Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Usnesení zastupitelstva

31. 1. 2005 - Alena HrabalováU s n e s e n í VI/84/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

Obecně závaznou vyhlášku města Luhačovice č. 5/2004 Požární řád města Luhačovice ve znění, které je přílohou tohoto zápisu - ZM VI/2004 - viz...


19. 11. 2004 - Ing. Ladislav Čapek

Výpis usnesení ze III. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice konaného dne 24. 6. 2004


U s n e s e n í III/41/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

podle § 31 odst. 2 stavebního zákona č. 50/1976 Sb. ve znění...


19. 11. 2004 - Ing. Ladislav Čapek

Výpis usnesení ze IV. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice
konaného dne 19. 8. 2004

U s n e s e n í IV/58/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

d e l e g u j e

na mimořádnou valnou hromadu Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.,...


19. 11. 2004 - Ing. Ladislav Čapek

Výpis usnesení z II. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice konaného dne 20. 5. 2004

U s n e s e n í II/23/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

závěrečný účet města Luhačovice za rok 2003, a to bez výhrad.


19. 11. 2004 - Ing. Ladislav Čapek

Výpis usnesení z I. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice konaného dne 4. 3. 2004

U s n e s e n í I/1/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtový výhled na rok 2004 - 2006 ve znění přílohy zápisu -...


19. 11. 2004 - Ing. Ladislav Čapek

Výpis usnesení z V. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice konaného dne 16. 9. 2004

U s n e s e n í V/60/2004
Zastupitelstva města Luhačovice

s o u h l a s í

podle § 31 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování...


Starší usnesení naleznete v archivu Luhačovické noviny

Nahoru