Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Archiv již neplatných dokumentů

Č. 3/1994 - O místních poplatcích platná v územním obvodu obce Luhačovice

účinnost od 1.7.1994 - změněna OZV Č. 4/1997 a Č. 3/1998 s účinností od 1.4.1998
zrušena OZV 4/2003 s účinností od 1.1.2004

Č. 3/1994 [DOC, 67.1 kB]

Č. 3/1994 [PDF, 101.1 kB]

 

Č. 12/1992 - O plakátování

účinnost od 1.5.1992 - zrušena OZV 11/2005 s účinností od 3.1.2006

Č. 12/1992 [DOC, 24.6 kB]

Č. 12/1992 [PDF, 99.2 kB]

 

Č. 14/1992 - O názvech domů

účinnost od 1.7.1992 - zrušena OZV č. 14/2005 s účinností od 1.1.2006

Č. 14/1992 [DOC, 22.5 kB]

Č. 14/1992 [PDF, 99.2 kB]

 

Č. 17/1992 - O dani z nemovitostí

účinnost od 1.1.1993 - zrušena OZV č. 4/2009 s účinností od 1.7.2009

Č. 17/1992 [DOC, 22.5 kB]

Č. 17/1992 [PDF, 91.6 kB]

 

Č. 2/1994 - O zrušení pohřebiště v Luhačovicích v Ludkovické ulici

účinnost od 1.4.1994 - zrušena OZV č. 14/2005 s účinností od 1.1.2006

Č. 2/1994 [DOC, 25.6 kB]

Č. 2/1994 [PDF, 101.5 kB]

 

Č. 3/1995 - O úpravě základního nájemného podle polohy domu

účinnost od 01.07.1995 - zrušena OZV č. 4/2006 s účinností od 05.10.2006

Č. 3/1995 [DOC, 27.1 kB]

Č. 3/1995 [PDF, 99.6 kB]

 

Č. 6/1995 - O závazných částech územního plánu

učinnost od 19.6.1996 - zrušena Opatřením obecné povahy 1-2008 02.10.2008

Č. 6/1995 [DOC, 159.7 kB]

Č. 6/1995 [PDF, 193.3 kB]

 

Č. 7/1998 - O rozsahu, způsobu a lhůtách pro odstraňování závad ve sjízdnostia schůdnosti místních komunikací ve městě Luhačovice

a o vymezení úseků místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

účinnost od 24.11.1998 - zrušena OZV č. 6/2006 s účinností od 01.11.2006

Č. 7/1998 [DOC, 41.5 kB]

Č. 7/1998 [PDF, 119 kB]

 

Č. 1/1999 - O místních záležitostech veřejného pořádku

účinnost od 1.7.1999 - Změněno OZV Č. 3/2002 s účinností od 23.9.2002
zrušena OZV č. 12/2005 s účinností od 3.1.2006

Č. 1/1999 [DOC, 70.7 kB]

Č. 1/1999 [PDF, 138.1 kB]

 

Č. 4/1999 - O sloučení části Kladná a části Žilín obce Luhačovice

účinnost od 1.1.2000

Č. 4/1999 [DOC, 23.6 kB]

Č. 4/1999 [PDF, 99.9 kB]

 

Č. 5/1999 - O závazných částech změny č. 2 UPN SU Luhačovice - lokalita B 103 - Vinohrádek

účinnost od 19.10.1999 - zrušena Opatřením obecné povahy 1-2008 02.10.2008

Č. 5/1999 [DOC, 32.3 kB]

Č. 5/1999 [PDF, 60.4 kB]

 

Č. 8/1999 - O závazných částech změny č. 1 ÚPN SÚ městské části Polichno - plocha B 101, B 102

účinnost od 1.1.2000 - zrušena Opatřením obecné povahy 1-2008 02.10.2008

Č. 8/1999 [DOC, 36.9 kB]

Č. 8/1999 [PDF, 113.4 kB]

 

Č. 2/2000 - O závazných částech změny č. 3 ÚPN města Luhačovice - plocha Vd 101 na části pozemků p.p.č. 1681/1, 1682/1, 1384/2

