Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

28. 11. 2006

Ustavující I./2006

U s n e s e n í           I/1/2006 - 2007

Zastupitelstvo města Luhačovice


U s n e s e n í           I/1/2006 - 2007

Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

program dnešního ustavujícího zasedání zastupitelstva města.

/hlasování 20 pro/+

 

U s n e s e n í           I/2/2006-2007

Zastupitelstvo města Luhačovice

 

 

s c h v a l u j e

 

 

mandátovou komisi ve složení:

-         předseda         pan Pavel Slovák

-         člen                 MUDr. Karel Malík

-    člen                  Ing. Michael Jahoda, tajemník MěÚ jako zástupce registračního                                                         úřadu

 /hlasování  21 pro/+

 

 

U s n e s e n í           I/3/2006-2007

Zastupitelstvo města Luhačovice

 

 

s c h v a l u j e

 

 

volební komisi ve složení:

-         předseda         Mgr. Tomáš Mejzlík

-         člen                 paní Eva Tomalová

-         člen                 MUDr. Jaroslav Brzák

/hlasování  21 pro/+

U s n e s e n í           I/4/2006-2007

Zastupitelstvo města Luhačovice

 

 

s c h v a l u j e

 

 

návrhovou komisi ve složení:

     -     předseda                      Ing. Bohuslav Marhoul

     -     člen                             MUDr. Jiří Hnátek

     -     členka                          paní Regina Bittová

 

 

/hlasování 19 pro, 2 se zdrželi/+

U s n e s e n í          I/5/2006-2007

Zastupitelstvo města Luhačovice

 

 

b e r e   n a  v ě d o m í

 

 

zprávu mandátové komise, kterou se potvrzuje platnost mandátů členů Zastupitelstva města Luhačovice. Zpráva mandátové komise je přílohou zápisu ZM I/2006-2007 - příloha č. 2.

/hlasování 21 pro/+

 

 

U s n e s e n í          I/6/2006 - 2007

Zastupitelstvo města Luhačovice

 

 

s o u h l a s í

 

 

s průběhem jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Luhačovice podle jednacího řádu schváleného dne 14. 12. 2000.

/hlasování  21 pro/+

 

 

U s n e s e n í          I/7/2006-2007

Zastupitelstvo města Luhačovice

 

 

s t a n o v u j e

 

 

počet členů rady města 7.

/hlasování  21 pro/+

 

 

U s n e s e n í           I/8/2006-2007

Zastupitelstvo města Luhačovice

 

 

s t a n o v u j e

 

 

počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva 2.

/hlasování  21 pro/+

 

 

U s n e s e n í            I/9/2006-2007

Zastupitelstvo města Luhačovice

 

 

s c h v a l u j e

 

 

tajný způsob hlasování při volbě starosty, místostarosty, členů rady města a předsedů výborů.

/hlasování  21 pro/+

 

 

 

 

U s n e s e n í            I/10/2006-2007

Zastupitelstvo města Luhačovice

 

 

s c h v a l u j e

 

 

veřejné hlasování při volbě ostatních členů výborů.

/hlasování 20 pro, 1 se zdržel/+

 

 

U s n e s e n í          I/11/2006-2007

Zastupitelstvo města Luhačovice

 

 

z v o l i l o

 

 

PhDr. Františka Hubáčka, nar. 6.7.1959, bytem Luhačovice, Rumunská 426, do funkce starosty města Luhačovice.

/hlasování  19 pro/+

 

 

U s n e s e n í          I/12/2006-2007

Zastupitelstvo města  Luhačovice

 

 

z v o l i l o

 

 

Mgr. Romana Leblocha, nar. 22.2.1960, bytem Luhačovice, Hradisko 327, do funkce místostarosty města Luhačovice.

/hlasování 18 pro/+

 

 

U s n e s e n í           I/13/2006-2007

Zastupitelstvo města

 

 

s c h v a l u j e

 

 

volební řád pro volbu členů rady města.

