Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Usnesení zastupitelstva

9. 11. 2005 - Alena Hrabalová


U s n e s e n í V/92/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

s podáním žádosti o dotaci z dotačního titulu - Operační program Infrastruktura, opatření 3.4. Zlepšování environmentální infrastruktury, B - Rekultivace...


29. 9. 2005 - Alena Hrabalová


U s n e s e n í IV/63/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

změnu č. 1 ÚPN sídelního útvaru Luhačovice, část Kladná Žilín a Obecně závaznou vyhlášku č. 9/2005 o závazných částech změny č. 1 ÚPN sídelního...


22. 7. 2005 - Ing. Ladislav Čapek

U s n e s e n í III/38/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

změnu územního plánu č. 11 sídelního útvaru Luhačovice a Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2005 o závazných částech změny č. 11 ÚPN sídelního útvaru...


12. 5. 2005 - Alena Hrabalová

 

U s n e s e n í II/26/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o partnerství mezi statutárním městem Zlín a městem Luhačovice v rámci projektu "Rozvoj cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice...


17. 3. 2005 - Ing. Ladislav ČapekU s n e s e n í I/1/2005
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtový výhled na roky 2005 - 2007 ve znění přílohy dnešního zápisu - ZM I/2005 - příloha zápisu č. 2.
/hlasování 14 pro/+


U s n e s e n...


31. 1. 2005 - Alena HrabalováU s n e s e n í VI/84/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

Obecně závaznou vyhlášku města Luhačovice č. 5/2004 Požární řád města Luhačovice ve znění, které je přílohou tohoto zápisu - ZM VI/2004 - viz...


19. 11. 2004 - Ing. Ladislav Čapek

Výpis usnesení ze III. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice konaného dne 24. 6. 2004


U s n e s e n í III/41/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s o u h l a s í

podle § 31 odst. 2 stavebního zákona č. 50/1976 Sb. ve znění...


19. 11. 2004 - Ing. Ladislav Čapek

Výpis usnesení ze IV. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice
konaného dne 19. 8. 2004

U s n e s e n í IV/58/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

d e l e g u j e

na mimořádnou valnou hromadu Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.,...


19. 11. 2004 - Ing. Ladislav Čapek

Výpis usnesení z II. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice konaného dne 20. 5. 2004

U s n e s e n í II/23/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

závěrečný účet města Luhačovice za rok 2003, a to bez výhrad.


19. 11. 2004 - Ing. Ladislav Čapek

Výpis usnesení z I. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice konaného dne 4. 3. 2004

U s n e s e n í I/1/2004
Zastupitelstvo města Luhačovice

s c h v a l u j e

rozpočtový výhled na rok 2004 - 2006 ve znění přílohy zápisu -...


19. 11. 2004 - Ing. Ladislav Čapek

Výpis usnesení z V. zasedání Zastupitelstva města Luhačovice konaného dne 16. 9. 2004

U s n e s e n í V/60/2004
Zastupitelstva města Luhačovice

s o u h l a s í

podle § 31 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování...


Starší usnesení naleznete v archivu Luhačovické noviny

Nahoru