účinnost od 3.8.2000 - zrušena Opatřením obecné povahy 1-2008 02.10.2008

Č. 2/2000 [DOC, 32.3 kB]

Č. 2/2000 [PDF, 110.9 kB]

 

Č. 2/2001 - O místním poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem

účinnost od 01.01.2002 - Změněno OZV Č. 6/2002 s účinností od 01.01.2003
Změněno OZV Č. 8/2002 s účinností od 01.01.2003 - Změněno OZV Č. 5/2003 s účinností od 01.01.2004
Změněno OZV Č. 6/2004 s účinností od 01.01.2005 - Změněno OZV č. 10/2005 s účinností od 01.01.2006
Změněno OZV č. 1/2008 s účinností od 29.03.2008 - zrušena OZV č. 1/2011 s účinností od 01.02.2011

Č. 2/2001 [DOC, 50.2 kB]

Č. 2/2001 [PDF, 108.3 kB]

 

Č. 1/2002 - O závazných částech změny č. 4 ÚPN sídelního útvaru Luhačovice - plocha B 104 na pozemku p. p. č. 975

účinnost od 12. 7. 2002 - zrušena Opatřením obecné povahy 1-2008 02.10.2008

Č. 1/2002 [DOC, 28.7 kB]

>Č. 1/2002 [PDF, 110.7 kB]

 

Č. 2/2002 - O závazných částech změny č. 5 ÚPN sídelního útvaru Luhačovice - plocha OV 101 na pozemcích p. č. 2071/6, 2071/7

účinnost od 12. 7. 2002 - zrušena Opatřením obecné povahy 1-2008 02.10.2008

Č. 2/2002 [DOC, 29.2 kB]

Č. 2/2002 [PDF, 110.1 kB]

 

Č. 3/2002 - kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/1999 O místních záležitostech veřejného pořádku

účinnost od 22.09.2002 - Zrušena OZV č. 12/2005 s účinností od 03.06.2011

Č. 3/2002 [DOC, 30.7 kB]

Č. 3/2002 [PDF, 110.2 kB]

 

Č. 4/2002 - O závazných částech změny č. 7 ÚPN sídelního útvaru Luhačovice - plocha B 105 na pozemcích p. č. 2693/2, 2693/3

účinnost od 26. 9. 2002 - zrušena Opatřením obecné povahy 1-2008 02.10.2008

Č. 4/2002 [DOC, 27.1 kB]

Č. 4/2002 [PDF, 108.9 kB]

 

Č. 5/2002 - O závazných částech změny č. 8 ÚPN sídelního útvaru Luhačovice - plocha OV 102

účinnost od 26. 9. 2002 - zrušena Opatřením obecné povahy 1-2008 02.10.2008

Č. 5/2002 [DOC, 28.2 kB]

Č. 5/2002 [PDF, 107.8 kB]

 

Č.6/2002 - kterou se mění a doplňuje OZV č. 2/2001, O místním poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem

účinnost od 01.01.2003 - Změněno OZV č. 10/2005 s účinností od 01.01.2006
zrušena OZV č. 1/2011 s účinností od 01.02.2011

Č. 6/2002 [DOC, 24.1 kB]

Č. 6/2002 [PDF, 95.6 kB]

 

Č. 2/2003 - O závazných částech změny č. 1 ÚPN sídleního útvaru Luhačovice - místní část Řetechov na části pozemku p. p. č. 1252/1 - plocha B 101

účinnost od 15.7.2003

Č. 2/2003 [DOC, 29.2 kB]

Č. 2/2003 [PDF, 167.6 kB]

 

Č. 3/2003 - O závazných částech ÚPN sídelního útvaru Luhačovice - na pozemcích p. č. 811/1, 811/2 k. ú. Luhačovice - plocha D 101

účinnost od 23. 9. 2003 - zrušena Opatřením obecné povahy 1-2008 02.10.2008

Č. 3/2003 [DOC, 30.7 kB]

Č. 3/2003 [PDF, 108.1 kB]

 