/hlasování 21 pro/+

U s n e s e n í           I/14/2006-2007

Zastupitelstvo města Luhačovice

 

 

z v o l i l o

 

 

za členy rady města tyto členy zastupitelstva:

 

 

1. Mgr. Marek Nesázal                       18  hlasů

2. Mgr. Miroslav Horsák                     18  hlasů

3. Ing. Karel Zicha                              17 hlasů

4. Ing. Bohuslav Marhoul                     15 hlasů

5. Ing. Iva Vavrysová                          17 hlasů

 

 

U s n e s e n í           I/15/2006-2007

Zastupitelstvo města Luhačovice

 

 

z ř i z u j e

 

 

podle ust. § 84 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů výbory kontrolní, finanční, stavební a výbor pro občanské záležitosti.

/hlasování 21 pro/+

 

 

 

 

U s n e s e n í          I/16/2006-2007

Zastupitelstvo města Luhačovice

 

 

z v o l i l o

 

 

Mgr. Jaroslava Pančochu do funkce předsedy kontrolního výboru.

/hlasování  21 pro/+

 

 

 

 

U s n e s e n í          I/17/2006-2007

Zastupitelstvo města Luhačovice

 

 

z v o l i l o

 

 

tyto členy kontrolního výboru:

 

 

1. MUDr. Jiří Hnátek                                     

2. MUDr. Karel Malík

3. Bc. Alois Obadal, Luhačovice, V Cihelně 778

4. Ing. Jan Tureček, Luhačovice, Uherskobrodská 83

 

 

/hlasování 20 pro, 1 se zdržel/+

 

 

 

 

U s n e s e n í          I/18/2006 - 2007

Zastupitelstvo města Luhačovice

 

 

z v o l i l o

 

 

paní Alenu Tománkovou  do funkce  předsedkyně finančního výboru.

/hlasování  16 pro/+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U s n e s e n í          I/19/2006-2007

Zastupitelstvo města Luhačovice

 

 

z v o l i l o

 

 

tyto členy finančního výboru:

1. Ing. Jaroslav Hubáček                                

2. Ing. Jan Vavrys, Luhačovice, Hrazanská 932

3. Ing. Libor Slezák, Luhačovice, Zahradní čtvrť 916

4. Ing. Aleš Svízela, Luhačovice, Masarykova 214

5. Bc. Petra Remešová, Luhačovice, Nádražní 694

6. Ing.  Zdeněk Sviták, Luhačovice, Zahradní čtvrť 910

/hlasování 16 pro, 5 se zdrželo/+

 

 

 

 

U s n e s e n í          I/20/2006-2007

Zastupitelstvo města Luhačovice

 

 

z v o l i l o

 

 

Ing. Martina Pláška do funkce  předsedy stavebního výboru.

/hlasování 11 pro/+                 

 

 

 

 

U s n e s e n í          I/21/2006-2007

Zastupitelstvo města Luhačovice

 

 

z v o l i l o

 

 

tyto členy stavebního výboru:

1. Ing. František Jordák                      

2. Ing. Ladislav Kocman, Luhačovice, Družstevní 2

3. Ing. Arch. Luděk Cahel, Luhačovice, Ludkovická 540

4. Ing. Petr Vavrys, Luhačovice, Branka 1021

5. Miroslav Dostálek, Luhačovice, Slunná 820

 

 

/hlasování 14 pro, 3 proti, 4 se zdrželi/+

 

 

 

 

U s n e s e n í          I/22/2006-2007

Zastupitelstvo města Luhačovice

 

 

z v o l i l o

 

 

paní Reginu Bittovou do funkce předsedy výboru pro občanské záležitosti.

