 02.10.2008

Č. 3/2005
Č. 3/2005

Č. 5/2005 - o závazných částech změny č. 11 ÚPN sídelního útvaru Luhačovice na pozemku p.č. 387/17 - plocha bydlení venkovského typu B107

účinnost od 3.8.2005 - zrušena Opatřením obecné povahy 1-2008 02.10.2008

Č. 5/2005
Č. 5/2005

Č. 6/2005 - o závazných částech změny č. 12 ÚPN sídelního útvaru Luhačovice na pozemku p.č. 959/1 (část) - plocha čistého bydlení B109

účinnost od 3.8.2005 - zrušena Opatřením obecné povahy 1-2008 02.10.2008

Č. 6/2005
Č. 6/2005

Č. 7/2005 - o závazných částech změny č. 15 ÚPN sídelního útvaru Luhačovice - plochy bydlení městského typu (Bm)
A - ul. Družstevní (p.č. 2480/3, 29/2, 29/1-část, p.č.st. 379, 114/2 vše k.ú. Luhačovice)
B - ul. Ludkovická/ul. V Drahách (p.č.14/2, 2841, p.č.st. 86/1, 85/1 vše k.ú. Luhačovice)
C - Zahradní čtvrť (p.č. 2429/2, 2429/4, 2429/5, 1864/1(část), p.č.st. 692 vše k.ú.Luhačovice)

účinnost od 3.8.2005 *- zrušena Opatřením obecné povahy 1-2008 02.10.2008

Č. 7/2005
Č. 7/2005

Č. 9/2005 - O závazných částech změny č. 1 ÚPN sídelního útvaru Luhačovice, část Kladná Žilín na pozemku p. č. 202 k. ú. Kladná Žilín - plocha B 101

účinnost od 27.10.2005 - zrušena Opatřením obecné povahy 1-2008 02.10.2008

Č, 9/2005
Č, 9/2005

Č. 10/2005 - kterou se mění obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 2/2001, o místním poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem

účinnost od 1. 1. 2006 - zrušena OZV č. 1/2011 s účinností od 01.02.2011

Č. 10/2005
Č. 10/2005

Č. 12/2005 - k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

účinnost od 03.01.2006 - zrušena OZV č. 2/2006 s účinností od 05.07.2006

Č.12/2005
Č.12/2005
Seznam parcel veřejného prostranství
Seznam parcel veřejného prostranství

Č. 13/2005 - O závazných částech změny č. 3 ÚPN sídelního útvaru Luhačovice -část Řetechov na pozemku p.č. 207/9 k.ú. Řetechov - plocha B 202

účinnost od 7. 1. 2006 - zrušena Opatřením obecné povahy 1-2008 02.10.2008

Č. 13/2005
Č. 13/2005

Č. 14/2005 - kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Luhačovice

účinnost od 1.1.2006

Č. 14/2005
Č. 14/2005

Č. 2/2006 - Kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 12/2005 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

účinnost od 5.7.2006

Č. 2/2006
Č. 2/2006

Č. 3/2006 - kterou se mění obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 5/2004, Požární řád města Luhačovice

účinnost od 11.09.2006 - zrušena OZV č. 1/2017 s účinností od 01.04.2017

č. 3/2006
č. 3/2006

Č. 5/2006 - O závazných částech změny č. 14.B ÚPN SÚ Luhačovice

účinnost od 2.11.2006 - zrušena Opatřením obecné povahy 1-2008 02.10.2008

Č. 5/2006
Č. 5/2006 

Č. 1/2008 - kterou se mění obecně závazná vyláška města Luhačovice č. 2/2001, o místním poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem

účinnost od 29.03.2008 - zrušena OZV č. 1/2011 s účinností od 01.02.2011

Č. 1/2008
Č. 1/2008

Č. 3/2008 *- Kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 4/2003 O místních poplatcích

účinnost: 11. 07. 2008 - zrušena OZV č. 1/2011 s účinností od 01.02.2011

Č. 3/2008
Č. 3/2008

č. 7/2009 - kterou se mění obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 4/2003, O místních poplatcích

Účinnost: 01.01.2010 - zrušena OZV č. 1/2011 s účinností od 01.02.2011

č. 7/2009
č. 7/2009

Č. 1/2010 - kterou se mění obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 4/2003 O místních poplatcích