Č. 4/2003 - O místních poplatcích

účinnost od 01.01.2004 - změněno OZV Č. 6/2004 od 01.01.2005 - změněno OZV Č. 3/2008 od 01.10.2008

změněno OZV Č. 1/2010 od 01.10.2010 - zrušena OZV č. 1/2011 s účinností od 01.02.2011

Č. 4/2003 [DOC, 147.5 kB]

Č. 4/2003 [PDF, 160.1 kB]

 

Č. 5/2003 - kterou se mění a doplňuje OZV č. 2/2001 O místním poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem

účinnost od 01.01.2004 - Změněno OZV č. 6/2004 s účinností od 1.1.2005
Změněno OZV č. 10/2005 s účinností od 1.1.2006 - zrušena OZV č. 1/2011 s účinností od 01.02.2011

Č. 5/2003 [DOC, 32.3 kB]

Č. 5/2003 [PDF, 98.4 kB]

 

Č. 2/2004 - O závazných částech změny č. 2 ÚPN sídelního útvaru Luhačovice místní část Řetechov

účinnost od 16.7.2004 - zrušena Opatřením obecné povahy 1-2008 02.10.2008

Č. 2/2004 [DOC, 36.4 kB]

Č. 2/2004 [PDF, 111.5 kB]

 

Č. 5/2004 - Požární řád

účinnost od 1.1.2005 - zrušena OZV č. 1/2017 s účinností od 01.04.2017

Č. 5/2004 [DOC, 207.9 kB]

Č. 5/2004 [PDF, 124.1 kB]

 

Č. 1/2005 - o závazných částech změny č. 10 ÚPN sídelního útvaru Luhačovice

účinnost od 31.3.2005 - zrušena Opatřením obecné povahy 1-2008 02.10.2008

Č, 1/2005 [DOC, 49.7 kB]

Č, 1/2005 [PDF, 195.3 kB]

 

Č. 2/2005 - o závazných částech změny č. 14 A ÚPN sídelního útvaru Luhačovice

účinnost od 31.3.2005 - zrušena Opatřením obecné povahy 1-2008 02.10.2008

Č. 2/2005 [DOC, 37.4 kB]

Č. 2/2005 [PDF, 197.2 kB]

 

Č.3/2005 - o závazných částech změny č. 2 ÚPN sídelního útvaru Luhačovice - místní část

účinnost od 31.3.2005 - zrušena Opatřením obecné povahy 1-2008 02.10.2008

Č. 3/2005 [DOC, 37.4 kB]

Č. 3/2005 [PDF, 195.9 kB]

 

Č. 5/2005 - o závazných částech změny č. 11 ÚPN sídelního útvaru Luhačovice na pozemku p.č. 387/17 - plocha bydlení venkovského typu B107

účinnost od 3.8.2005 - zrušena Opatřením obecné povahy 1-2008 02.10.2008

Č. 5/2005 [DOC, 35.3 kB]

Č. 5/2005 [PDF, 196 kB]

 

Č. 6/2005 - o závazných částech změny č. 12 ÚPN sídelního útvaru Luhačovice na pozemku p.č. 959/1 (část) - plocha čistého bydlení B109

účinnost od 3.8.2005 - zrušena Opatřením obecné povahy 1-2008 02.10.2008

Č. 6/2005 [DOC, 35.3 kB]

Č. 6/2005 [PDF, 197.1 kB]

 

Č. 7/2005 - o závazných částech změny č. 15 ÚPN sídelního útvaru Luhačovice - plochy bydlení městského typu (Bm)
A - ul. Družstevní (p.č. 2480/3, 29/2, 29/1-část, p.č.st. 379, 114/2 vše k.ú. Luhačovice)
B - ul. Ludkovická/ul. V Drahách (p.č.14/2, 2841, p.č.st. 86/1, 85/1 vše k.ú. Luhačovice)
C - Zahradní čtvrť (p.č. 2429/2, 2429/4, 2429/5, 1864/1(část), p.č.st. 692 vše k.ú.Luhačovice)

účinnost od 3.8.2005 *- zrušena Opatřením obecné povahy 1-2008 02.10.2008

Č. 7/2005 [DOC, 36.9 kB]

Č. 7/2005 [PDF, 203.4 kB]