/hlasování 18 pro/+

 

 

 

 

 

 

 

 

U s n e s e n í          I/23/2006-2007

Zastupitelstvo města Luhačovice

 

 

z v o l i l o

 

 

tyto členy výboru pro občanské záležitosti:

  1. MUDr. Jaroslav Brzák
  2. Jitka Vebrová, bytem Luhačovice, Školní 536                        
  3. Ivana Slováková, bytem Luhačovice, Stráň 129
  4. Eva Valášková, bytem Luhačovice, Zahradní čtvrť 923
  5. Miroslava Drndová, bytem Luhačovice, Úprkova 661
  6. Vladislava Janíková, DiS., vedoucí správního odboru MěÚ Luhačovice
  7. Eva Škrabalová, pracovnice sociálního odboru MěÚ Luhačovice
  8. Věra Hřibová, pracovnice sociálního odboru MěÚ Luhačovice

 

 

/hlasování 20 pro, 1 se zdržel/+

 

 

 

 

U s n e s e n í          I/24/2006-2007

1. Zastupitelstvo města Luhačovice

ověřilo

platnost volby členů zastupitelstva obce

 

 

2. Zastupitelstvo města Luhačovice

stanovilo

a)počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva:  2 -  starosta a místostarosta

b)počet členů rady obce: 7

 

 

3. Zastupitelstvo města Luhačovice

schválilo

a) tajnou volbu starosty, místostarosty, dalších členů rady, předsedů výborů zastupitelstva

b) veřejnou volbu členů výborů zastupitelstva

 

 

4. Zastupitelstvo města Luhačovice

zvolilo

a) pana PhDr. Františka Hubáčka starostou města Luhačovice

b) pana Mgr. Romana Leblocha místostarostou města Luhačovice

 

 

5. Zastupitelstvo města Luhačovice

zvolilo

členy rady obce:

PhDr. František Hubáček - starosta

Mgr. Roman Lebloch - místostarosta

Ing. Bohuslav Marhoul

Ing. Iva Vavrysová

Mgr. Marek Nesázal

Ing. Karel Zicha

Mgr. Miroslav Horsák

 

 

 

 

6.  Zastupitelstvo města Luhačovice

zřídilo

kontrolní výbor ve složení:

předseda: Mgr. Jaroslav Pančocha

členové: 1. MUDr. Jiří Hnátek                                    

  2. MUDr. Karel Malík

  3. Bc. Alois Obadal, Luhačovice, V Cihelně 778

  4. Ing. Jan Tureček, Luhačovice, Uherskobrodská 83

 

 

7. Zastupitelstvo města Luhačovice

zřídilo

finanční výbor ve složení:

předseda: Alena Tománková

členové: Ing. Jaroslav Hubáček                                  

   Ing. Jan Vavrys, Luhačovice, Hrazanská 932

   Ing. Libor Slezák, Luhačovice, Zahradní čtvrť 916

   Ing. Aleš Svízela, Luhačovice, Masarykova 214

   Bc. Petra Remešová, Luhačovice, Nádražní 694

   Ing. Zdeněk Sviták, Luhačovice, Zahradní čtvrť 910

 

 

8. Zastupitelstvo města Luhačovice

zřídilo

stavební výbor ve složení:

předseda: Ing. Martin Plášek

členové:   Ing. František Jordák                      

     Ing. Ladislav Kocman, Luhačovice, Družstevní 2

     Ing. Arch. Luděk Cahel, Luhačovice, Ludkovická 540

     Ing. Petr Vavrys, Luhačovice, Branka 1021

     Miroslav Dostálek, Luhačovice, Slunná 820

 

 

9. Zastupitelstvo města Luhačovice

zřídilo

výbor pro občanské záležitosti ve složení:

předseda: Regina Bittová 

členové:   MUDr. Jaroslav Brzák

 Jitka Vebrová, bytem Luhačovice, Školní 536                               

 Ivana Slováková, bytem Luhačovice, Stráň 129

 Eva Valášková, bytem Luhačovice, Zahradní čtvrť 923

 Miroslava Drndová, bytem Luhačovice, Úprkova 661

 Vladislava Janíková, Dis., vedoucí správního odboru MěÚ Luhačovice

 Eva Škrabalová, pracovnice sociálního odboru MěÚ Luhačovice

 Věra Hřibová, pracovnice sociálního odboru MěÚ Luhačovice

 

 

/hlasování 21 pro/+

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. František Hubáček                                                              

starosta města

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nahoru