účinnost: 01.10.2010 - zrušena OZV č. 1/2011 s účinností od 01.02.2011

č. 1/2010
č. 1/2010

č. 1/2011 - O místních poplatcích

účinnost 1.2.2010 - zrušena OZV č. 5/2011 s účinností  od 01.01.2012

č.1/2011
č.1/2011

č. 5/2011 - Obecně závazná vyhláška - o místních poplatcích

účinnost od 1.1.2012 - změněno OZV č. 2/2012 k 01.01.2013

č. 5/2011 příloha
č. 5/2011 příloha

č. 2/2012 – Obecně závazná vyhláška - o místních poplatcích

účinnost od 01.01.2013
č.2/2012
č.2/2012
 

č. 5/2011 - Obecně závazná vyhláška - o místních poplatcích

účinnost od 1.1.2012 - změněno OZV č. 2/2012 k 01.01.2013

č. 5/2011 příloha
č. 5/2011 příloha

č. 2/2012 – Obecně závazná vyhláška - o místních poplatcích

účinnost od 01.01.2013 - zrušena OZV 2/2013 s účinností od 1.1.2014
č.2/2012
č.2/2012 

č. 3/2009 - kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Luhačovice

účinnost: 15 den po vyhlášení (11. 07. 2009) - zrušena OZV č. 1/2018 s účinností od 02.08.2018

č. 3/2009
č. 3/2009

č. 6/2009 - o zákazu některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování

účinnost: 01. 10. 2009 - zrušena OZV č. 1/2018 s účinností od 02.08.2018

č. 6/2009
č. 6/2009

č. 1/2001 - O nakládání s komunálním odpadem

účinnost od 01.01.2002 - zrušena OZV č. 2/2018 s účinností od 02.08.2018

Č. 1/2001
Č. 1/2001

č. 2/2011 - Obecně závazná vyhláška o stanovení systému komunitního kompostování a způsobu využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města Luhačovice

účinnost od 14.2.2011

č. 2/2013 – Obecně závazná vyhláška - o místních poplatcích

účinnost od 01.01.2014, změněno OZV č. 2/2014 s účinností od 01.01.2015, zrušena OZV č. 4/2018 s účinností od 01.01.2019
č.2/2013
č.2/2013

č. 2/2014 - Obecně závazná vyhláška, kterou se mění OZV 2/2013 o místních poplatcích

účinnost od 01.01.2015, zrušena OZV č. 4/2018 s účinností od 01.01.2019

č. 2/2014
č. 2/2014

č. 2/2015 - Obecně závazná vyhláška, kterou se mění OZV č. 2/2013, o místních poplatcích

účinnost od 01.01.2016, zrušena OZV č. 4/2018 s účinností od 01.01.2019

č. 2/2015
č. 2/2015

č. 5/2016 - Obecně závazná vyhláška, kterou se mění OZV č. 2/2013, o místních poplatcích

účinnost od 01.01.2017, zrušena OZV č. 4/2018 s účinností od 01.01.2019

č. 5/2016
č. 5/2016

č. 2/2017 - Obecně závazná vyhláška, kterou se mění OZV č. 2/2013, o místních poplatcích

účinnost od 01.04.2017, zrušena OZV č. 4/2018 s účinností od 01.01.2019

č. 2/2017
č. 2/2017

č. 4/2017 - Obecně závazná vyhláška, kterou se mění OZV č. 2/2013, o místních poplatcích

účinnost od 01.01.2018, zrušena OZV č. 4/2018 s účinností od 01.01.2019

č. 4/2017
č. 4/2017

č. 2/2013 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích - úplné znění (ve znění OZV č. 2/2014, OZV č. 2/2015, OZV č. 5/2016 a OZV č. 2/2017)

účinnost od 01.04.2017, zrušena OZV č. 4/2018 s účinností od 01.01.2019

č. 2/2013
č. 2/2013

č. 1/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Luhačovice a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

účinnost od 02.08.2018

č. 1/2018
č. 1/2018

č. 4/2018 o o místních poplatcích

účinnost od 01.01.2019, zrušena OZV č. 4/2019 s účinností od 01.01.2020

č. 4/2018
č. 4/2018

č. 2/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovaní komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Luhačovice 

účinnost od 02.08.2018, zrušena OZV č. 3/2019 s účinností od 01.01.2020

č. 2/2018
č. 2/2018

č. 3/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Luhačovice

účinnost od 01.01.2020

č. 3/2019
č. 3/2019

č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

s účinností od 01.01.2020

č. 4/2019
č. 4/2019

č. 6/2019 o místním poplatku z pobytu 

s účinností od 01.01.2020

č. 6/2019
č. 6/2019

č. 4/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

s účinností od 01.01.2021

č. 4/2020
č. 4/2020

Nahoru