 

Č. 9/2005 - O závazných částech změny č. 1 ÚPN sídelního útvaru Luhačovice, část Kladná Žilín na pozemku p. č. 202 k. ú. Kladná Žilín - plocha B 101

účinnost od 27.10.2005 - zrušena Opatřením obecné povahy 1-2008 02.10.2008

Č, 9/2005 [DOC, 33.3 kB]

Č, 9/2005 [PDF, 195.1 kB]

 

Č. 10/2005 - kterou se mění obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 2/2001, o místním poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem

účinnost od 1. 1. 2006 - zrušena OZV č. 1/2011 s účinností od 01.02.2011

Č. 10/2005 [DOC, 38.4 kB]

Č. 10/2005 [PDF, 129.5 kB]

 

Č. 12/2005 - k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

účinnost od 03.01.2006 - zrušena OZV č. 2/2006 s účinností od 05.07.2006

Č.12/2005 [DOC, 54.8 kB]

Č.12/2005 [PDF, 169.5 kB]

Seznam parcel veřejného prostranství [DOC, 296.4 kB]

Seznam parcel veřejného prostranství [PDF, 163.1 kB]

 

Č. 13/2005 - O závazných částech změny č. 3 ÚPN sídelního útvaru Luhačovice -část Řetechov na pozemku p.č. 207/9 k.ú. Řetechov - plocha B 202

účinnost od 7. 1. 2006 - zrušena Opatřením obecné povahy 1-2008 02.10.2008

Č. 13/2005 [DOC, 33.8 kB]

Č. 13/2005 [PDF, 112.4 kB]

 

Č. 14/2005 - kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Luhačovice

účinnost od 1.1.2006

Č. 14/2005 [DOC, 28.2 kB]

Č. 14/2005 [PDF, 110.9 kB]

 

Č. 2/2006 - Kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 12/2005 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

účinnost od 5.7.2006

Č. 2/2006 [DOC, 22.5 kB]

Č. 2/2006 [PDF, 103.8 kB]

 

Č. 3/2006 - kterou se mění obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 5/2004, Požární řád města Luhačovice

účinnost od 11.09.2006 - zrušena OZV č. 1/2017 s účinností od 01.04.2017

č. 3/2006

č. 3/2006

 

Č. 5/2006 - O závazných částech změny č. 14.B ÚPN SÚ Luhačovice

účinnost od 2.11.2006 - zrušena Opatřením obecné povahy 1-2008 02.10.2008

Č. 5/2006 [DOC, 67.6 kB]

Č. 5/2006 [PDF, 245.4 kB]

 

Č. 1/2008 - kterou se mění obecně závazná vyláška města Luhačovice č. 2/2001, o místním poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem

účinnost od 29.03.2008 - zrušena OZV č. 1/2011 s účinností od 01.02.2011

Č. 1/2008 [DOC, 31.7 kB]

Č. 1/2008 [PDF, 141.1 kB]

 

Č. 3/2008 *- Kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 4/2003 O místních poplatcích

účinnost: 11. 07. 2008 - zrušena OZV č. 1/2011 s účinností od 01.02.2011

Č. 3/2008 [DOC, 30.2 kB]

Č. 3/2008 [PDF, 140.2 kB]

 

č. 7/2009 - kterou se mění obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 4/2003, O místních poplatcích

Účinnost: 01.01.2010 - zrušena OZV č. 1/2011 s účinností od 01.02.2011

č. 7/2009 [DOC, 31.2 kB]

č. 7/2009 [PDF, 323.5 kB]

 

Č. 1/2010 - kterou se mění obecně závazná vyhláška města Luhačovice č. 4/2003 O místních poplatcích

účinnost: 01.10.2010 - zrušena OZV č. 1/2011 s účinností od 01.02.2011

č. 1/2010 [DOC, 49.2 kB]

č. 1/2010 [PDF, 272.6 kB]

 

č. 1/2011 - O místních poplatcích

účinnost 1.2.2010 - zrušena OZV č. 5/2011 s účinností  od 01.01.2012

č.1/2011 [DOCX, 56.9 kB]
č.1/2011 [PDF, 1.99 MB]
 

č. 5/2011 - Obecně závazná vyhláška - o místních poplatcích

účinnost od 1.1.2012 - změněno OZV č. 2/2012 k 01.01.2013

č. 5/2011 příloha
č. 5/2011 příloha

 

č. 2/2012 – Obecně závazná vyhláška - o místních poplatcích

účinnost od 01.01.2013
č.2/2012
č.2/2012
 
 

č. 5/2011 - Obecně závazná vyhláška - o místních poplatcích

účinnost od 1.1.2012 - změněno OZV č. 2/2012 k 01.01.2013

č. 5/2011 příloha
č. 5/2011 příloha

 

č. 2/2012 – Obecně závazná vyhláška - o místních poplatcích

účinnost od 01.01.2013 - zrušena OZV 2/2013 s účinností od 1.1.2014
č.2/2012
č.2/2012

 

č. 3/2009 - kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Luhačovice

účinnost: 15 den po vyhlášení (11. 07. 2009) - zrušena OZV č. 1/2018 s účinností od 02.08.2018

č. 3/2009 [DOC, 1.87 MB]
č. 3/2009 [PDF, 3.07 MB]

 

 

č. 6/2009 - o zákazu některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování

účinnost: 01. 10. 2009 - zrušena OZV č. 1/2018 s účinností od 02.08.2018

č. 6/2009 [DOC, 34.3 kB]
č. 6/2009 [PDF, 587.9 kB]

 

č. 1/2001 - O nakládání s komunálním odpadem

účinnost od 01.01.2002 - zrušena OZV č. 2/2018 s účinností od 02.08.2018

Č. 1/2001 [DOC, 105.5 kB]
Č. 1/2001 [PDF, 187.4 kB]

 

 

č. 2/2013 – Obecně závazná vyhláška - o místních poplatcích

účinnost od 01.01.2014, změněno OZV č. 2/2014 s účinností od 01.01.2015, zrušena OZV č. 4/2018 s účinností od 01.01.2019
č.2/2013
č.2/2013

 

č. 2/2014 - Obecně závazná vyhláška, kterou se mění OZV 2/2013 o místních poplatcích

účinnost od 01.01.2015, zrušena OZV č. 4/2018 s účinností od 01.01.2019

č. 2/2014

č. 2/2014

 

č. 2/2015 - Obecně závazná vyhláška, kterou se mění OZV č. 2/2013, o místních poplatcích

účinnost od 01.01.2016, zrušena OZV č. 4/2018 s účinností od 01.01.2019

č. 2/2015

č. 2/2015

 

č. 5/2016 - Obecně závazná vyhláška, kterou se mění OZV č. 2/2013, o místních poplatcích

účinnost od 01.01.2017, zrušena OZV č. 4/2018 s účinností od 01.01.2019

č. 5/2016

č. 5/2016

 

č. 2/2017 - Obecně závazná vyhláška, kterou se mění OZV č. 2/2013, o místních poplatcích

účinnost od 01.04.2017, zrušena OZV č. 4/2018 s účinností od 01.01.2019

č. 2/2017

č. 2/2017

 

č. 4/2017 - Obecně závazná vyhláška, kterou se mění OZV č. 2/2013, o místních poplatcích

účinnost od 01.01.2018, zrušena OZV č. 4/2018 s účinností od 01.01.2019

č. 4/2017

č. 4/2017

  

č. 2/2013 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích - úplné znění (ve znění OZV č. 2/2014, OZV č. 2/2015, OZV č. 5/2016 a OZV č. 2/2017)

účinnost od 01.04.2017, zrušena OZV č. 4/2018 s účinností od 01.01.2019

č. 2/2013

č. 2/2013

 

č. 4/2018 o o místních poplatcích

účinnost od 01.01.2019, zrušena OZV č. 4/2019 s účinností od 01.01.2020

č. 4/2018

č.4/2018

 

č. 2/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovaní komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Luhačovice 

účinnost od 02.08.2018, zrušena OZV č. 3/2019 s účinností od 01.01.2020

č. 2/2018

č. 2/2018

Nahoru